AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Witulska, 2012-06-18
Bydgoszcz

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanegoImię i nazwisko: Małgorzata Witulska, nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych
Nazwa placówki: Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012r.Realizowane zadania, zmierzające do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego


(rozp. § 8 ust.2 pkt.1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1
Organizacja własnego doskonalenia zawodowego

- analiza przepisów prawa, dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- opis realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,

- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań, niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
- aktywny udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
wrzesień 2009wrzesień 2009

maj/czerwiec 2012okres stażu
okres stażu
wniosek o rozpoczęcie stażu


zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

sprawozdanie


teczka nauczyciela ubiegającego się o awans


zaświadczenia
2
Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu
- współorganizacja szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywności,
- zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu,
- współorganizacja próbnych egzaminów zawodowych (etap teoretyczny i praktyczny) dla uczniów klas IV technikum,
- organizacja wycieczek zawodoznawczych,


październik 2009r.

I semestr 2009/2010/2011


zgodnie z planem pracy szkoły

okres stażu
przykładowe testy z analizą

sprawozdanie z przebiegu olimpiady


przykładowe testy,
notatki po analizie wyników

karty wycieczki, wpisy w dziennikach lekcyjnych

3
Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły
- praca nad podniesieniem wyników zdawalności egzaminu zawodowego dla technika technologii żywności,
- opracowanie wyników z próbnych egzaminów zawodowych,
- uczestnictwo w realizacji projektu edukacyjnego "Transplantacja - jestem na tak. Podziel się swoją decyzją"
- aktywny udział w „Drzwiach Otwartych”, promocja szkoły w gimnazjach na terenie miasta

okres stażu


okres stażu


w miarę realizacji programu

okres stażu
wyniki egzaminu zewnętrznego, analiza tych wyników
analiza wyników, wnioski do dalszej pracy

zaświadczenie o udziale w szkoleniu

poświadczenia
4
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- wykorzystanie w pracy materiałów z czasopism i literatury fachowej z zakresu metodyki i psychologii. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do prowadzenia lekcji oraz godzin wychowawczych

okres stażuokres stażu

zaświadczenianotatki własne, scenariusze zajęć(rozp. § 8 ust.2 pkt.2)
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1
Poszerzenie wiedzy i umiejętności, wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- przygotowanie strony internetowej dla uczniów klas technicznych, zawierającej przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych dotyczących obliczeń technologicznych, uaktualnianie zagadnień w miarę nowych potrzeb uczniów,
- tworzenie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów,
- przygotowanie dokumentacji szkolnej przy użyciu komputera,
-poznawanie multimedialnych technik pracy,
- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych",
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, nawiązanie współpracy z nauczycielami informatyki,
- publikacja konspektów na stronach internetowych, śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym

na bieżąco,
od października/
listopada 2009r.

okres stażu


okres stażu
okres stażu
I i II semestr roku szkolnego 2009/2010


okres stażuokres stażu
adresy stron wwwprzykładowe testy i ich analiza

sporządzona dokumentacja
notatki własne
dyplom ukończenia studiów podyplomowych


konspekty, zbiór fotografii
z przeprowadzonych zajęć


przykładowe konspekty , adresy stron www


(rozp. § 8 ust.2 pkt.3)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1
Wymiana doświadczeń i doskonalenie się w ramach zespołu przedmiotów zawodowych
- dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, przekazanie nauczycielom wiedzy zdobytej
w szkoleniach,
- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu
cały okres stażuokres stażu

potwierdzeniaopracowane materiały

2
Praca na rzecz innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli odbywających staż, opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych,
- udostępnianie testów, pomocy dydaktycznych,
- wymiana doświadczeń (dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami i efektami pracy)cały okres stażu

okres stażu


okres stażu
karty oceny przeprowadzonych lekcji, scenariusze zajęć

potwierdzenia


notatki własne

3
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- współpraca i pomoc, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą,
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela stażystę
okres stażu

okres stażu
podpisany kontrakt ze stażystą
karty obserwacji zajęć

(rozp. § 8 ust.2 pkt.4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1
Działania podnoszące efekty kształcenia
- przygotowanie programu naprawczego po analizie wyników egzaminu zawodowego dla technika technologii żywności i wdrażanie tego programu w życie, ewaluacja
okres stażu
opracowany plan naprawczy, analiza, wnioski do dalszej pracy
2
Działania podnoszące efekty wychowawcze
- opracowanie programu poprawy frekwencji, w klasie, w której będę wychowawcą, poprawa zachowania uczniów
okres stażu
opracowany plan frekwencji, analiza wpływu wzrostu frekwencji na wyniki nauczania(rozp. § 8 ust.2 pkt.4b)
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych
- uczestnictwo w szkoleniu na egzaminatora w zawodzie cukiernik
- praca w komisji egzaminacyjnej na maturze i w zespole nadzorującym na egzaminie zawodowym
- pełnienie zadań egzaminatora w pracach okręgowej komisji egzaminacyjnej w zawodzie cukiernika, technika technologii żywności
okres stażu

okres stażu


okres stażu
zaświadczenie

potwierdzenie dyrektora


potwierdzenie OKE


(rozp. § 8 ust.2 pkt.4f)
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1Rozwijanie kompetencji uczniów, zwiększanie oddziaływań wychowawczych- praca z uczniem zdolnym, przygotowanie uczniów do okręgowego i ogólnopolskiego etapu Olimpiad: Wiedzy o Żywności oraz Wiedzy
o Żywności i Żywieniu w Gdańsku,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych - z uczniem mającym trudności w nauce

okres stażuokres stażu
notatki własne, zaświadczenia , otrzymane dyplomy, plan pracy z uczniem zdolnym

notatki własne, wnioski do pracy na kolejny rok
(rozp. § 8 ust.2 pkt.5)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania
i rozwiązywania problemów wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów wychowawczych (ustalenie i zastosowanie środków zaradczych)
okres stażu
opis i analiza przypadku
2
Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz podejmowanie działań, mających na celu ich zaspokojenie
wnikliwa obserwacja oraz podejmowanie działań, mających na celu eliminowanie problemów edukacyjnych uczniów
okres stażu
opis i analiza przypadkuZgłoś błąd    Wyświetleń: 2178


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.