Katalog

Magdalena Nowacka, 2012-10-26
Miękowo

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Projekt "Rund um den Fussball"

- n +

Projekt językowy „Rund um den Fuβball“

Uczestnicy projektu:
uczniowie klas III


Autor projektu:
Magdalena Nowacka


Cele projektu:
- rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim,
- rozwijanie słownictwa z języka niemieckiego z zakresu tematycznego „Sport”,
- rozszerzenie wiedzy na temat piłki nożnej na świecie,
- kształcenie umiejętności pracy w zespole,
- doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
- propagowanie zasady terminowości i odpowiedzialności za powierzone zadania.


Etapy realizacji projektu:
1. Wybór liderów klasowych.
2. Wybór przez klasę podtematu projektu i zgłoszenie prowadzącemu (M. Nowacka).
3. Podział klasy na grupy projektowe i zgłoszenie prowadzącemu (M. Nowacka).
4. Przygotowanie materiałów.
5. Przygotowanie prezentacji – 21 maja, 9.00 – 10.30.
6. Zaprezentowanie tematu – 21 maja, 10.30 – 12.00.


Formy realizacji:
Forma realizacji projektu jest dowolna. Może być to plakat, scenka, przedstawienie, prezentacja multimedialna, makieta itp.
Obowiązującym językiem prezentacji jest język niemiecki (proszę unikać zawiłych zdań i „zbędnych, nieistotnych” informacji).
Praca nad projektem ma przebiegać w grupach. Nad efektem końcowym uczniowie pracują w szkole 21 maja pod okiem wychowawców.


Kryteria oceny:
Uczniowie za swoją pracę i prezentację otrzymają ocenę (waga 5!).
Każdy z uczniów będzie oceniany z osobna.
Podczas oceniania będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- przygotowanie ucznia (przyniesione materiały, np. wycinki prasowe, przygotowane słownictwo, słowniki, gazety, artykuły piśmiennicze, papiernicze itp. wykorzystywane podczas realizacji projektu),
- zaangażowanie w trakcie przygotowywania prezentacji,
- oryginalność i pomysłowość,
- umiejętność przekazania informacji,
- dokładna znajomość prezentowanego zagadnienia,
- poprawność językowa.

Wyświetleń: 801


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.