AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Czajkowska, 2012-12-03
Kraków

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Magdalena Czajkowska
nauczyciel kontraktowy – przedmiot przyrodaData rozpoczęcia stażu – 01.09.2010

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2013
Data zatwierdzenia: …………………………………Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- poznanie procedur awansu zawodowego. wrzesień 2010 - plan rozwoju zawodowego,
- kontrakt,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- arkusze autoewaluacji.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody,
- opracowanie planów wynikowych z przyrody,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, testy, sprawdziany, gazetki, prezentacje w Power Poincie itp.
- opracowywanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków,
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
- aktywne uczestnictwo w WDN,
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia.

okres stażu

na bieżąco

okres stażu
- kryteria oceniania,
- plany wynikowe,
- testy,
- sprawdziany,
- analiza wyników,
- pomoce dydaktyczne,
- scenariusze zajęć, przedstawień
- arkusze ewaluacyjne.
3. Publikowanie własnych prac. - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW,
- opublikowanie 3 konspektów
na wybranej stronie internetowej o tematyce szkolnej.

okres stażu
- potwierdzenia.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen.

na bieżąco
- dzienniki lekcyjne,
- arkusze ocen.


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów. - diagnozowanie środowiska uczniów,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o szkolny program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły, potrzeby rodziców.
okres stażu
wrzesień 2010
wrzesień 2011
wrzesień 2012
- ankiety,
- wpis w dzienniku,
- plan wychowawczy,
- autoewaluacja działań wychowawczych.
2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty - organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi.
okres stażu
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym.

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- wyrównywanie szans edukacyjnych. wg potrzeb - dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia mającego trudności w nauce i ucznia zdolnego.
4. Praca z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do udziału w przedmiotowych konkursach przyrodniczych,
- udział uczniów w szkolnych konkursach związanych z przedmiotem przyroda,
- udział uczniów w pracach koła przyrodniczego. na bieżąco - potwierdzenia,
- ksero dyplomów uczniów,
- program koła przyrodniczego.

5. Współpraca z SU w ramach realizacji planu pracy samorządu - przygotowanie uroczystości związanych z Dniem Ziemi oraz o tematyce przyrodniczo-ekologicznej,
- przygotowanie gazetek o tematyce przyrodniczo-ekologicznej,
okres stażu
- scenariusze,
- zdjęcia,
- protokół zebrania SU.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu - udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera,
- przesyłanie prac drogą internetową,
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- opracowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera, okres stażu
- materiały dydaktyczne,
- dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z Internetu,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych.
wg potrzeb
- konspekty lekcji,
- pomoce.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. - aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej(nowości książkowe, czasopisma).
okres stażu
- zaświadczenia,
- potwierdzenia,
- wpisy w dzienniku.
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - aktywna praca nad samokształceniem,
- uczestnictwo w tworzeniu realizacji programu pracy wychowawczej,
- wspólne wycieczki klasowe, szkolne,
- imprezy klasowe (Dzień Chłopaka, Andrzejki, spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień kobiet, Dzień Dziecka),
- uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu przyrody,
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych, przerw międzylekcyjnych,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne. na bieżąco
wg harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych
okres stażu
- karty wycieczek
- wpisy w dzienniku
- potwierdzenia


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Karta Nauczyciela (rozdział 3a dot. Awansu zawodowego nauczycieli),
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne
- analiza dokumentacji: Statutu, WSO, regulaminów, Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego,
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- opracowanie planów wynikowych z przyrody w oparciu o program nauczania
- opracowanie kryteriów oceniania z przyrody
- praca w Zespole Matematyczno-Przyrodniczym
okres stażu
wrzesień 2010

maj-czerwiec 2013

czerwiec 2013

- teczka,

- plan rozwoju

- sprawozdanie

- wniosek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 910


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.