Katalog

Katarzyna Dyszy, 2012-08-09
Mierzęcice

Religia, Sprawdziany i testy

Ewangelia wg św. Jana ("księga męki" - rozdz. 13-21)

- n +

Rozdział XIII
1. Kiedy Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę? (13,1)
2. Co oznacza zwrot „do końca ich umiłował”? (13,1)
3. Który z uczniów chciał wydać Jezusa? (13,2)
4. Czym przepasał się Jezus po posiłku? (13,4)
5. Co Jezus uczynił uczniom po Wieczerzy? (13,5)
6. Który z uczniów wzbraniał się przed umyciem nóg? (13,6)
7. O co prosił Jezusa Szymon Piotr przy obmywaniu nóg? (13,9)
8. Jak Jezus wskazał uczniom swojego zdrajcę? (13,26)
9. Co Judasz zrobił po spożyciu chleba? (13, 30)
10. Po czym wszyscy poznają uczniów Jezusa? (13,35)
11. Który z uczniów powiedział: „Życie moje oddam za Ciebie”? (13,37)
12. Ile razy Piotr miał się zaprzeć Jezusa? (13,38)
13. „. . . . . . . . potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest . . . . . .” . (13,10)
14. „Wy nazywacie Mnie . . . . . . . . . . . . i . . . . . i dobrze mówicie, bo Nim jestem”. (13,13)
15. „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie . . . . . . . ., tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się . . . . . . . . . wzajemnie”. (13,34)
Rozdział XIV
1. Czego jest wiele w domu Ojca? (14,2)
2. Który z uczniów pytał: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę”? (14,5)
3. O co Filip prosił Jezusa? (14,8)
4. Kim jest „inny Pocieszyciel”, o którym mówi Jezus swoim uczniom? (14,16-17)
5. Kto będzie umiłowany przez Ojca? (14,21)
6. Czyją jest nauka, która wygłasza Jezus? (14,24)
7. W czyim imieniu zostanie posłany Duch Święty? (14,26)
8. „Ja jestem . . . . . i prawdą, i . . . . . . . Nikt nie przychodzi do . . . . inaczej jak tylko przeze Mnie”. (14,6)
9. „. . . . . zostawiam wam, pokój mój . . . . wam. Nie tak jak daje świat, ja daje wam”. (14,27)
Rozdział XV
1. Kto jest prawdziwym krzewem winnym? (15,1)
2. Kto uprawia krzew winny? (15,1)
3. Co stanie się z latoroślą nie przynoszącą owocu? (15,2)
4. Co czeka tych, którzy nie trwają w Jezusie? (15,6)
5. Jakie przykazanie dał Jezus uczniom? (15,12)
6. Co jest przejawem największej miłości? (15,13)
7. Jak Jezus nazywa swych uczniów? (15,15)
8. Na co Jezus przygotowuje swych uczniów? (15,20)
9. W jaki sposób uczniowie świadczą o Jezusie? (15,27)
10. „Ja jestem prawdziwym . . . . . . . winnym, a . . . . . . mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi . . . . . , odcina, a każdą, która przynosi owoc, . . . . . . . ., aby przynosiła owoc obfitszy”. (15,1-2)
11. „To jest moje . . . . . . . . . . . . ,abyście się wzajemnie . . . . . . . . , tak jak Ja was umiłowałem” . (15,12)
Rozdział XVI
1. Przed czym Jezus ostrzega Apostołów? (16,2)
2. Dlaczego uczniowie Jezusa byli zasmuceni? (16,6)
3. Od czego uzależnione jest przyjście Pocieszyciela? (16,7)
4. Kto doprowadzi uczniów Jezusa do całej prawdy? (16,13)
