AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kamila Radecka, 2013-01-02
Ciechanów

Matematyka, Konspekty

Wyrażenia algebraiczne - Konspekt dostosowany do wymagań programowych dla uczniów posiadających orzeczenie PPP - klasa integracyjna

- n +

Konspekt lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie I integracyjnej(przez pedagoga wspomagającego)


1. Temat: Powtórzenie wiadomości z wyrażeń algebraicznych.

2. Uczestnicy: klasa I gimnazjum (integracyjna).
Konspekt dostosowany do wymagań programowych dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Czas: 45 min.

3. Cel główny:
Cel lekcji – Utrwalenie wiadomości i umiejętności związanych z wyrażeniami algebraicznymi.
Cele operacyjne:
Po lekcji uczniowie:
potrafią rozpoznać wyrażenie algebraiczne,
potrafią zapisać symboliczne proste wyrażenia algebraiczne,
redukują wyrazy podobne,
dodają i odejmują sumy algebraiczne,
mnożą sumy algebraiczne
Cele wychowawcze:
Kształcenie umiejętności komunikacji i pracy w zespole,
Kształcenie postawy współodpowiedzialności za innych.
4. Metody:
Poglądowe: obserwacja,
Słowne: rozmowa kierowana,
Metoda ćwiczeń praktycznych: rozwiązywanie zadań, uzupełnianie tekstu z lukami, gra w domino z wyrażeniami algebraicznymi.
5. Zasady:
Indywidualności i zespołowości,
Stopniowania trudności,
Przystępności treści nauczania,
Kształtowania umiejętności,
Doboru środków dydaktycznych,
Aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie uczenia się,
6. Formy pracy:
Indywidualna,
Grupowa,
Praca pod kierunkiem nauczyciela wspomagającego,
7. Środki dydaktyczne:
Karty pracy,
Zeszyt przedmiotowy, długopisy, ołówki, kalkulator,
Tekst z lukami do uzupełnienia odpowiednimi wyrazami, gra domino,

PRZEBIEG LEKCJI
I Czynności wstępne:
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Sprawdzanie czy wszyscy uczniowie mają zeszyty i książki do matematyki.
4. Przypomnienie tematu z poprzedniej lekcji.
5. Sprawdzenie czy wszyscy uczniowie odrobili zadaną pracę domową.
6. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozmowa kierowana. Nauczyciel wspomagający: dodatkowe wyjaśnienie tematu/przebiegu zajęć.
II Podanie tematu lekcji:
1. Informacja nauczyciela.
2. Zapisanie tematu zajęć w zeszytach (Nauczyciel wspomagający: pomoc w zapisaniu tematu lekcji w zeszytach przedmiotowych)
III Realizacja tematu:
1. Podział klasy na dwuosobowe grupy (osoby siedzące w ławce).
2. Rozdanie kart pracy uczniom. Uczniowie w parach rozwiązują zadania z kart. (Uczniowie posiadający orzeczenie PPP, otrzymują kartę pracy dostosowaną do ich indywidualnych możliwości).
3. Uzupełnienie tekstu wpisując brakujące wyrazy w puste miejsca, wykorzystując odpowiednie wyrazy z listy. Czytanie tekstu przez nauczyciela wspomagającego. Wspólne uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami podanymi w ramce.
Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania. (Zał. nr. 1),
4. Dopasowanie odpowiednich wyrażeń do opisów słownych wyrażeń algebraicznych. Nauczyciel wspomagający pomaga uczniom odczytać tekst. Uczniowie sami próbują znaleźć poprawne rozwiązanie. W razie trudności, nauczyciel wspomagający naprowadza uczniów na prawidłową odpowiedź. (Zał. nr 2).
5. Zagranie w domino z wyrażeniami algebraicznymi. Pedagog wspomagający wyjaśnia uczniom, na czym polega to zadanie, następnie koordynuję grę, w razie potrzeby udziela wskazówek. (Zał. nr 3),
6. Uproszczenie wyrażeń algebraicznych. Zadanie uczniów polega na zredukowaniu wyrazów podobnych. (Zał. nr 4)
7. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Zadaniem ucznia jest wyłączenie wspólnego czynnika przed nawias. (Zał. nr 5.)
IV Utrwalenie materiału:
1. Uczniowie przedstawiają rozwiązania zadań na tablicy. Nauczyciel wspomagający wraz z uczniami posiadającymi orzeczenie sprawdza wyniki.
V Czynności końcowe:
1. Podsumowanie lekcji:
Uczniowie posiadający orzeczenie wraz z nauczycielem wspomagającym wklejają przygotowaną i uzupełnioną na lekcji kartę pracy do zeszytu przedmiotowego.
Ocena pracy uczniów, pochwała za aktywny udział w zajęciach.
Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. (Zał. nr 6)


Karta pracy ucznia
Wyrażenia algebraiczne

Załącznik numer 1

Uzupełnij poniższy tekst wybierając odpowiednie wyrazy z ramki.

a) Uproszczenie sumy algebraicznej to...................... wyrazów ......................... .
b) Wyrażenie ................................ jest wtedy, gdy obok liczb i znaków działań, występują ........................... .
c) Jeśli .................... do siebie jednomiany, to powstanie nam suma algebraiczna.

WYRAZY DO WYKORZYSTANIA: DODAMY, REDUKCJA, ALGEBRAICZNE,PODOBNYCH, LITERY

Załącznik numer 2

Z kolumny po prawej stronie dopasuj odpowiednie wyrażenie do opisów słownych.

LEWA STRONA

Suma liczb 2a i 3c
Iloczyn liczb 10z i 5
Różnica liczb x i y
Iloraz liczb 4x i 2y

PRAWA STRONA

4x / 2y
x – y
2a + 3c
10z * 5Załącznik numer 3

Zagraj w Domino z wyrażeniami algebraicznymi. Ułóż pierwszy element z napisem START. Następnie dokładaj elementy domina tak, alby sąsiadujące ze sobą wyrażenia na dwóch elementach były równe. Grę zakończysz w momencie ułożenia ostatniego elementu z napisem META. Litery na kartkach Domina czytane od startu do mety utworzą hasło. Obliczenia wykonuj w zeszycie.


START
4x + 3x + 2 J

7x + 2 E

suma 5x i 2y D

5x + 2y N

10a + 3b – 5a O

5a + 3b M

4x + 4y I

4 (x + y)A

różnica 2a i 5b N

2a – 5b Y

META

Załącznik numer 4
Przeprowadź redukcję wyrazów podobnych

a) 7x + 5y + 2x – y =....................................
b) 10a – 2a + 6 = .......................................
c) 12 + 8x + 2x – 2 = ...................................
Załącznik numer 5
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a) 2a + 2b = .......(......+.....)
b) 5x + 5 = .......(......+.....)
c) 3a + 3b + 3c = .......(......+.....+.......)


Załącznik numer 6
Praca domowa
Przygotuj się do sprawdzianu z wyrażeń algebraicznych.
Zadanie:
a) napisz w najprostszej postaci: 5x + 5y + 2x – 3y = ..............................
b) wyłącz wspólny czynnik przed nawias: 8x – 8 = .......(......+.....)
c) odczytaj wyrażenie: 10b + 5c .....................................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1915


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.