AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Irena Tarcz, 2012-10-04
Hrubieszów

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

program własny zajęć pozalekcyjnych z piłki koszowej dziewcząt

- n +

PROGRAM WŁASNY SPORTOWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI KOSZOWEJ DZIEWCZĄT

Autor programu - Irena Tarcz


I .Wstęp

Wychowanie fizyczne prowadzone w szkołach nie jest w stanie zaspokoić potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Obserwujemy też przeciwne zjawisko, a mianowicie uczniów, którzy wybrali drogę blokersa (często z lenistwa, ale nie tylko). Ja zajmę się w programie dziećmi, które
z własnej chęci lub po odpowiedniej motywacji chcą aktywnie spędzać wolny czas i poświęcić się aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Znając potrzeby rozwojowe uczniów swojej szkoły ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, wybrałem piłkę koszykową. Koszykówka jako gra i zabawa oparta na elementach technicznych i taktycznych może stanowić doskonałą odmianę zabawy. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, rzuty, rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą gry jest zespołowość. Rozwija możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania swojej działalności, przyjmowania odpowiedzialności.
Zajęcia będą się odbywały na sali gimnastycznej i boisku w grupie 15 osób. Uczniowie, wykazujący zainteresowanie piłką koszykową i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych i turniejach. Przewidziane są również sprawdziany bieżące umożliwiające kontrolę postępów uczniów.
Koszykówka jest grą bardzo atrakcyjną dla młodzieży. Wynika to z dużego urozmaicenia samych ćwiczeń, poszerzonych o rywalizację. Udział w walce sportowej, konieczność podejmowania samodzielnych decyzji w stale zmieniających się sytuacjach, podnoszą wartość dydaktyczną
i wychowawczą tej gry.


II. Ogólne założenia programu
1. Program przeznaczony jest dla dziewcząt klas I-III gimnazjum.
2. Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo
3. Baza szkoły:
- mała sala gimnastyczna
- boiska ze sztuczną nawierzchnią
4. Osoba prowadząca drużynę – nauczyciel wychowania fizycznego.
5. Udział drużyny w zawodach sportowych i sparingach.
6. Rozwijanie zainteresowania piłką koszykową.
7. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
8. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów.
9. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
10. Zaszczepienie wśród młodzieży nawyku zdrowego stylu życia, oraz chęci do uprawiania sportu.

III. Cele ogólne kształcenia i wychowania.
1.Wszechstronny rozwój organizmu.
2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
3. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry.
4. Przestrzeganie przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych. 5.Przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe.
6. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych międzyszkolnych oraz międzyklasowych.
7.Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.
8.Współdziałanie w zespole, akceptacja siebie i innych, stosowanie zasady „fair play”, kultura kibicowania.
9. Wyrabianie poczucia własnej wartości, szacunku dla innych, zwłaszcza dla słabszych i mniej sprawnych.
10. Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.
11. Kształtowanie umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych.

