Katalog

monika pielak, 2012-07-30
Bochotnica

Język niemiecki, Plany pracy

Zespół języków obcych plan pracy na rok 2012/2013

- n +

Plan pracy zespołu przedmiotowego - języki obce
na rok szkolny 2012/2013
W skład zespołu przedmiotowego językowców Gminnego Zespołu Szkół w ……… wchodzą wszyscy nauczyciele języków obcych:

j.angielski
p.
j.niemiecki
p.

CELE
- doskonalenie procesu nauczania i uczenia
- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
- doskonalenie zawodowe
-doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole
-motywowanie uczniów do nauki
-utrzymanie właściwego poziomu wyników egzaminu gimnazjalnego i matury
ZADANIA ZESPOŁU:
Lp. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN
1 urządzenie pracowni przedmiotowych; tworzenie gazetek kulturoznawczych członkowie zespołu cały rok
2 urozmaicanie lekcji przy pełnym wykorzystaniu pracowni językowych; wykorzystanie w pracy nauczycieli i propagowanie wśród uczniów możliwości korzystania z Internetu i innych źródeł multimedialnych członkowie zespołu cały rok
3 podjęcie działań nad rozszerzeniem księgozbioru i zasobów biblioteki szkolnej, książki,czasopisma obcojęzyczne,CD członkowie zespołu cały rok
4 omówienie standardów wymagań egzaminacyjnych oraz struktur leksykalno-gramatycznych, które mogą wystąpić na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego członkowie zespołu cały rok
5 organizacja imprez okolicznościowych oraz kulturoznawczych dla uczniów:
• prezentacja krajów niemiecko i anglojęzycznych/wystawki….
• tydzień europejski
• DeutschWagen Tourmaj /czerwiec 2013
6 Spotkania członków zespołu /referaty poświęcone następującym tematom
• Metody aktywizujące na lekcjach języka obcego

• Motywacja ucznia z dysleksją na lekcji języka obcego. Jak skutecznie motywować uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu do nauki języków obcych


Wrzesień 2012

listopad 2012

• Nauczanie języków obcych w zakresie czterech sprawności językowych
marzec 2013
• Metoda projektu na lekcjach języka obcego A
Luty 2013

• Internet jako źródło ciekawych pomysłów na lekcji języka obcego M maj 2013
7
Organizowanie lekcji koleżeńskich. Nauczyciele języków obcych wymieniają się doświadczeniami w zakresie metod i technik nauczania stosowanych przez siebie na lekcjach. Są obserwatorami lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli języków obcych
członkowie zespołu
1 lub 2 razy w roku
8 Podnoszenie poziomu języków obcych poprzez:
• stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych
• prowadzenie lekcji w pracowniach multimedialnych członkowie zespołu Cały rok

9 Doskonalenie zawodowe członków zespołu uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i kursach samokształcenie, dzielenie się wiedzą z innymi członkami zespołu

członkowie zespołu Cały rok

10 Udział w projekcie edukacyjnym klas 3 gimnazjum
członkowie zespołu Cały rok
11. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych lub konsultacji przedmiotowych dla uczniów słabych i zdolnych. członkowie zespołu Cały rok

12. Publikowanie artykułów pedagogicznych, a także promujących szkołę ( na stronach WWW, w czasopismach bądź innych pozycjach zwartych, bądź współtworzenie strony internetowej szkoły) członkowie zespołu Cały rok

13. Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej GZS członkowie zespołu Cały rok

14. Podsumowanie pracy w I i II semestrze opracowanie wniosków do dalszej pracy Podsumowanie pracy w r.szk.2012/2013 członkowie zespołu Cały rokWyświetleń: 3176


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.