AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Maria Fuksa, 2012-08-14
Ustrzyki dolne

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Program pracy indywidualnej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- n +

Program pracy indywidualnej z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresat: Dziecko 6 –letnie u którego stwierdzono globalne opóźnienie w zakresie rozwoju psycho- motorycznego.
Plan stworzono w oparciu o opinię PPP. Zawiera on założenia pracy
z dzieckiem oczekującym pomocy. Jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego i rozwojem dziecka 6- letniego.
Cele ogólne:
1. Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju.
2. Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
3. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
4. Opanowanie wymaganych wiadomości i umiejętności dziecka 6- letniego.
2. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

I Funkcje samoobsługowe
Doskonalenie umiejętności mycia rąk, twarzy i zębów oraz dokładnego wycierania
ręcznikiem
- Przypominanie o dokładnym myciu rąk przed i po posiłkach oraz po wyjściu z
toalety
- Zwracanie uwagi na dokładne wycieranie rąk
- Zwracanie uwagi na dokładne mycie zębów..
Doskonalenie umiejętności zakładania wierzchniej garderoby lub przebierania się:
- podczas wyjść na spacery, wycieczki, do ogrodu przedszkolnego
- podczas przebierania się do ćwiczeń gimnastycznych
Porządkowanie i dbanie o miejsca zabaw
-Sprzątanie kącików zainteresowań oraz miejsc pracy odkładanie zabawek na miejsce
-Dbanie o zabawki

II Wspomaganie nabywania umiejętności społecznych
- wdrażanie do przestrzegania zasad grupowych
-nabywanie umiejętności przerywania zabawy w określonym czasie
- wyrabianie nawyku odkładania zabawek na miejsce
- wdrażanie do aktywniejszego udziału podczas zajęć zorganizowanych
-kształtowanie nawyku współdziałania z rówieśnikami podczas zabawy
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
- wdrażanie do utrzymywania kontaktu wzrokowego
Stwarzanie sytuacji zadaniowych:
Jaka jestem? – potrafię narysować swój portret
Rysuje mamę ,tatę oraz inne ważne osoby
Opowiem misiowi jak wyglądam i co lubię
Zagadki ruchowe
Potrafimy porozumiewać się bez słów
Potrafię miło się zaprezentować innym

III Ćwiczenia rozwijające orientację
w schemacie ciała i przestrzeni
Stwarzanie sytuacji zadaniowych
- wiem, jak wyglądam,
- zabawa- lustrzane odbicie
- lewa- prawa, „frotka” mi pomaga,
- inni też mają lewą i prawą stronę,
- co widzi miś?
- potrafię znaleźć misia,
- powiem ci, jak masz iść,
-gdzie jest woreczek
- rysuj szlaczki tak, jak mówię,
- ćwiczenia ruchowo- słuchowe: zabawa ze śpiewem „Do przodu prawą rączkę daj”, „Tu lewą rączkę mam, tu prawą mam”; „Pingwin”, „Stonoga”;
- rysowanie oburącz w powietrzu;
- zabawa „Witają się paluszki”;
- rysowanie „Leniwych ósemek”;
- chwytanie i rzucanie woreczków, piłek raz lewą raz prawą ręką;
- okładanie obrazka po prawej i lewej stronie;
- naklejanie przedmiotów w odpowiednim położeniu;
- rozróżnianie stron ciała
- układanie z patyczków podanych wzorów:
- układanie z klocków konstrukcji przestrzennych;
- „Przy urodzinowym stole”- układanie sylwet zgodnie z poleceniami

