Katalog

Anna Chowańska, 2013-01-31
Choroszcz

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Ja i Ty - tu i teraz - zajęcia integracyjne w świetlicy szkolnej

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH


Temat: „Ja i Ty – tu i teraz – scenariusz zajęć integracyjnych w świetlicy”

Cel główny:

- Integracja uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej

Cele operacyjne

- Uczeń tworzy bierze udział we wspólnym tworzeniu regulaminu wzajemnych kontaktów interpersonalnych
- Uczeń poznaje nowych kolegów i koleżanki
- Uczeń poznaje upodobania rówieśników

Metody:
Rozmowa, praca plastyczna, pogadanka

Formy:
Indywidualna, grupowa,

Pomoce:
Arkusze papiery A 4, kredki, flamastry,

Przebieg zajęć:


1. Powitanie uczniów
2. „Co nowego, co dobrego?” (Rundka)
Siedząc w kręgu i podając sobie maskotkę, każdy z uczestników kończy zdanie „Najmilszą rzeczą, która przydarzyła mi się w tym tygodniu jest…”
3. Wprowadzenie:
Każdy z nas jest inny, ma bardzo indywidualne upodobania. Wspólnie tworzymy wspaniałą grupę pełną rozmaitych charakterów i temperamentów. Aby jednak nasza współpraca w ciągu rozpoczynającego się roku szkolnego była jak najbardziej owocna i pozytywna powinniśmy spróbować dobrze poznać się nawzajem. Spróbujemy zatem uchylić rąbka tajemnicy z wnętrza każdego z nas.
4. Jestem podobny do innych
· Nauczyciel rozdaje uczniom arkusze i prosi, by każdy je wypełnił. Uczniowie mają narysować siebie jako: zwierzę, samochód, roślinę, kolor, mebel i instrument muzyczny.
· Po wypełnieniu uczniowie kładą arkusze w środku okręgu i opowiadają, jak czuli się podczas pracy. Można posłużyć się pytaniami:
- Jaki rysunek sprawił wam najwięcej trudności?
- Jaki rysunek okazał się dla was najłatwiejszy?
- Jak sądzicie, czy te rysunki mówią coś o was? Co?
· Poszukiwanie podobieństw
Uczniowie szukają identycznych lub podobnych rysunków (można to zrobić poprzez odczytanie, pokazanie obrazków; uczniowie z podobnymi rysunkami mogą wchodzić do kręgu itp.). Dodatkowo można też szukać innych cech wspólnych u osób, które miały podobne prace.
5. Rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy osobami
6. Sporządzenie kontraktu grupowego dotyczącego przestrzegania norm dobrego współżycia. Prowadzący wyjaśnia pojęcie kontrakt- umowa.
7. Tworzenie razem z uczniami symbolicznego zapisu reguł:
8. Złożenie podpisów pod kontraktem: rysowanie np. serca lub odrysowywanie swoich dłoni
9. Zawieszenie kontraktu w widocznym miejscu sali.
10. Podsumowanie zajęć oraz podziękowanie za współpracę
11. Uporządkowanie sali

Anna Chowańska
ZS PTO Białystok 2009

Wyświetleń: 2462


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.