Katalog

Katarzyna Dyszy, 2012-08-08
Mierzęcice

Religia, Sprawdziany i testy

Pytania do Ewangelii wg św. Jana ( "księga znaków"- rozd. 1-12)

- n +

Katarzyna Dyszy


Wstęp
1. Kto jest autorem czwartej Ewangelii?
2. Jakie imiona nosili rodzice św. Jana?
3. Czyim bratem był św. Jan?
4. Czyim uczniem był Jan?
5. Kto miał opiekować się Maryją po śmierci Jezusa?
6. Jakim uczniem Jezusa był św. Jan?
7. Z kim św. Jan był „filarem” kościoła w Jerozolimie?
8. W którym soborze brał udział św. Jan?
9. Gdzie udał się św. Jan po wojnie żydowskiej?
10. Z jakim biskupem spotkał się św. Jan w Efezie?
11. Z ilu części składa się Ewangelia św. Jana?
12. Jak nazywamy części Ewangelii św. Jana?
13. Co potwierdzają cuda Jezusa?
14. Co św. Jan nazywa „godziną Jezusa”?
15. Jakie jest ścisłe znaczenie określeń: „czas Jezusa” i „godzina Jezusa”?
16. Jakie tematy chrystologiczne z mów Jezusa przytacza św. Jan?
17. Na czym zależało św. Janowi gdy pisał swoją Ewangelię?
18. W jakim języku była napisana Ewangelia św. Jana?
19. Kiedy powstał Ewangelia św. Jana?


Rozdział I
1. Co było na początku u Boga według św. Jana? (1,1)
2. Jak miał na imię człowiek posłany przez Boga? (1,6)
3. Słowami którego proroka odpowiedział Jan, gdy pytano go, kim jest? (123)
4. Kto powiedział o sobie „Ja chrzczę wodą”? (1,26)
5. Gdzie Jan udzielał chrztu? (1,28)
6. Jakich słów użył Jan Chrzciciel mówiąc o nadchodzącym Jezusie? (1,29)
7. Jaką widzialną postać przybrał Duch św., którego ujrzał Jan Chrzciciel? (1,32)
8. Czym chrzcił Jan ? (1,33)
9. Czym będzie chrzcić Jezus wg Jana Chrzciciela? (1,33)
10. Co oznacza słowo „rabbi”? (1, 38)
11. Ja k miał na imię jeden z dwóch uczniów, którzy poszli za Jezusem? (1, 40)
12. Co oznacza słowo „Mesjasz”? (1,41)
13. Kogo Jezus nazwał Kefasem? (1,42)
14. Kogo Jezus powołał w drodze do Galilei? (1, 43)
15. Skąd pochodził Filip? (1,44)
16. Za kogo uważa się Natanaela? (1,45)
17. „Na początku było . . . . ., a . . . . . było u . . . . i . . . . . . było . . . . .”. (1,1)
18. „Jam głos wołającego na . . . . . . . : . . . . . . . . . . drogę Pańską”. (1,23)
19. „Rabbi, Ty jesteś . . . . . Bożym, , Ty jesteś . . . . . . Izraela”. (1, 49)

Rozdział II
1. Gdzie odbywało się wesele, na które zaproszono Jezusa? (2,1)
2. Kto był zaproszony na wesele razem z Jezusem? (2,1-2)
3. Do kogo Jezus powiedział : „Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja”? (2,4)
4. Co powiedziała Maryja do sług na weselu? (2,5)
5. Ile stągwi napełniono wodą? (2,6)
6. Ile miar mieściły stągwie? (2,6)
7. Jakiego cudu dokonał Jezus na weselu w Kanie? (2,9)
8. Gdzie udał się Jezus z uczniami po dokonaniu pierwszego cudu? (2,12)
9. Gdzie Jezus udał się na święto Paschy? (2, 13)
10. Kogo Jezus wypędził ze świątyni? (2,15)
11. W ciągi ilu dni Jezus chciał wybudować nową świątynię? (2, 19)
12. Jak długo budowano świątynię w Jerozolimie? (2,20)
13. Jaką świątynię Jezus chciał odbudować? (2, 21)
14. Kiedy uczniowie Jezusa przypomnieli sobie Jego słowa o odbudowaniu świątyni
w trzy dni? (2,22)
15. „Weźcie to stąd , a z . . . . mego Ojca nie róbcie . . . . . . . . . .”. (2,16)
16. „Zburzcie tę . . . . . . . . . , a Ja w . . . . . . dniach wzniosę ją na nowo”. (2,19)

