Katalog

Anna Klose-Haratyk, 2012-08-09
Radlin

Religia, Konspekty

Konspekt katechezy dla kl,4 "Historia Kaina i Abla początkiem rozszerzania się zła"

- n +

Nauczyciel: Anna Klose-Haratyk
Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie
Klasa: 4a
Data: 24.04.2012r.
Temat lekcji:HISTORIA KAINA I ABLA
POCZĄTKIEM ROZSZERZANIA SIĘ ZŁA.Wiodące cele katechetyczne:
- przypomnienie czym jest grzech
zapoznanie ze skutkami grzechu
zaznajomienie z grzechami głównymi
uświadomienie, że sakrament pokuty i pojednania jest aktem nawrócenia i zaproszeniem Jezusa do swego życia
kształtowanie odpowiednich postaw religijno-moralnych związanych z przyjmowaniem sakramentu jako nawróceniem i odnowieniem życia w przyjaźni z Jezusem

Szczegółowe cele operacyjne:
uczeń zna biblijną historię o Kainie i Ablu
uczeń potrafi opowiedzieć na czym polega grzech
uczeń wie, że o własnych siłach nie jest w stanie zatrzymać procesu rozszerzania się zła
uczeń zna grzechy główne i ich skutki
uczeń ma świadomość ważności sakramentu pokuty

Metody nauczania:
opowiadanie, pogadanka, rozmowy z uczniami, praca z tekstem Pisma św., praca z
podręcznikiem, praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
napisy z nazwami grzechów głównych oraz z nazwami cnót, teksty z opisem sytuacji
do pracy w grupach, teksty Pisma św.

Przebieg lekcji:

1. Rozpoczęcie katechezy modlitwą do Ducha św.

2. Wprowadzenie do katechezy:

Słuchanie opowiadania ( W. Hoffsummer „229 krótkich opowiadań.
Pomoce duszpasterskie i katechetyczne na cały rok”)
3. Pogadanka z uczniami na temat tego, w czym ta historia podobna jest do różnych
sytuacji z codziennego życia.
Gdzie szukać początku tych historii?
(wypowiedzi uczniów)


4. Odkrywanie Bożego wezwania:

Nawiązując do opowiadania i wrażeń, o których mówili uczniowie,
wprowadzamy do czytania Pisma św. Starego Testamentu.Uroczyste czytanie Pisma św. - Księga Rodzaju 4, 2-10


Jaki zwyczaj składania ofiar istniał w Narodzie Wybranym?
Jak wyglądało złożenie ofiary przez Kaina i Abla?
Czym różniła się ofiara braci?
Dlaczego ofiara Kaina została przez Boga odrzucona?


5. Odpowiadanie na Boże wezwanie:

Uczniowie w tekście szukają zdania wyjaśniającego całą sytuację,
(„Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną;
jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie,
a przecież ty masz nad nim panować”).

Wyjaśniamy uczniom, że Słowo Boże skierowane do Kaina jest to
ostrzeżenie dla nas przed działaniem szatana.

6. - Czym jest grzech?
- Na czym polega?
(„WIEM i CHCĘ”)
Każdy z nas, chcąc się bronić przed grzechem może nauczyć się rozpoznawać pierwsze symptomy, oznaki grzechu.
Nazywamy je zwykle grzechami głównymi, wadami, które niedostrzeżone
stają się przyczyną grzechu.

7. Porównwnie historii współczesnych ludzi – nas samych do historii
Kaina i Abla.

Praca w grupach :
– uczniowie przyglądają się sytuacjom ze współczesnego życia
- „Zabawa w lekarza” - nazywanie grzechu (wady) – „choroby” i szukanie cnoty, która jest „lekarstwem”

8. Podsumowanie:
Podsumowując wyjaśniamy, że znając mechanizm rozszerzania się zła,
jesteśmy również świadomi, że łańcuch zła można zatrzymać, (nawiązanie
do początkowego opowiadania) wprowadzając dobro czyli cnoty.


Przykłady: korzystanie z podręcznika:
np. *Ktoś otrzymuje puchar
jak reagujemy? Czy potrafimy się cieszyć z jego sukcesu?
*Mama trzyma na rękach młodsze rodzeństwo
- czy nie jestem zazdrosny o jej uwagę, zainteresowanie?

Wzór takiej postawy daje nam Jezus – wziął na siebie nasze grzechy
i przybił je do krzyża. Poświęcił tej sprawie swoje życie i od tej pory
przez swoje zmartwychwstanie daje nam moc zatrzymywania zła
i wybierania dobra.
Gdzie?
W sakramencie pokuty i pojednania.
Co to znaczy się nawrócić?
Wypowiedzi uczniów (modlitwa, pomoc innym,
brak zazdrości, dzielenie się z innymi, Msza św. itp.)
Co mnie najbardziej przeszkadza się nawrócić?
Uczniowie w ciszy myślą, co w ich życiu najbardziej
przeszkadza im w nawróceniu.9. Modlitwa:
- za pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo,
brak szacunku dla rodziców i nauczycieli, za brak modlitwy,
zarozumiałość - przepraszamy Cię Jezu!


10. Utrwalenie – praca uczniów:
zachęcenie do korzystania z sakramentu pokuty
( podanie konkretnej daty – czwartek 26.04 godz. 15.30)
wykorzystanie symboliki grzechów głównych,
praca z zeszytem ucznia


11. Współpraca z rodziną i parafią – ewaluacja:
* zaproszenie najbliższych do zaangażowania się w przygotowanie
do sakramentu pokuty, który jest wielkim darem
* zachęcenie uczniów do rozmowy z rodzicami i rodzeństwem na temat „zarażania się złym humorem” czyli złem .
* zachęcenie uczniów do napisania wypowiedzi najbliższych – czym jest dla nich grzech i jak można
się nim „zarazić” czyli jak on się rozszerza.

Wyświetleń: 986


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.