Katalog

Ilona Kocot, 2012-08-23
Myszkowice

Religia, Sprawdziany i testy

Test w kl.VI

- n +

1. Dokończ zdanie.
Apostołowie zaczęli głosić Dobrą Nowinę po…………………………………………………………
2. Wyjaśnij w jaki sposób religia chrześcijańska rozproszyła się na cały świat?
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
3. Wymień sześć przykładów, które są świadectwami kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

4. Napisz co oznaczają te daty:
313r...................................................................................................................................................
966r..................................................................................................................................................

5. Dokończ, uzupełnij zdania.
Zakony, które od chrztu pomagały i ewangelizowały w Polsce to ………………………………………
Męczennicy oddawali swoje życie za........................................................................................... .
Pierwszym męczennikiem był.......................................................................................................
Wielu uczniów Jezusa oddało swoje ….......................... dlatego, że chcieli, by świat kierował się …............................... i sprawiedliwością, której uczy ludzi Jezus. W Polsce męczeńską śmierć ponieśli:
1)...................................................... 2)........................................................ 3)...............................................

6. Do misji Kościoła, czyli zadania dzielenia się z innymi otrzymanym na chrzcie darem wiary zostali powołani:
a) tylko misjonarze b) wszyscy ochrzczeni c) tylko biskupi i kapłani


7. Podaj przynajmniej 4 formy kultu Maryi w Polsce.
…….................................................................................................................................................................
…….................................................................................................................................................................

8. Wymień 3 modlitwy ku czci Maryi. …..........................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

9. W jakim dniu obchodzimy święto Matki Bożej Królowej Polski? a) 3 V b) 8 XII c) 1 I

10. Słowo diecezja oznacza:
a) jedno z miast, w których nauczał Jan Paweł II
b) miejsce, do którego się pielgrzymuje
c) terytorium będące pod bezpośrednim zarządem biskupa

10. Napisz, kto jest biskupem Kościoła Diecezji…………………………. …........................................................................................................................................................
Na terenie jakiej parafii znajduje się twój rodzinny dom ?
…........................................................................................................................................................
Jak nazywa się ksiądz proboszcz pracujący w twojej parafii?
….........................................................................................................................................................

11. Napisz, w jaki sposób możesz okazywać swą troskę o potrzeby wspólnoty Kościoła?.
…....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
Wyświetleń: 2218


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.