Rozdział III
1. Jak miał na imię faryzeusz, który nocą odwiedził Jezusa? (3, 1)
2. Co oznacza wywyższenie Syna Człowieczego w rozmowie z Nikodemem? (3,14)
3. W jaki celu Bóg posła Jezusa na świat? (3,17)
4. Kto zbliża się do światła? (3,21)
5. Co było powodem sporu między uczniami Jezusa a pewnym Żydem? (3,25)
6. Kto miał rozstrzygnąć spór? (3,26)
7. Przed kim został posłany Jan Chrzciciel? (3,28)
8. O kim mówił Jan: „Potrzeba, by On wzrastał” ? (3,30)
9. Kto ma życie wieczne? (3,36)
10. Co grozi tym, którzy nie wierzą w Syna? (3,36)
11. „Zaprawdę, zaprawdę , powiadam Ci, jeśli się ktoś nie . . . . . . powtórnie, nie może
. . . . . . królestwa Bożego”. (33)
12. „Tak bowiem Bóg . . . . . . . . świat, że Syna swego . . . . . . . . . . . . . . dał, aby każdy, kto w Niego . . . . . . , nie zginął, ale miał . . . . . wieczne”. (3,16)
13. „Potrzeba, by On . . . . . . . . , a ja się . . . . . . . . . . .”. (3, 30)

Rozdział IV
1. Gdzie znajdowało się źródło Jakuba? (4,6)
2. O której godzinie Jezus siedział przy studni? (4,6)
3. Kto spotkał Jezusa przy studni jakubowej? (4,7)
4. O co Jezus poprosił Samarytankę? (4,7)
5. Gdzie byli uczniowie Jezusa, gdy Ten rozmawiał z Samarytanką?(4,8)
6. O co poprosiła Jezusa samarytanka? (4,15)
7. Ilu mężów miała Samarytanka? (4,18)
8. Co jest pokarmem Jezusa? (4,34)
9. Jak długo Jezus pozostawał u Samarytan? (4, 40)
10. Co Samarytanie mówili o Jezusie?(4,42)
11. Gdzie udał się Jezus po odejściu z Samarii? (4,43)
12. Dlaczego Galilejczycy przyjęli Jezusa, chociaż nie widzieli w nim Mesjasza? (4,45)
13. Gdzie mieszkał urzędnik, który prosił Jezusa o uzdrowienie syna? (4, 46)
14. Ile znaków uczynił Jezus w Galilei? (4, 54)
15. „Każdy kto . . . . tę wodę, znów będzie . . . . . . Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam stanie się . . . . . . . wody wytryskującej ku . . . . . wiecznemu”. (3, 13-14)
16. „Moim . . . . . . . . jest wypełnić wole Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego
. . . . . .”. (4, 34)

Rozdział V
1. Gdzie w Jerozolimie zbierali się chorzy by doznać uzdrowienia? (5,2)
2. Jaką inną nazwę nosi sadzawka Owcza? (5,2)
3. Na co cierpieli ludzie, którzy czekali na uzdrowienie przy sadzawce Owczej? (5,3)
4. W jaki sposób ludzie odzyskiwali zdrowie w sadzawce Owczej? (5,4-5)
5. Jak długo cierpiał człowiek uzdrowiony przez Jezusa? (5, 5)
6. Kogo Jezus uzdrowił przy sadzawce Owczej? (5,6)
7. Co Jezus powiedział do chorego przy sadzawce Owczej? (5,8)
8. W jakim dniu Jezus dokonał uzdrowienia? (5,9)
9. Do kogo Żydzi mówili: „Dziś jest szabat, nie wolno Ci nieść twojego łoża”? (5,10)
10. Dlaczego Żydzi oburzali się na Jezusa za dokonane uzdrowienie? (5,16)
11. Czemu Żydzi próbowali zabić Jezusa? (5,18)
12. O kim Jezus powiedział : „On był lampą, co płonie i świeci”? (5,35)
13. W czyim imieniu przyszedł Jezus? (5, 43)
14. „Oto wyzdrowiałeś. Nie . . . . . . już więcej, aby ci się coś . . . . . . . . nie przytrafiło”. (5, 14)
15. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto . . . . . . słowa mego i . . . . . . w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze . . . . . . . przeszedł
do . . . . .”. (5, 24)Rozdział VI
1. Jak św. Jan nazywa naukę Jezusa wygłoszona w synagodze w Kafarnaum? (Mowa eucharystyczna)
2. Jak inaczej nazywamy Jezioro Galilejskie?
3. O co pytał Jezus Filipa, gdy ujrzał wielki tłum podążający za nimi? (6,5)
4. Ile żywności miał chłopiec nad Jeziorem Tyberiadzkim? (6,9)
5. Jak dużo ludzi poszło za Jezusem? (6,10)
6. Co Jezus zrobił przed rozdaniem chleba i ryb nad Jeziorem Galilejskim? ((6,11)
7. Ile koszy napełniono ułomkami po posiłku? (6,13)
8. Co chcieli zrobić ludzie po cudzie rozmnożenia chleba? (6,15)
9. Dokąd udali się uczniowie z Jezusem przez jezioro? (6,17)
10. Jakiego cudu dokonał Jezus w drodze do Kafarnaum? (6,19)
11. Do kogo Jezus powiedział: „To Ja jestem, nie bójcie się!”? (6,20)
12. Co spotka wierzących w Jezusa w dniu ostatecznym?(6,40)
13. Gdzie Jezus wygłosił mowę eucharystyczną? (6,59)
14. Który uczeń powiedział : „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”? (6,68)
15. O którym z uczniów Jezus powiedział, że jest diabłem? (6,71)
16. „Jam jest . . . . . życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie . . . . . .: a kto we Mnie
. . . . . ., nigdy . . . . . . . nie będzie”.(6, 35)
17. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją krew, ma . . . . . wieczne, a Ja go . . . . . . . . .
w dniu ostatecznym”. (6,54)


