Katalog

Bogusława Kołtonowska, 2012-09-19
Nysa

Zajęcia pozaszkolne, Scenariusze

Scenariusz zajęć profilaktycznych - pt. Rozumiemy innych

- n +

Opracowanie: Bogusława Kołtonowska
Gimnazjum nr 2 w Nysie


Scenariusz zajęć profilaktycznych

Adresat: uczestnicy wycieczki do Trójmiasta w dniach 17 – 20 lipca 2010

Temat: Rozumiemy innych.

Liczba godzin: 2

Krótkie uzasadnienie wyboru tematu:
Temat bardzo ważny w walce z agresją. Szczególnie potrzebny w wieku dorastania. Pomoże zapanować nad przykrymi emocjami rządzącymi naturą człowieka.

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i wczucia się w emocje drugiego człowieka. Poznanie pojęcia empatii.

Cele operacyjne zajęć.

Uczestnik po zajęciach:
* wie: czego chcą inni
* zna: pojęcie empatii
* rozróżnia: uczucia swoje i innych
* dostrzega: potrzeby innych ludzi
* potrafi: wczuć się w drugiego człowieka
* uświadamia sobie: znaczenie empatii

Metody pracy: analiza materiałów, praca indywidualna i w grupach, metaplan

Materiały i środki dydaktyczne: tekst opowiadania, rozsypanki zdaniowe, kolorowe karteczki, szary papier

Przebieg zajęć:

Rozpoczęcie zajęć, forma wprowadzenia

Wykonywane czynności: Opowiadanie „Wyciągnięcie”
Sałatka „Uczucia” – odszukanie nazw uczuć.
Wypisanie dominujących u mnie uczuć – pozytywnych i negatywnych.
Wniosek: Uczestnik potrafi zrozumieć innych, gdy dobrze zna siebie.
Krótka dyskusja.
Metoda pracy: Analiza materiału
Praca indywidualna
Materiały: Tekst opowiadania rozsypanka „Uczucia”

Faza tematyczna zajęć

Wykonywane czynności: Praca metodą metaplanu. Każdy uczestnik dostaje 4 karteczki w innym kolorze, odpowiada na 4 pytania:
1. Co utrudnia zrozumienie innych?
2. Co ułatwia zrozumienie innych?
3. Jak możemy pomóc innym?
4. Co przez to osiągniemy?
Uczestniczy przykleją karteczki z odpowiedziami pod pytaniami. Prowadzący czyta wszystkie odpowiedzi.
Krótka dyskusja.
Metoda pracy:Metaplan
Materiały: Szary papier
Kolorowe karteczki

Zakończenie zajęć, ewaluacja

Wykonywane czynności: Podanie znaczenia słowa empatia.
Podkreślenie znaczenia empatii w życiu każdego człowieka.
Dzielimy uczestników na 4 grupy. Każda grupa układa hasło z rozsypanki, np.
1. Nikt nie może pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś.
2. Nie kwiat, lecz owoc stanowi wartość rośliny. Chcąc poznać człowieka, patrz na jego czyny.
3. W jakiś tajemniczy sposób, radość dawana innym jest radością, która wraca do nas.
4. Złym ludziom żadna chwila nie jest za krótka, żeby zaszkodzić innym.
Metody pracy: Praca w grupach
Materiały: Rozsypanki
Wyświetleń: 1135


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.