IV. Szczegółowe treści kształcenia
1. Rozwijanie orientacji i sprawności do gier zespołowych.
2. Rozwijanie dyspozycji do koszykówki poprzez zabawy i ćwiczenia udoskonalające prawidłową pracę nadgarstka prawej i lewej ręki.
3. Nauka chwytu piłki sposobem oburącz dolnym i górnym.
4. Postawa koszykarza, technika poruszania się po boisku:, bieg ze zmianą tempa i kierunku biegu.
5. Zabawy i gry rzutne. Technika podań : podania oburącz sprzed klatki piersiowej, oburącz znad głowy, oburącz dołem, oburącz kozłem, jednorącz hakiem, jednorącz dołem, jednorącz kozłem.
6. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką. Kozłowanie piłki slalomem, ze zmianą rytmu i kierunku kozłowania.
7. Biegi z przyspieszeniem na krótkich odcinkach, zmiany kierunku biegu z piłką i bez niej.
8. Technika zatrzymania na jedno i dwa tempa. Obroty.
9. Technika rzutów piłki do kosza. Rzuty do kosza jednorącz z miejsca, w wyskoku, z biegu po kozłowaniu i podaniu.
10. Poruszanie się w obronie ze zmianą pozycji obronnej, „krycie każdy swego”
i „krycie z przekazywaniem”, obrona stref w różnym ustawieniu. Agresywna obrona stref.
11. Nauka obrotów i zwodów. Wykorzystanie poznanych elementów w grze.
12. Doskonalenie indywidualnych umiejętności techniki atakowania tj. ścięcie, obiegnięcie, zasłony. Kształtowanie szybkości i trafności podejmowanych decyzji. Atak indywidualny 1:1. Rozegranie przewagi liczbowej.
13. Poruszanie się w obronie. Uwalnianie się od obrońcy przez wyminięcie oraz zwody.
14. Zbieranie piłki z tablicy i pierwsze podanie.
15. Przepisy dotyczące gry i sędziowania.
16. Stosowanie poprawnej terminologii poznanych ćwiczeń.V. Działania wychowawcze
1. Stymulowanie do aktywnego stylu życia.
2. Zachęcanie do podnoszenia swojej sprawności i umiejętności ruchowych.
3. Znaczenie adaptacji organizmu do wysiłku oraz dyscypliny podczas zajęć.
4. Odpowiedzialność i współdziałanie w zespole.
5. Eksponowanie osiągnięć ucznia.
6. Współpraca w zespole efektem zdobytego punktu.
7. Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka.
8. Znaczenie prawidłowego sędziowania. Uczeń w roli sędziego, kibica i zawodnika.
9. Eksponowanie prawidłowych zachowań uczniów w stosunku do słabszych koleżanek.
10. Ukazanie potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć.
11. Umiejętność podporządkowania się regułom gry.
12. Przeżywanie radości z aktywności ruchowej.
13. Wdrażanie do pokonywania własnych słabości.

VI. Procedury osiągania celów
1. Zasady nauczania:
- Świadomości i aktywności
- poglądowości
- stopniowania trudności
- systematyczności
- przystępności
- trwałości
2. Zasady dydaktyczno – wychowawcze:
- wszechstronności
- zdrowotności
- przydatności
3.Metody rozwijające cechy motoryczne:
- ciągła
- powtórzeniowa
- zmienna
- interwałowa
4.Metody pojedynczych ćwiczeń ruchowych:
- syntetyczna
- analityczna
- kombinowana
5.Metody wychowawcze:
- wpływu osobistego
- wpływu sytuacyjnego
- wpływu społecznego
- kierowania samowychowaniem
6.Metody nauczania ćwiczeń ruchowych:
- oglądowa
- słownego ujęcia ruchu
- oddziaływania sensorycznego
- działania praktycznego

7.Formy realizacji zadań w zespołowych grach sportowych:
- zabawowa
- ścisła
- fragmentów gry
- gry szkolnej
- gra właściwa

VII. Osiągnięcia uczennic po zrealizowaniu programu

1. Wykazuje aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej.
2. Dba o zdrowie.
3. Systematycznie uczęszcza na zajęcia.
4. Zna zasady organizacji zawodów sportowych, przepisy gry w piłę koszykową oraz sędziowania.
5. Udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne.
6. Poprawnie wykonuje elementy techniczne indywidualnie i zespołowo.
7. Poprowadzi samodzielnie rozgrzewkę organizmu.
8. Stosuje zasady „fair – play”
9. Identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu.
10. Będzie inicjatorem wielu imprez sportowych.

VIII. Ewaluacja programu

1. Udział w zawodach sportowych oraz w sparingach.
2. Zorganizowanie zawodów międzyszkolnych dla klas pierwszych.
3. Sprawdzian umiejętności sędziowania uczennic klas II i III m.in. na zawodach dla klas pierwszych.
IX. Bibliografia:
• Mikułowski J., Oszast H. "Koszykówka" Wyd. "Sport i Turystyka" Wwa 1976
• Wyżnikiewicz Zd. "Koszykówka" Wyd. "Sport i Turystyka" Wwa 1977
• Kłyszejko W. "Koszykówka" Wyd. GKKF Wwa 1951


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1273


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.