Katalog

Dorota Romańska, 2012-07-12
Toruń

Maria Lamparska
WOS, Scenariusze

Turniej z wiedzy o społeczeństwie - subkultury

- n +

Turniej z wiedzy o społeczeństwie - subkultury
punk – emo – hipisi – hiphopowcy

(gimnazjum)

Wstęp:
Od kilu lat z powodzeniem organizujemy międzyklasowe turnieje historyczne i z wiedzy o społeczeństwie dla młodzieży gimnazjalnej. Nigdy nie pozostają one bez echa, wręcz przeciwnie – zawsze wzbudzają w uczniach wiele pozytywnych emocji. Pokazują, że historia i wiedza o społeczeństwie mogą być fascynujące. Podczas każdego quizu uczestnicy muszą wykazać się nie tylko pomysłowością, talentem aktorskim czy wokalnym, ale przede wszystkim rzetelną wiedzą. Konkursy te na tyle podobają się gimnazjalistom, że proszą wciąż o kolejne. Okazuje się, że nauka poprzez zabawę i rywalizację jest potrzebą i niezwykle atrakcyjną formą nauczania w gimnazjum. Aby zachęcić innych nauczycieli do tego typu aktywności, zamieszczamy poniżej jeden z naszych pomysłów na turniej z wiedzy o społeczeństwie.

Cele:
– upowszechnianie wiedzy na temat subkultur młodzieżowych jako jednych z grup społecznych funkcjonujących na świecie,
– rozbudzanie tolerancji wobec inności oraz szacunku dla zainteresowań innych osób.

Podstawa programowa:
– grupa i więzi społeczne.

Kształcenie umiejętności – uczeń:
– poznaje najważniejsze informacje o czterech wybranych subkulturach młodzieżowych (emo, punk, hipisi, hiphopowcy),
– poznaje najważniejsze utwory muzyczne charakterystyczne dla danych subkultur,
– ćwiczy umiejętność publicznych wystąpień,
– efektywnie współdziała w zespole i pracuje w grupie,
– twórczo rozwiązuje problemy,
– poszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,
– uczy się tolerancji dla inności.

Metody pracy:
– elementy przedstawienia teatralnego – wejście w rolę, odgrywanie scenek,
– praca z materiałem filmowym, fotograficznym i muzycznym,
– praca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
– nauka poprzez zabawę.

Formy pracy:
– zbiorowa (część danej klasy),
– grupowa (poszczególni uczniowie biorący udział w danych konkurencjach).

Środki dydaktyczne:
– zadania przygotowane przez nauczyciela,
– materiał filmowy, fotograficzny, muzyczny,
– plakaty,
– prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów,
– stroje/kostiumy, makijaże, fryzury charakterystyczne dla danej subkultury przygotowane przez uczniów.

Czas przygotowania:
– 2–3 tygodnie (omówienie zasad turnieju, rozdanie kart informacyjnych, przydział zadań, przygotowanie plakatu oraz prezentacji poszczególnych grup); czas zależny od stopnia zaangażowania klasy wraz z wychowawcą.

Prezentacja – turniej:
– około 3 godzin lekcyjnych.

Miejsce prezentacji:
– hol szkolny, część sali gimnastycznej lub inna większa sala.

Przebieg turnieju:

1. Czynności wstępne – powitanie, przedstawienie jury (w skład którego wchodzą nauczyciel i dwoje uczniów ze starszych klas).
2. Podanie tematu i celu konkursu.
3. Czynności właściwe – przebieg konkursu według planu (każda klasa otrzymała poniższy plan i materiały dodatkowe, takie jak zagadnienia do turnieju wiedzy, listę utworów do rozpoznania):