5. Jakie znaczenia ma słowo „chwila” w zapowiedzi powtórnego przyjścia Jezusa? (16,16)
6. W co zamieni się smutek uczniów? (16,20)
7. Dlaczego Jezus nie będzie już nauczał Apostołów przypowieściami? (16,25)
8. O nadejściu jakiej godziny mówi Jezus? (16,32)
9. Czego uczniowie doświadczą od świata? (16,33)
10. Do kogo Jezus powiedział: „ (...) miejcie odwagę”? (16,33)
11. „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie . . . . . . . , i znowu chwila, a . . . . . . . . Mnie”.(16,16)
12. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie . . . . . . i zawodzić, a świat się będzie
. . . . . . . . Wy będziecie się . . . . . . , ale smutek wasz zamieni się w . . . . . .” . (16,20)
13. „Proście , a . . . . . . . . . . , aby radość wasza była . . . . .” (16,23)
Rozdział XVII
1. Co Jezus zrobił w czasie modlitwy Arcykapłańskiej? (17,1)
2. O co Jezus prosił Ojca? (17,1)
3. W jaki sposób Jezus oddał chwałę Ojcu na ziemi? (17,4)
4. Co Jezus objawił ludziom, których dał mu Ojciec? (17,6)
5. O co Jezus prosi Ojca dla uczniów? (17,15; 17)
6. Czyje słowo jest prawdą? (17,17)
7. Za kim jeszcze Jezus prosi Ojca w modlitwie Arcykapłańskiej? (17,20)
8. Co Jezus objawił ludziom i nadal będzie im objawiał? (17,26)
Rozdział XVIII
1. Gdzie znajdował się Ogrójec? (18,1)
2. Gdzie często gromadził się Jezus z uczniami? (18,2)
3. Z kim Judasz przyszedł do Ogrójca? (18,3)
4. Do kogo Jezus powiedział w Ogrójcu; „Ja jestem”? (18,3-4)
5. Jaka była reakcja szukających Jezusa na Jego słowa? (18,6)
6. Co zrobił Szymon Piotr chcąc ratować Jezusa? (18,10)
7. Jak miał na imię sługa arcykapłana? (18,10)
8. Co Jezus powiedział do Piotra w Ogrójcu? (18,11)
9. Gdzie najpierw zaprowadzono Jezusa po aresztowaniu? (18,13)
10. Kto podburzył Żydów przeciwko Jezusowi? (18,14)
11. Który z uczniów szedł za aresztowanym Jezusem? (18,15)
12. Gdzie Szymon Piotr zaparł się Jezusa? (18,17;25)
13. O co arcykapłan pytał Jezusa? (18,19)
14. Co zrobił sługa arcykapłana w czasie przesłuchiwania Jezusa? (18,22)
15. Gdzie Annasz wysłał aresztowanego Jezusa? (18,24)
16. Gdzie zaprowadzono Jezusa po przesłuchaniu u Kajfasza? (18,28)
17. Kiedy Jezus został zaprowadzony do pretorium? (18,28)
18. Kto wyszedł z pretorium do arcykapłanów? (18,29)
19. Jak Żydzi tłumaczyli wydanie Jezusa na sąd Piłatowi? (18,31)
20. O co Piłat pytał Jezusa? (18,33)
21. Kto powiedział o Jezusie: „ Ja nie znajduję w Nim żadnej winy”? (18,38)
22. Jaki zwyczaj praktykowali Żydzi w czas świętowania Paschy? (18,39)
23. Kogo Żydzi chcieli uwolnić z okazji święta Paschy? (18,40)
24. „ . . . . . . . . . . moje nie jest z tego . . . . . .” (18,36)
25. „Tak, jestem królem. Ja się na to . . . . . . . . . . i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo . . . . . . . . . Każdy kto jest z . . . . . . , słucha mojego . . . . .” (18,37)

