AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Zdybel, 2013-01-07
szczecinek

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Grażyna Zdybel
nauczyciel mianowany
wychowawca świetlicy
Zespół Szkół w Barwicach


Data rozpoczęcia stażu-01.09.2010
Data zakończenia stażu-31.05.2013


L.p Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
§ 8 ust. 2 pkt 1UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ,WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIADZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACYWŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
1. Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego. Odbycie szkolenia: ”Awans zawodowy nauczyciela” notatki, zaświadczenie okres stażu
2. Odbycie stażu dotyczącego własnego awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Dokumentowanie realizacji planu. Plan rozwoju zawodowego,dokumentacja IX2010okres stażu
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy,umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach w ramach WDN i CEN. Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. okres stażu
4. Analizowanie własnej działalności pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej Opracowanie narzędzi badawczych i ich testowanie. Dokonywanie ewaluacji własnych działań. Ankiety i wnioski,sprawozdanie. okres stażu
5. Organizowanie i współorganizowanieImprez i uroczystości szkolnych. Zbieranie ciekawych pomysłów do przygotowania imprez.Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie imprez i uroczystości zgodnie z planem pracy szkoły. scenariusze,zdjęcia okres stażu
6. Opracowanie rocznych, miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej. Przygotowanie dokumentacji świetlicy szkolnej.Przygotowanie sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań. Plany pracy świetlicy zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.Sprawozdania z pracy świetlicy. okres stażu
7. Modernizowanie iUrządzanie pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz korytarzy szkolnych. Zbieranie materiałów,Pomysłów na wykonanie dekoracji.Samodzielne wykonywanie projektów. zdjęcia, opinie nauczycieli. okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 2WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
1. Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie planu i opublikowanie go w portalu edukacyjnym. Publikacja w internecie. okres stażu
2. Pozyskiwanie za pomocą internetu bieżących materiałów metodycznych. Przeglądanie stron internetowych,publikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Gromadzenie artykułów,publikacji edukacyjnych. okres stażu.
3. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela. Przygotowanie scenariuszy zajęć świetlicowych,scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych.Opracowanie indywidualnych kart pracy ucznia.Przygotowanie materiałów na gazetki ścienne. Przykładowe scenariusze zajęć i scenariusze apeli, karty pracy, zdjęcia. okres stażu
4. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. scenariusze zajęć okres stażu
5. Wykorzystanie podczas zajęć świetlicowych, kół zainteresowań urządzeń multimedialnych,programów edukacyjnych,internetu, nagrań CV. Prezentacja filmów edukacyjnych.Wykorzystanie materiałów edukacyjnych z internetu do zajęć dydaktycznych. okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 3UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH,PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.
1. Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli. Prowadzenie zajęć świetlicowych dla zainteresowanych nauczycieli. scenariusze zajęć,recenzje okres stażu
2. Pełnienie funkcji opiekuna studenta. Dzielenie się wiedzą poprzez wygłaszanie referatów dla nauczycieli podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych. sprawozdanie,kopia oceny praktyki studenta. okres stażu
3. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Dzielenie się wiedzą poprzez wygłaszanie referatów dla nauczycieli podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych Potwierdzenie dyrektora okres stażu
4. Praca w zespołach zadaniowych. Współtworzenie planów pracy zespołów zadaniowych. sprawozdanie,potwierdzenie dyrektora okres stażu
5. Współpraca z innymi nauczycielami. Współpraca i pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym w przygotowaniu uroczystości szkolnych(dekoracje,udostępnienie scenariuszy itp. sprawozdanie,scenariusze,zdjęcia okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4aOPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH,WYCHOWAWCZYCH,OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ,POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.
1. Opracowanie programu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu pracy z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym. program pracy okres stażu
2. Opracowanie programu pracy Koła Medycznego Opracowanie i wdrożenie programu Koła Medycznego. Sprawozdanie z działalności koła. okres stażu
3. Działania na rzecz promocji zdrowia. Opracowanie programu promującego zdrowy styl życia. opracowany program okres stażu
4. Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad. Opracowanie materiałów dydaktycznych pomagających w przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad. Wyróżnienia i dyplomy uczniów. okres stażu
5. Organizacja dożywiania refundowanego przez GOPS za odpłatnością. Analiza list uczniów dożywianych, podział na klasy. Przygotowanie dla każdego ucznia indywidualnych kartek ułatwiających pobieranie posiłku. Sprawozdania z dożywiania uczniów 1x miesiąc
§ 8 ust. 2 pkt 4cPOSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGOLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
1. Udział w projekcie edukacyjnym ”Młody Ekolog-wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” Realizacja projektu ekologicznego.Utworzenie Klubu Młodego Ekologa. Sprawozdanie z prowadzonych działań. Rok szkolny2010/2011.
2. Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów o zróżnicowanej tematyce. regulaminy konkursów, wyniki. okres stażu
3. Prowadzenie kursu pierwszej pomocy. Opracowanie programu i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy. Program kursu okres stażu
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. Bieżące rozwiązywanie problemów edukacyjnych uczniów przy współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. sprawozdanie okres stażu
5. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych dla społeczności lokalnej. Przygotowanie uroczystości z okazji Święta Szkoły, Koncertu Kolęd, Dnia Dziecka. Scenariusze uroczystości,zdjęcia. okres stażu
6. Podejmowanie dodatkowych funkcji w szkole. Sprawowanie opieki medycznej nad uczniami. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. sprawozdanie okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4eWYKONANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPOŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI,INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.
1. Współpraca z Zarządem PCK w Szczecinku. Udział w imprezach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Zarząd PCK w Szczecinku. sprawozdanie,zaświadczenia Okres stażu
2. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Szczecinku. Udział w spotkaniach i konferencjach szkoleniowych organizowanych przez stację. Realizacja programów zdrowotnych proponowanych przez PSSE w Szczecinku. sprawozdanie,zdjęcia okres stażu
3. Współpraca z apteką ”Barwicką”. Prezentacja materiałów profilaktycznych przygotowanych przez uczniów na gazetkach ściennych w aptece. sprawozdanie,zdjęcia okres stażu
4. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Udział uczniów i nauczycieli w ogólnopolskiej akcji WOŚP,”Góra Grosza” sprawozdanie,zaświadczenia,dyplomy okres stażu
5. Współpraca z biblioteką szkolną. Współorganizowanie konkursów czytelniczych, kiermaszy książek. sprawozdanie okres stażu
& 8 ust.2 pkt 5UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU SZKOŁY,W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
1. Opis i analiza dwóch przypadków,problemów edukacyjnych,wychowawczych lub innych. Opis i analiza przypadków wychowawczych. Opracowany opis i analiza Okres stażumgr Grażyna Zdybel
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 832


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.