Konkurencja nr 1
Wykonajcie (dowolną techniką) duży plakat z nazwą swojej subkultury (plakat należy przygotować i oddać organizatorom przed turniejem do wyznaczonego przez nich terminu).
Konkurencja nr 2
Przygotujcie przed turniejem krótką prezentację swojej drużyny (sposób dowolny, np. teledysk, wystąpienie wyborcze, list, parodia znanych programów telewizyjnych itp. – prezentacja powinna zawierać najważniejsze informacje o subkulturze i muzyce). Każdy członek grupy musi być odpowiednio ucharakteryzowany na członka danej subkultury (makijaż, fryzura, strój, atrybuty).
Konkurencja nr 3
Turniej wiedzy. Każda grupa otrzymuje po trzy pytania (hasła dostępne w literaturze i Internecie, materiały od nauczyciela).
Konkurencja nr 4
Ocena typowego, charakterystycznego stroju dla danej subkultury (jedna osoba musi być przebrana wzorcowo i omówić charakterystyczne elementy stroju dla danej subkultury, mimo że oceniana jest również cała grupa).
Konkurencja nr 5
3 zadania–niespodzianki, do których potrzeba trochę inwencji twórczej, odwagi i dobrego humoru.
(To jedyna konkurencja, która jest dla uczestników zagadką. W skład 2–3 zadań mogą wchodzić: taniec z balonem, slalom z zawiązanymi oczami, bieg na czas z przeszkodami, karaoke, odgadywanie haseł – kalambury; mają to być luźne i zabawne konkurencje, których dobór zależy od specyfiki grupy i inwencji nauczyciela).
Konkurencja nr 6
Krzyżówka obejmująca wiedzę dotyczącą wszystkich czterech subkultur (rozwiązuje cała grupa). Liczy się poprawność i czas.
Konkurencja nr 7
Rozpoznawanie utworów muzycznych charakterystycznych dla danych subkultur. Trzeba podać nazwę zespołu, wykonawcy, a za dodatkowe punkty tytuł piosenki. Dwie osoby. Lista utworów będzie podana.
Konkurencja 8 – punkty za przebranie klasy.

5. Czynności końcowe:
– podsumowanie,
– ocena pracy uczniów – wyniki konkursu, wręczenie dyplomów i nagród,
– podziękowanie za udział w konkursie i pożegnanie uczniów.

Potrzebne załączniki:
– karta informacyjna dla klas biorących udział w turnieju zawierająca opis poszczególnych konkurencji, termin realizacji niektórych zadań oraz czas i miejsce imprezy (rozdana uczniom 2–3 tygodnie przed turniejem),
– karta punktacji,
– karta pytań konkursowych,
– krzyżówka,
– lista utworów muzycznych do konkurencji nr 7.

Przykładowe załączniki:

Lista pytań – konkurencja 3
(Pytanie opracowane na podstawie materiałów, które uczniowie otrzymali od nauczyciela).