Rozdział VII
1. Dlaczego Jezus nie chciał nauczać w Judei? (7,1)
2. W jaki sposób Jezus udała się na Święto Namiotów? (7, 10)
3. Kiedy Jezus zaczął nauczać w świątyni w Święto Namiotów? (7, 14)
4. Co tłum zarzucił Jezusowi nauczającemu w świątyni? (7,20)
5. Jakie zamiary mieli faryzeusze i kapłani względem Jezusa? (7,32)
6. Kiedy Jezus wołał : „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie- niech przyjdzie
do Mnie i pije!” ? (7,37)
7. O kim Jezus powiedział : „Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” ? (7, 39)
8. Za kogo uważali Jezusa zebrani w świątyni? (7,40-41)
9. Kto bronił Jezusa przed uczonymi i faryzeuszami? (7, 50)
10. „Moja . . . . . nie jest moją, lecz Tego, który Mnie . . . . . .”. (7,16)
11. „Jeśli ktoś jest . . . . . . . . . . , a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i . . . .!”. (7,37)

Rozdział VIII
1. Gdzie Jezus przebywał zanim pojawił się w świątyni? (8,1)
2. Kogo kapłani i faryzeusze przyprowadzili Jezusowi do świątyni? (8,3)
3. Jak faryzeusze chcieli ukarać cudzołożnicę? (8,5)
4. Dlaczego faryzeusze przyprowadzili do Jezusa cudzołożną kobietę? (8,6)
5. Do kogo Jezus powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”? (8,3-7)
6. Jak Jezus zachował się wobec cudzołożnej kobiety? (8,11)
7. Jakie światło będą mieli ci, którzy Pojdą z Jezusem? (8,12)
8. Kto zarzucił Jezusowi, ze Jego świadectwo nie jest prawdziwe? (8,13)
9. Co wyzwoli tych, którzy uwierzyli w Jezusa? (8,32)
10. Za czyich potomków uważali się Żydzi? (8,33)
11. Co Jezus zarzucał Żydom? (8,44)
12. Co Żydzi chcieli uczynić Jezusowi nauczającemu w świątyni? (8,59)
13. „Ja jestem . . . . . . . . . . . świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w . . . . . . . . . , lecz będzie miał światło życia”. (8,12)
14. „Jeżeli będziecie trwać w . . . . mojej, będziecie prawdziwie moimi . . . . . . . .
i poznacie . . . . . ., a prawda was . . . . . . .” (8,31-32)

Rozdział IX
1. Jak długo był niewidomy człowiek uzdrowiony przez Jezusa? (9,1)
2. Kto pytał Jezusa: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym- on czy jego rodzice”? (9,2)
3. W jaki sposób Jezus uzdrowił niewidomego? (9,6)
4. W jakiej sadzawce miał obmyć się niewidomy? (9,7)
5. Do kogo zaprowadzono niewidomego po jego uzdrowieniu? (9,13)
6. W jakim dniu Jezus uzdrowił niewidomego? (9,14)
7. Za kogo uważał Jezusa człowiek przez Niego uzdrowiony? (9,17)
8. Ile razy faryzeusze przesłuchiwali uzdrowionego? (9,24)
9. Do kogo Jezus powiedział : „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”?(9,39)
10. „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić . . . , aby ci, którzy nie widzą,
. . . . . . . . . , a ci, którzy widza, stali się . . . . . . . . . . . .” (9,39)

