AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Leicht
Lekcja wychowawcza, Plany metodyczne

Program wychowawczy dla klasy I w szkole podstawowej

- n +

Program wychowawczy dla klasy I
opracowany na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Zahoczewiu na rok szkolny 2002/2003

Działy programu:
 1. Edukacja prozdrowotna.
 2. Edukacja ekologiczna.
 3. Edukacja czytelnicza i medialna.
 4. Wychowanie do życia w społeczeństwie:
  a) wychowanie do życia w rodzinie,
  b) edukacja regionalna,
  c) wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Edukacja prozdrowotna

I. Treści:
 1. Bezpieczeństwo na drodze.
 2. Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych.
 3. Pierwsza pomoc w nagłych urazach.
 4. Racjonalne odżywianie.
 5. Higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
 6. Zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem.
 7. Prawidłowa postawa ciała.
 8. Problemy osób niepełnosprawnych.
 9. Właściwe zachowanie w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi.
 10. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.
 11. Higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku.
 12. Zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja czasu wolnego i czasu pracy.

II. Sposoby realizacji:
 1. Pogadanki z wykorzystaniem plansz i ilustracji na zajęciach z edukacji polonistycznej, przyrodniczo-społecznej i plastyczno-technicznej.
 2. Spotkanie z policjantem.
 3. Zasady ruchu drogowego w grach i zabawach ruchowych.
 4. Projekcje filmów.
 5. Rozmowa z higienistką szkolną.
 6. Zajęcia praktyczne w przygotowywaniu posiłków.
 7. Estetyka podawania i spożywania posiłków ( "Dzień Babci", "Andrzejki", "Choinka" "Dzień Matki").
 8. Monitorowanie i korygowanie niewłaściwej postawy ciała.
 9. Badania lekarskie.
 10. Przerwy sródlekcyjne.
 11. Rozmowa z uczniami na dane tematy.
 12. Współpraca z rodzicami.

III. Oczekiwane rezultaty.
Uczeń potrafi:
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa na drodze,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych,
 • udzielić pierwszej pomocy w nagłych urazach,
 • racjonalnie się odżywiać,
 • odpowiednio zabezpieczyć żywność przed zepsuciem,
 • siedzieć poprawnie w ławce,
 • zachowywać się właściwie w stosunku do osób niepełnosprawnych,
 • zachować się odpowiednio w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi,
 • dbać o higienę osobistą oraz miejsca pracy i wypoczynku,
 • właściwie zorganizować czas wolny i czas pracy.
Edukacja ekologiczna

I. Treści:
 1. Wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.
 2. Styl życia i jego związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
 3. Przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
 4. Degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jego związek z formami działalności ludzi.

II. Sposoby realizacji:
 1. Rozmowy na zajęciach z edukacji przyrodniczo-społecznej, plastyczno-technicznej.
 2. Zapoznanie z obowiązkami dyżurnego.
 3. Udział w akcji "Sprzątanie świata".
 4. Utrzymanie ładu i porządku na ławce, w sali lekcyjnej, na sali gimnastycznej, w szatni, itp.
 5. Sadzenie i pielęgnowanie roślin doniczkowych.
 6. Dokarmianie ptaków zimą.
 7. Dyskusje na lekcjach.
 8. Wycieczki terenowe połączone z obserwacją otoczenia.
 9. Zorganizowanie wystawy prac związanych tematycznie z ochroną środowiska.
 10. Projekcje filmów.
 11. Wycieczka do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

III. Oczekiwane rezultaty:
Uczeń potrafi:
 • wypełniać obowiązki dyżurnego,
 • utrzymać ład i porządek w salach szkolnych,
 • posadzić i pielęgnować rośliny doniczkowe,
 • dbać o zwierzęta zimą,
 • właściwie zachowywać się podczas wycieczek terenowych,
 • dostrzegać wpływ degradacji środowiska na zdrowie człowieka,
 • wymienić miejsca w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

Edukacja czytelnicza i medialna
I. Treści:
 1. Zainteresowania, potrzeby i nawyki czytelnicze.
 2. Rozpowszechnianie czytelnictwa.
 3. Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi.
 4. Słowo, gest, ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze.