1.Dlaczego młodzi ludzie przystępują do subkultur? Podaj trzy czynniki, powody.
POTRZEBA IDENTYFIKACJI Z INNYMI, POCZUCIA WSPÓLNOTY, BYCIA W GRUPIE, BUNT PRZECIW WŁADZY, SZKOLE, KRYZYSY EKONOMICZNO-SPOŁECZNE, BRAK PERSPEKTYW, KRYZYS SYSTEMU WARTOŚCI, BRUTALNA SZARA RZECZYWISTOŚĆ.
2. Gdzie i w jakich latach pojawiła się subkultura hipisów?
W STANACH ZJEDNOCZONYCH, W LATACH 60.
3. Podaj dwa hasła głoszone przez hipisów.
MAKE LOVE, NOT WAR (CZYŃ MIŁOŚĆ, NIE WOJNĘ), NON-VIOLENCE (BEZ PRZEMOCY) I PEACE AND LOVE (POKÓJ I MIŁOŚĆ).
4. Gdzie powstała subkultura punk?
W WIELKIEJ BRYTANII.
5. Podaj dwa hasła głoszone przez punków.
NO FUTURE (NIE MA PRZYSZŁOŚCI), ANARCHY (ANARCHIA), NO RULES(NIE MA REGUŁ).
6. W jakim mieście powstał hip-hop?
W NOWYM JORKU.
7. Co oznacza słowo hip-hop?
NAZWA HIP HOP JEST KOMBINACJĄ DWÓCH SLANGOWYCH OKREŚLEŃ — "HIP" (ZNACZĄCEGO "TERAŹNIEJSZY", "OBECNY") I "HOP" OZNACZAJĄCEGO SPECYFICZNY STYL PORUSZANIA SIĘ.
8. W jaki sposób Keith „Cowboy” Wiggins wymyślił określenie hip-hop?
WYMYŚLIŁ TERMIN HIP HOP W 1978 PODCZAS PRZEDRZEŹNIANIA KOLEGI KTÓRY DOŁĄCZYŁ DO AMERYKAŃSKIEJ ARMII, SCATUJĄC SŁOWA HIP/HOP/HIP/HOP W SPOSÓB, KTÓRY PRZEDRZEŹNIAŁ RYTM MARSZU ŻOŁNIERZY.
9. Jakie ważne wydarzenie historyczne dla Stanów Zjednoczonych wiąże się z aktywnością hipisów?
WOJNA W WIETNAMIE – 1957–1975.
10. Która z subkultur zawiera niektóre cechy XIX-wiecznej filozofii romantycznej, takie jak akcentowanie uczuć i emocji?
EMO.
11. Co oznacza słowo punk?
OZNACZA ŚMIEĆ, ODPADEK, COŚ NIEPOTRZEBNEGO I ZUŻYTEGO, CO WYRZUCA SIĘ DO KOSZA.
12. Jaki zespół uznaje się za prekursora muzyki punk?
SEX PISTOLS.
13. Co przyczyniło się do śmierci najważniejszych postaci muzyki hipisowskiej tj. Jenis Joplin czy Jimi Hendrix?
NARKOTYKI.
14. Jak nazywały się miejsca zamieszkiwane przez niezwiązanych ze sobą ludzi, popularne wśród hippisów?
KOMUNY.
15. Która z subkultur zakłada robienie podobnego makijażu u obu płci?
EMO.
16. Jakie z podanych emocji charakteryzują emo?
SMUTEK, AGRESJA, RADOŚĆ, LĘK.


Pytania do krzyżówki

1. ………… Joplin – amerykańska piosenkarka, słuchana m.in. przez hipisów.
2. Oprócz ideologii i poglądów dla każdej z subkultur niezwykle ważna jest …………….
3. Dzielnica Nowego Jorku, gdzie powstał hip-hop.
4. Tak nazywano hipisów.
5. Polski zespół punkowy.
6. Buty najczęściej noszone przez punków.
7. Polski wykonawca hiphopowy.
8. Punkowcy wyrażają go wobec świata, rodziny, szkoły, zasad, reguł.
9. Jedna z głównych cech osobowości emo.
10. Symbol hipisów.

Hasło – …………………………………………………………………………….

Odpowiedzi:
1. JENIS JOPLIN
2. MUZYKA
3. BRONX
4. DZIECI KWIATY
5. KSU
6. GLANY
7. OSTR
8. BUNT
9. WRAŻLIWOŚĆ
10. PACYFKA

Lista utworów do rozpoznania:

1. Paktofonika – Chwile ulotne
2. Eminem – Not Afraid
3. Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna
4. O.S.T.R. – Mówiłaś mi
5. Coolio – Gangstas Paradise
6. Jenis Joplin – Cry baby
7. Jimi Hendrix – Hey Joe
8. Joe Cocker – With A Little Help From My Friends (Live At Woodstock)
9. The Doors – Light My Fire
10. The Doors – Hello, I Love You
11. Sex Pistols – Anarchy In The Uk
12. The Clash – Should I Stay Or Should I Go
13. Dezerter – Spytaj milicjanta
14. KSU – 1944
15. Green Day – Basket case
16. My Chemical Romance – Helena
17. Green Day – Boulevard of broken dreams
18. Simple Plan – Welcome To My Life
19. Olivia Lufkin – A Little Pain

Autorzy:
Dorota Romańska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Maria Lamparska – nauczyciel języka polskiego i nauczyciel specjalista
Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Lubiczu

Wyświetleń: 2080


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.