Rozdział X
1. O jakim pasterzu mówi Jezus w swojej przypowieści?
2. Kim jest ten , kto wchodzi do owczarni inna drogą niż brama? (10,1)
3. Jakie zwierzęta ma pod opieką dobry pasterz z przypowieści Jezusa? (10,2)
4. Jak pasterz woła swoje owce? (10,3)
5. Co otrzymają ci, którzy wejdą do owczarni przez bramę- Jezusa?(10,9)
6. Co dobry pasterz oddaje za swoje owce? (10,11)
7. Co Jezus musi zrobić z innymi owcami? (10,16)
8. Jaki był efekt nauki Jezusa o dobrym pasterzu? (10,19)
9. Kiedy obchodzono uroczystość poświęcenia świątyni jerozolimskiej? (10,22)
10. Dokąd udał się Jezus, gdy chciano Go pojmać? (10,40)
11. Za co Żydzi chcieli ukamienować Jezusa? (10,40-42)
12. „Ja jestem dobrym . . . . . . . . . . Dobry pasterz daje . . . . . swoje za owce”. (10,11)

Rozdział XI
1. Skąd pochodził Łazarz? (11, 1)
2. Jak miały na imię siostry Łazarza? (11,1)
3. Jaką wiadomość przysłały Jezusowi siostry Łazarza? (11,3)
4. Jak długo Jezus odkładał wizytę u Łazarza? (1,6)
5. Jak długo Łazarz przebywał w grobie? (11, 17)
6. Jaka odległość dzieliła Betanię od Jerozolimy? (11,18)
7. Co Jezus powiedział do Marty, która wyszła mu na spotkanie? (11,23)
8. Jak Jezus zareagował na śmierć Łazarza? (11,35)
9. Jakiego cudu dokonał Jezus przy grobie Łazarza? (11,43-44)
10. Jakimi słowami zwrócił się Jezus do Łazarza leżącego w grobie? (11,43)
11. Jak była reakcja Żydów na wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa? (11,45)
12. Kim był Kajfasz? (11,49)
13. Kiedy podjęto decyzje o zabiciu Jezusa? (11,53)
14. Dokąd udał się Jezus po wskrzeszeniu Łazarza? (11,54)
15. Jakie polecenie wydali Arcykapłani i faryzeusze dotyczące Jezusa? (11,57)
16. „Ja jestem . . . . . . . . . . . . . . . . . . i życiem. Kto we Mnie . . . . . , choćby i . . . . ., żyć będzie”. (11,25)

Rozdział XII
1. Kiedy Jezus przybył do Betanii? (12,1)
2. Dla kogo wystawiono ucztę w domu Łazarza? (12,2)
3. Kto usługiwał w czasie uczty? (12,2)
4. Co zrobiła Maria w czasie uczty? (12,3)
5. Ile olejku miała Maria?
6. Kto dziwił się zachowaniu Marii? (12, 4-6)
7. Jakiego określenia użył św. Jan wobec Judasza Iskarioty? (12,6)
8. Na kogo, oprócz Jezusa Arcykapłani wydali wyrok śmierci? (12, 10)
9. W jaki sposób ludzie witali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy? (12,13)
10. Na jakim zwierzęciu Jezus wjechał do Jerozolimy? (12,14)
11. Kto w czasie Paschy chciał także zobaczyć Jezusa? (12,20)
12. Kogo Grecy(poganie) prosili o pomoc w ujrzeniu Jezusa? (12,21)
13. O jakim ziarnie mówi Jezus? (12, 24)
14. Co oznaczają słowa: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”? (12,33)
15. Dlaczego wielu przywódców bało się przyznać, że uwierzyło w Jezusa? (12,42)
16. W jaki celu Jezus przyszedł na świat? (12,47)
17. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno . . . . . . . . wpadłszy w ziemię nie . . . . . . . , zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi . . . . obfity”. (12, 24)
18. „Ja przyszedłem na świat jako . . . . . . . , aby każdy kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w . . . . . . . . . .”. (12,46)
Wyświetleń: 8706


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.