II. Sposoby realizacji:
 1. Informacje o nowościach czytelniczych.
 2. Lekcje biblioteczne.
 3. Rozmowy z bibliotekarką szkolną.
 4. Wycieczka do biblioteki publicznej.
 5. Kształcenie umiejętności pracy z książką.
 6. Organizowanie konkursów czytelniczych.
 7. Wyróżnianie najlepszych czytelników.
 8. Gry dramatyczne, inscenizacje, apele, akademie, itp.
 9. Udział w widowiskach teatralnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
 10. Wyjazdy do kina w Lesku.

III. Oczekiwane rezultaty:
Uczeń potrafi:
 • korzystać z biblioteki szkolnej i publicznej,
 • właściwie zachowywać się w teatrze i kinie,
 • umiejętnie korzystać z księgozbioru biblioteki.

Wychowanie do życia w społeczeństwie
a) wychowanie do życia w rodzinie
I. Treści:
 1. Współpraca szkoły z rodziną.
 2. Potrzeby, prawa i obowiązki członków rodziny.
 3. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
 4. Koleżeństwo, przyjaźń.

II. Sposoby realizacji:
 1. Spotkania rodziców z wychowawcą.
 2. Angażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły.
 3. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych oraz wycieczek.
 4. Organizowanie pomocy materialnej.
 5. Badania diagnostyczne.
 6. Prowadzenie kart obserwacji uczniów.
 7. Organizowanie imprez klasowych ("Pasowanie na ucznia", "Andrzejki", "Dzień babci i dziadka").
 8. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych ("Opłatek", "Dzień Matki").
 9. Ustalanie i przestrzeganie ogólnych zasad zachowania się w grupie.
 10. Prowadzenie dyskusji klasowych na temat zachowań uczniów w oparciu o materiał filmowy, prasowy i zdarzenia zaistniałe w klasie.

III. Oczekiwane rezultaty:
Uczeń potrafi:
 • utrzymać wieź rodzinna ze wszystkimi członkami rodziny,
 • wywiązać się ze swych zajęć i obowiązków wobec rodziny,
 • okazać rodzicom miłość i szacunek za ich rodzicielski trud pamiętają o Dniu Matki, Ojca, Babci, Dziadka,
 • zorganizować miłe spędzenie czasu z rodziną.

b) edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie

I. Treści:
 1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły.
 2. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo. Język regionu.
 3. Elementy historii regionu i ich związki z historia i tradycją własnej rodziny.
 4. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje. Miejscowe podania, muzyka, architektura, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor.
 5. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.

II. Sposoby realizacji:
 1. Poznanie najbliższego otoczenia szkoły.
 2. Odwiedziny sąsiadów i wzajemna pomoc.
 3. Wycieczki terenowe.
 4. Rozmowy na zajęciach.
 5. Rozmowy z ludźmi starszego pokolenia.
 6. Wycieczka do Hoczwi - obejrzenie prac w galerii artysty bieszczadzkiego pana Zdzisława Pekalskiego, wysłuchanie opowiadanych przez niego podań i legend związanych z Bieszczadami.
 7. Wycieczka do Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Nowosiółkach.
 8. Oglądanie starych fotografii.

III. Oczekiwane rezultaty:
Uczeń potrafi:
 • zachować się odpowiednio w miejscach związanych ze sztuką,
 • wymienić elementy historii regionu i ich związki z tradycja własnej rodziny,
 • uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi zasłużonymi dla regionu,
 • opowiedzieć znane podania i legendy na temat swojego regionu.

c) wychowanie patriotyczne i obywatelskie

I. Treści:
 1. Godło i hymn państwowy.
 2. Pieśni, utwory literackie, malarstwo, filmy o tematyce historycznej.
 3. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.
 4. Sylwetki wielkich Polaków - artystów, uczonych, polityków, żołnierzy, itp.

II. Sposoby realizacji:
 1. Organizowanie imprez i uroczystości rocznicowych.
 2. Wykorzystanie kodeksu ucznia w kształtowaniu postaw.
 3. Rozmowy na zajęciach z edukacji polonistycznej i przyrodniczo-społecznej.
 4. Nauka hymnu państwowego. Właściwa postawa podczas jego słuchania i śpiewania.

III. Oczekiwane rezultaty:
Uczeń potrafi:
 • w sytuacjach tego wymagających zachować właściwą postawę wobec symboli narodowych i hymnu,
 • brać aktywny udział w organizowanych imprezach i uroczystościach rocznicowych nie tylko na terenie szkoły lecz i w środowisku,
 • zachować się właściwie w miejscach pamięci narodowej,
 • zaśpiewać hymn państwowy.

Opracowanie: Alicja Leicht

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1939


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.