IV Wspomaganie w kształtowaniu spostrzegawczości
i koordynacji wzrokowo-ruchowej
Układanie:
o Układanie z koralików , klocków pojazdów, budowli ,figur
o Układanie z patyczków płotów , drabin, domów
o Z tasiemki i różnokolorowej wełny dywaników , kilimków, frędzli
o Z elementów mozaiki geometrycznej – postaci ludzi, zwierząt
o Układanie z różnorodnych materiałów i elementów określonych scenek rodzajowych np. z liści, owoców, kamyków
o Dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur,
przedstawianie figur geometrycznych w zmienionych układach
o Układanie kompozycji z figur geometrycznych wg. wzoru i pamięci
o Graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku i stempli
Malowanie
o tworzenie różnych kompozycji – szlaczków ,domów
o malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi
o malowanie palcami na przemian ruchem spokojnym, swobodnym
o zamalowywanie całej powierzchni kartki
o malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków
o malowanie pęczkiem waty – duże i małe chmury, kałuże
o zamalowywanie dużych konturowych rysunków
o malowanie flamastrami- zamalowywanie określonym kolorem
zamalowywanie powierzchni konturów np. kwiatów, domów
Rysowanie
• rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach rozłożonych na podłodze
• kreślenie patykiem na mokrej ,pokrytej farbą klejową powierzchni
• rysowanie świecą, tuszem
Wydzieranie
• łatwych kształtów np. piłek ,baloników, kolorowych liści
• kompozycja z kolorowych pasków
Stemplowanie
• Tworzenie różnych kompozycji szlaczków
• Kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów
Ćwiczenia na materiale obrazkowym
• Układanki obrazkowe
• Układanie obrazka z części wg identycznego wzoru
• Dobieranie par jednakowych obrazków 9 loteryjki , domino obrazkowe
• Rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów – zabawa ’Co się tu zmieniło”
Lepienie
• z plasteliny
• Z masy solnej
• Modliny
• Gliny
• Mokrego piasku
• Śniegu

Ćwiczenia grafomotoryczne
• Kreślenie dużych płynnych linii
• Chorągiewka w powietrzu
• Patykiem na piasku
• Kolorową kredą na tablicy
• Kredkami na dużych arkuszach
• Obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach ( koło ,trójkąt ,kwadrat, prostokąt)
• Rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze
• Rysowanie po konturach
• Malowanie palcami
• Łączenie kolorową kredka wyznaczonych punktów
• Zagadki rysunkowe
• Labirynty
• Wycinanki różnego typu
• Pisanie znaków literopodobnych w liniaturze
• Elementy pisma- analiza literi kierunku ich kreślenia
• Łączenie liter w sposób naturalny
• Pisanie pośladzie

Ćwiczenia ruchowe
• Ćwiczenia w marszu
• Marsz na palcach
• Marsz chodem bociana
• Marsz wokół sali z ćwiczeniami w reagowaniu na sygnał

Ćwiczenia w biegu
• Bieg z podskokami
• Przylot i odlot bocianów- bieg w określonym kierunku falistym ruchem z rozkrzyżowanymi ramionami

Ćwiczenia na ławeczce
• Chodzenie wolno do przodu
• Posuwanie się do tyłu
• Posuwanie się bokiem
• Obracanie się na ławeczce

Zabawy skoczne
• Wróbelki
• Piłka skacze
• Szczur – zabawa ze skakanką
• Skoki zająca

Zabawy z woreczkami
• Rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami
• Rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką

Zabawa ze śpiewem „ Pingwin”
Zabawa ze śpiewem „Stonoga”
Rysowanie pod dyktando
Układanie z patyczków podanych wzorów
Układanie z klocków konstrukcji przestrzennych


V Wspomaganie rozwoju mowy
i kształtowanie umiejętności porozumiewania się
z innymi:

Stwarzanie sytuacji zadaniowych
Ćwiczenia oddechowe:
- wdechy i wydechy (nos – usta, usta – nos, nos – nos, usta – usta),
- wdechy i wydechy: w różnych pozycjach (np. siedzącej, leżącej), z unoszeniem rąk, z liczeniem,
- dmuchanie na płomień świecy, na kłębki waty, bibułkę, papier, wiszący balon,
- wydmuchiwanie powietrza przez rurkę do picia,
- nadmuchiwanie balonów,
- puszczanie baniek mydlanych,
- wymawianie na jednym wydechu: ciągów samogłoskowych (aaa..., aeaeae..., aeiaei...), ciągów sylabowych (mamama, lalala, tututu, pipipi).