Rozdział XIX
1. Jaką karę Piłat nałożył na Jezusa? (19,1)
2. Jak zachowali się żołnierze względem Jezusa? (19,2-3)
3. Kto witał Jezusa słowami: „Witaj, Królu Żydowski”? (19,2-3)
4. Co Piłat powiedział o Jezusie, gdy wyprowadzono Go z pretorium? (19,5)
5. Co wołali arcykapłani i ich słudzy do Piłata? (19,6)
6. Co zrobił Piłat, gdy usłyszał od Żydów, że Jezus nazwał się Synem Bożym? (19,8)
7. Kto próbował uwolnić Jezusa? (19,12)
8. Co Żydzi zarzucili Piłatowi, gdy chciał uwolnić Jezusa? (19,12)
9. Jak po hebrajsku nazywa się miejsce, w którym zasiadł Piłat by wydać wyrok na Jezusa? (19,13)
10. Jakiej śmierci dla Jezusa żądali Żydzi? (19, 15)
11. Dokąd udał się Jezus obarczony krzyżem? (19,17)
12. Jak inaczej nazywa się Golgota? (19,17)
13. Ile osób ukrzyżowano razem z Jezusem? (19,18)
14. Jaka była treść winy Jezusa napisana przez Piłata? (19,19)
15. W jakich językach wypisano winę Jezusa? (19,20)
16. Na ile części żołnierze podzielili szatę Jezusa? (19,23)
17. W jaki sposób żołnierze zdecydowali kto weźmie tunikę Jezusa? (19,24)
18. Kto stał przy krzyżu Jezusa? (19,25-27)
19. Do kogo Jezus powiedział: „Oto Matka twoja”? (19,27)
20. Co podano Jezusowi, gdy powiedział : „Pragnę”? (19,29)
21. Jakie były ostatnie słowa Jezusa przed śmiercią? (19,30)
22. W jakim dniu zmarł Jezus? (19,31)
23. W jaki sposób żołnierze obeszli się z ukrzyżowanymi wraz z Jezusem? (19,33)
24. Co zrobił żołnierz z ciałem Jezusa na krzyżu? (19,34)
25. Co wypłynęło z boku Jezusa? (19,34)
26. Co prorok Zachariasz mówił na temat śmierci Mesjasza? (19,36)
27. Kto poprosił Piłata o wydanie ciała Jezusa? (19,38)
28. Kto pomógł Józefowi owinąć ciało Jezusa w płótno? (19,39)
29. Gdzie pochowano Jezusa? (19,41-42)
Rozdział XX
1. Kiedy Maria Magdalena udała się do grobu Jezusa? (20, 1)
2. Co zobaczyła Maria Magdalena przy grobie Jezusa? (20,1)
3. Kogo Magdalena zawiadomiła o otwartym grobie? (20,2)
4. Który z uczniów pierwszy dobiegł do grobu? (20,2-4)
5. Który z uczniów wszedł do grobu? (20,6)
6. Co zobaczyli uczniowie w grobie? (20,5-8)
7. Co uczniowie zrozumieli przy grobie Jezusa? (20,9)
8. Kogo zobaczyła płacząca Maria Magdalena przy grobie? (20,12)
9. Kogo nie poznała Maria Magdalena? (20,14)
10. Kto pytał Marię Magdalenę: „Niewiasto, czemu płaczesz”? (20,15)
11. Za kogo Maria Magdalena wzięła Jezusa? (20,15)
12. Jak zwróciła się Maria Magdalena do Jezusa? (20,16)
13. Co Jezus kazał uczynić Marii Magdalenie? (20,17-18)
14. Kiedy Jezus ukazał się Apostołom? (20,19)
15. Jak Jezus powitał swoich uczniów? (20,19)
16. Po czym uczniowie rozpoznali Jezusa? (20,20)
17. Czym zmartwychwstały Jezus obdarzył uczniów? (20,22)
18. Jak nazywa się Apostoł, który nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa? (20,24)
19. Jak niewierny uczeń chciał przekonać się o zmartwychwstaniu Jezusa? (20,25)
20. Po ilu dniach Jezus ukazał się ponownie uczniom? (20,26)
21. Co Apostoł Tomasz powiedział do Jezusa? (20,28)
22. Czy św. Jan podaje liczbę cudów dokonanych przez Jezusa? (20,30)
23. Jak św. Jan tytułuje Jezusa? (20,31)
24. „Weźmijcie . . . . . Świętego. Którym odpuścicie . . . . . . . , są im odpuszczone,
a którym . . . . . . . . . . . , są im zatrzymane”. (20, 22-23)
25. „Błogosławieni, którzy nie . . . . . . . . , a . . . . . . . . .”. (20,29)
Rozdział XXI
1. Komu Jezus ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim? (21,2)
2. Czym zajmowali się ci, którym ukazał się Jezus nad Jeziorem Genezaret? (21,3)
3. Co Jezus polecił zrobić rybakom? (21,6)
4. Jak dużo ryb złowili rybacy? (21,6)
5. Który z uczniów pierwszy rozpoznał Jezusa? (21,7)
6. Co zrobił Szymon Piotr na słowa Jana? (21,7)
7. Jak daleko rybacy wypłynęli na Jezioro? (21,8)
8. Jaką liczbę ryb złowili rybacy? (21,11)
9. Ile razy Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu? (21,14)
10. O co Jezus pytał Szymona Piotra? (21,15)
11. Co Piotr odpowiedział Jezusowi? (21,15)
12. Komu Jezus powierzył władzę pasterską nad Kościołem? (21,15-19)
13. Ile razy Jezus pytał Piotra, czy Go miłuje? (21,17)
14. Jak zareagował Piotr na trzykrotne pytanie przez Jezusa? (21,17)
15. O którym z uczniów rozmawiał Piotr z Jezusem? (21,20)
16. Jakie jest świadectwo św. Jana? (21,24)
17. Czy możliwe jest opisanie cudów dokonanych przez Jezusa? (21,25)
18. Ile epilogów zawiera Ewangelia św. Jana?
Wyświetleń: 3086


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.