Katalog

Kamila Radecka, 2013-01-03
Ciechanów

Chemia, Sprawdziany i testy

Kwasy i zasady - podsumowanie - zadania dla uczniów posiadających orzeczenie PPP - klasa integracyjna

- n +

Imię i nazwisko:
Klasa:

Zad.1. Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi definicje oznaczone literami.

LEWA STRONA:
1. elektrolity

2. wskaźnik

3. skala pH

4. higroskopijność

PRAWA STRONA:

a)skłonność substancji do pochłaniania pary wodnej.

b)związki chemiczne, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

c)substancje, które barwią się na odpowiedni kolor w środowisku kwasowym lub zasadowym

d) skala wartości liczbowych od 0 do 14 odpowiadających stężeniu jonów wodoru w roztworze

Zad.2. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny:

a) kwasu siarkowego (VI)

b) kwasu węglowego

Zad.3. Napisz reakcję otrzymywania:

a) kwasu siarkowego (IV)

b) kwasu siarkowodorowego

Zad.4. Napisz co to są kwasy i zasady według teorii dysocjacji jonowej Arrheniusa:

Kwasy –

Zasady –

Zad.5. Napisz i opisz równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów:

a) HCl

b) HNO3

Zad.6. Napisz i opisz równania reakcji dysocjacji jonowej zasad:

a) KOH

b) Ca(OH)2

Zad.7. W podanych wzorach kwasów ustal resztę kwasową i wyznacz jej wartościowość

a) HCl
b) H3PO4
c) H2SO4
d) HNO3
Wyświetleń: 2322


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.