Ćwiczenia narządów mowy:
- usprawnianie płynności ruchów języka, warg, szczęk,
- wysuwanie języka w różnych kierunkach, wypychanie językiem policzków, skrobanie grzbietu języka, ocieranie, zwijanie języka w rulonik,
- oblizywanie zębów, podniebienia, warg, sięganie językiem do nosa, brody,
- ustawienie i poruszanie języka za pomocą szpatułek, palca,
- podnoszenie, podtrzymywanie wargami lekkich przedmiotów,
- ściąganie ust, zamykanie i otwieranie ust z demonstracją,
- opuszczanie, unoszenie, przesuwanie w lewo i prawo dolnej szczęki, wielostronne ruchy żuchwą,
- cmokanie, gwizdanie, strojenie min, zabawy z lizakiem,

Ćwiczenia logopedyczne:
- wybrzmiewanie głosek „s, sz, z, ż, r” ze zwróceniem uwagi na poprawne ułożenie narządów mowy
- wypowiadanie ćwiczonych głosek z samogłoskami np. sa, se, as, es....
- powtarzanie wyrazów z ćwiczonymi głoskami,
- nauka krótkich wierszyków zawierających ćwiczone głoski

Rozwijanie mowy czynnej i biernej (wzbogacanie słownika)
- układanie opowiadań w oparciu o ilustracje i bez ilustracji,
- zabawy w dokańczanie zdań,
- opowiadanie historyjek obrazkowych,
- wzbogacanie słownictwa w zakresie przedmiotów z najbliższego otoczenia,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- przekazywanie informacji przez dziecko do rodzica i od rodzica przez dziecko do nauczyciela


VI Wspomaganie dziecka w rozwoju nabywania gotowości do nauki czytania i pisania

- czyj to znaczek? – rozpoznawanie znaczków indywidualnych
- o czym informują znaki drogowe?
- jaka pogoda była wczoraj?
- loteryjki , karty do gier
- obowiązki dyżurnego
- konstruowanie gier planszowych

Układanki :
- układanie z koralików, z klocków ( dużych i małych ) , mebli , pojazdów, drzew, roślin, budowli, figur
- układanie z patyczków :
płotów, drabin, domów
- z tasiemki, z różnokolorowej wełny, dywaników, frędzli,
- z elementów mozaiki geometrycznej postaci ludzi i zwierząt
- układanie z różnorodnych materiałów i elementów określonych scenek rodzajowych np. z liści, owoców, giętkiego tworzywa
- dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nałożenie na wzór ( układanki geometryczne, nakładanki )
- układanie kompozycji figur geometrycznych wg wzoru i pamięci
- graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku i stempli

Ćwiczenia na materiale obrazkowym
- układanki obrazkowe
- układanie obrazka z części wg identycznego wzoru
- uzupełniane brakującej części obrazka
- dobieranie par jednakowych obrazków

Zabawy i ćwiczenia rozbudzające zainteresowania książką i czytaniem :
- opowiadania ruchowe : „ Miś i pszczoły ” , „ O piesku który zgubił się w lesie ”
- „O dzieciach które wybrały się do zoo i oglądały zwierzęta ”
- dokończ opowiadanie : „ Ruda wiewiórka ” , „ Lisek chytrusek ” , „Miś Uszatek”
- oglądanie obrazków w książkach i rozmawianie o tym co one przedstawiają

Zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące dziecko
do gotowości nauki pisania :
- kreślenie dużych, płynnych linii
- chorągiewką w powietrzu
- patykiem na piasku

VII Wspomaganie w rozwoju umysłowego w ramach edukacji matematycznej :

Zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające doskonaleniu umiejętności liczenia :
- liczenie wszystkiego dookoła
- „ Ile jest fasolek ” – odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
- liczenie znikających obiektów
- ile mamy palców
- liczenie na chodniczku liczbowym
- liczenie na miarce krawieckiej
- licz dalej, licz wspak w sytuacjach ;
- liczenie dzieci , liczenie stron w książce, liczenie koralików na liczydle
- numerowanie krzesełek
- zabawy i sytuacje sprzyjające ustalaniu równoliczności
- czy po zmianie położenie liczonych obiektów jest ich tyle samo
- czy tu i tu jest tyle samo
- narysuj tyle kółek ile jest dziurek :
- zabawy i zadania sprzyjające kształtowaniu umiejętności dodawania
i odejmowania :
- dodawanie i odejmowanie. Manipulowanie przedmiotami i liczenie ich ;
- pokaż na palcach, ile kropek jest na kostkach do gry
- dodawanie i odejmowanie z pokazywaniem, ile jest przedmiotów w pudełku ;
- dodawanie i odejmowanie na liczydle ;
- rozdawanie i rozdzielanie po jednym lub po kilka;
- gry sprzyjające opanowaniu umiejętności rachunkowych dziecka;


Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka

Kwestionariusz jest narzędziem diagnostycznym, mającym na celu określenie poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka oraz ukierunkowanie dalszej drogi jego rozwoju.

1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia
3. Rok szkolny. Data obserwacji

STOPIEŃ OPANOWANIA CZYNNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 OPANOWANA
 CZĘŚCIOWO OPANOWANA
 WYMAGA ĆWICZEŃ (POMOCY)

SFERA ROZWOJU
I Komunikacja: dziecko

1. Ma poczucie własnej tożsamości i odrębności.
2. Nawiązuje kontakt z drugą osobą.
3. Wchodzi w interakcję naprzemienną.
4. Dokonuje wyborów, podejmuje decyzje.
5. Komunikuje się z otoczeniem poprzez gesty, mimikę, wydawane odgłosy – artykułowane i nieartykułowane.
6. Komunikuje się werbalnie.
7. Przechodzi od interakcji do dialogu.

II. Sfera motywacyjno – wolitywna: dziecko
1. Obserwuje i próbuje naśladować rówieśników.
2. Samorzutnie podejmuje różne aktywności.
3. Samodzielnie radzi sobie z trudnościami.
4. Jest aktywne poznawczo, interesuje się otoczeniem.
5. Nie stosuje „szantażu emocjonalnego” (wymuszania) wobec innych osób.

III. Samodzielność, czynności samoobsługowe: dziecko
1. Korzysta z toalety.
2. Myje twarz, ręce, zęby.
3. Rozbiera się i ubiera.
4. Je z użyciem sztućców.
5. Pije z kubka.
6. Dba o swój wygląd (używa chusteczki higienicznej, poprawia odzież).
8. Dba o porządek – sprząta po sobie.

IV. Sfera kontaktów społecznych: dziecko
1. Chętnie przebywa w grupie rówieśniczej.
2. Współdziała z dziećmi w zabawie i w czasie zajęć.
3. Zna i przestrzega zasady funkcjonowania w grupie.
4. Szanuje własność i prawa innych (uczucia, potrzeby).
5. Wita się i żegna z nauczycielem i dziećmi w grupie.
6. Potrafi przeprosić za swoje zachowanie.

V. Sfera emocjonalna: dziecko
1. Koncentruje się na wykonywanych zadaniach.
2. Odróżnia poprawne i naganne zachowanie.
3. Potrafi ponieść konsekwencje swojego niewłaściwego postępowania.
4. Próbuje panować nad swoimi emocjami.Ankieta dla rodziców

1) Czy zauważył(a) Pan/Pani zmiany w funkcjonowaniu dziecka, w związku z objęciem go programem wspomagającym rozwój społeczno–emocjonalny?
(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

tak nie

2) Jeśli odpowiedź brzmiała „tak”, proszę wypełnić ankietę, oceniając postępy w poszczególnych sferach funkcjonowania dziecka w skali od 1 do 6.
Czy dziecko:
A – Komunikuje się z otoczeniem (słownie lub w inny sposób)?
1 2 3 4 5 6
B – Samorzutnie podejmuje różne aktywności?
1 2 3 4 5 6
C – Radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi?
1 2 3 4 5 6
D – Chętnie przebywa i bawi się z rówieśnikami?
1 2 3 4 5 6
E – Potrafi ponieść konsekwencje swojego niewłaściwego postępowania?
Opracowała: Maria Fuksa
Wyświetleń: 10543


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.