Katalog

Joanna Strzałek, 2012-10-04
Stargard

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Ocena opisowa

- n +

Ocena cząstkowa opisowa
uczennicy Karoliny O.
za I semestr nauki w roku szkolnym 2011/2012


Uczennica jest upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym (dolna granica) z zespołem Downa. Ma ukończone 17 lat.
Karolina rozumie i wykonuje proste jak i złożone polecenia nauczyciela. Najchętniej wykonuje czynności znane i lubiane. Dba o porządek w klasie, swoim pokoju i miejscu pracy. Dziewczynka jest śmiała w kontaktach towarzyskich. Między uczennicą a nauczycielem nawiązała się więź. Karolina niecierpliwie wyczekuje na zajęcia. Zawsze czeka na nauczyciela pod pokojem nauczycielskim, po to, aby zgłosić gotowość do pracy. W czasie ich trwania uczennica jest swobodna i pozytywnie do nich nastawiona. Tempo pracy jest wolne, jednak prace staranne i dokładne. Uczennica lubi się przekomarzać i żartować. Jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia. Ma wiele koleżanek, z którymi bawi się na przerwach, włącza się do zabaw. Potrafi się dzielić. Przestrzega reguły postępowania wynikające z podziału ról w grupie. Wykonuje przydzielone jej prace mimo, że inni wykonują inne zadania. Poprawnie zachowuje się w miejscu publicznym.

Funkcjonowanie w środowisku

Karolina różnicuje zasadnicze elementy i charakterystyczne cechy danych pór roku. Zna i wymienia (myli nazwy) kolejne miesiące roku i dni tygodnia. Rozróżnia na obrazkach przedmioty, osoby, zwierzęta itp. Rozpoznaje proste znaki np. WC – ubikacja. Identyfikuje poznany wyraz z ilustrującym go obrazkiem. Czyta proste poznane wyrazy i zdania, które potrafi odwzorować i przepisać. Potrafi pisać ze słuchu krótkie, znane wyrazy.
Uczennica porządkuje przedmioty według ich wielkości. Z pomocą nauczyciela określa rozmieszczenie przedmiotów w przestrzeni. Określa liczebność zbioru. Z pomocą nauczyciela umieszcza wydarzenie w czasie i położenie przedmiotów w przestrzeni. Zna pojęcie „para”, dobiera przedmioty parami. Tworzy zbiory przedmiotów według ich cech. Liczy kolejno do 15. Potrafi odwzorować wszystkie cyfry, a zapisać samodzielnie z pamięci od 0 do 15. Samodzielnie dodaje i odejmuje w zakresie 10. Różnicuje i nazywa figury geometryczne. Zna wartość pieniądza, potrafi samodzielnie dokonać zakupów w sklepie.
Karolina zna podstawowe urządzenia elektroniczne np. telewizor, komputer i potrafi je obsługiwać. Ma telefon komórkowy, który wie jak wykorzystać. Uczennica jest bardzo samodzielna. Potrafi przygotować kanapki, czy nakryć do stołu. Dziewczynka ubiera się samodzielnie. Potrafi zapiąć guziki i wszelkie suwaki. Dobrze sznuruje buty. Samodzielnie dokonuje prostych czynności potrzebnych w życiu codziennym tj. zakupy w sklepiku, powroty do domu. Orientuje się w rozmieszczeniu pomieszczeń szkolnych. Wie gdzie i do kogo się udać w razie potrzeby.

Muzyka
Karolina porozumiewa się z otoczeniem werbalnie, jednak mowa jest niewyraźna, zaburzona artykulacja. Wypowiedzi, które kieruje do innych są słyszalne. Uczennica odpowiada poprawnie na stawiane pytania. Samodzielnie wypowiada się. Z Karoliną prowadzone są zajęcia logopedyczne, na których usprawnia się wymowę oraz cały aparat mowy.
Uczennica bardzo chętnie i szybko uczy się wierszyków bądź piosenek, np. „O pewnym Grzesiu”, „ Mama dała bułkę z serem..” Karolina reaguje na dźwięk, rozpoznaje jego źródło. Dziewczynka jest bardzo muzykalna. Ma poczucie rytmu.

Plastyka
Rysunek postaci ludzkiej posiada podstawowe części, które są zniekształcone. Uczennica kreśli linie w różnych kierunkach. Rysuje kompozycje z kresek poziomych i pionowych oraz kółek. Układa kompozycje z liści i innych elementów. Zna kolory, potrafi je nazwać. Karolina zamalowuje rysunki konturowe nie wychodząc za linie. Potrafi lepić z masy plastycznej proste ulepianki. Lubi układać puzzle, które nie sprawiają jej większych problemów.

Technika
Karolina zna i wie do czego służą nożyczki, noże itp. Potrafi w odpowiedni sposób posłużyć się nimi i zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Wycina po linii prostej i krzywej. Odcina nożyczkami paski papieru, owale, koła itp. Nawleka korale na nitkę. Poprawnie posługuje się łyżeczką, widelcem i nożem.

Wychowanie fizyczne
Uczennica samodzielnie biega w określonym kierunku i z określonymi zasadami. Wykonuje ćwiczenia kształtujące. Karolina bardzo lubi ruch, w szczególności taniec. Dziewczynka chętnie gra w piłkę i uczestniczy w zabawach na dworze.

Wnioski do dalsze pracy:
1. Nadal ćwiczyć czynności ułatwiające funkcjonowanie w środowisku.
2. Kontynuować ćwiczenia logopedyczne.
3. Usprawniać i utrwalać zdobyte umiejętności.
4. Ćwiczyć czytanie i proste czynności tj. samodzielne zakupy.
5. Ćwiczyć posługiwanie się banknotami i monetami.

Opracowanie:
Joanna Strzałek
Wyświetleń: 4169


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.