AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kozioł, 2012-06-11
Dębica

Historia, Konspekty

Konspekt do lekcji historii w klasie VI Zbrodnie niemieckie. Moja Historia cz.2

- n +

Kozioł Katarzyna

Konspekt do lekcji historii w kl. VI szkoły podstawowej

TEMAT: Zbrodnie niemieckie.

CELE LEKCJI :
I Wiadomości:
a) zapamiętanie wiadomości:
- sytuacja Polaków pod okupacją niemiecką (ziemie wcielone do Rzeszy, Generalne Gu-bernatorstwo) i pod okupacją radziecką
b) zrozumienie wiadomości:
- zrozumienie, że zasadniczym celem hitlerowskiej polityki stosowanej wobec narodu pol-skiego było biologiczne jego wyniszczenie i pozbawienie go tożsamości narodowej zaś radzieckiej unifikacja wschodnich ziem II Rzeczypospolitej i oczyszczenie ich z „wrogów ludu”
- zrozumienie tragizmu narodu polskiego podczas okupacji

II Umiejętności:
a) zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- kształcenie umiejętności orientacji w czasie i przestrzeni
- kształcenie umiejętności wybiórczej pracy z tekstem podręcznika
- kształcenie umiejętności pracy z mapą
- kształcenie pojęć: obóz zagłady, obóz pracy, ludobójstwo
- kształcenie umiejętności poprawnego prezentowania materiału objętego tematem lekcji
b) zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- kształcenie umiejętności formułowania samodzielnych uwag i spostrzeżeń
- kształcenie umiejętności porównywania sytuacji Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką

III Postawy, przekonania
Podkreślenie, że działania podjęte wobec Polaków przez okupanta niemieckiego i radzieckiego łamały podstawowe prawa człowieka.


METODY: plakatowa, praca z mapą, rozmowa nauczająca

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : podręcznik Moja historia, cz.2 s.83-87, Słownik szkolny- terminy i pojęcia historyczne, mapa Polska w latach 1939-1945, mazaki w trzech kolorach, 3 kartki dużego formatu
1. W nawiązaniu do poprzedniej lekcji uczniowie przypominają, że skutkiem zawartego przez ZSRR i Niemcy układu o przyjaźni i granicach był podział Polski na dwie strefy okupacyjne: niemiecką i radziecką. Przypominają również o podziale ziem polskich pod okupacją niemiecką, że część pn.- zach. została wcielona do III Rzeszy a na pozostałych Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo.(rekapitulacja w oparciu o mapę)
2. Poinformowanie uczniów, że na dzisiejszej lekcji opracują w formie pisemnej metody terroru stosowane wobec ludności polskiej przez okupanta niemieckiego na ziemiach wcielonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie oraz pod okupacją radziecką. Ich praca, która będzie przebiegać w grupach, pozwoli nakreślić sytuację Polaków w okresie II wojny światowej.
3. Podział uczniów na 3 grupy. Każda z nich otrzymuje mazak (każda innego koloru) i kartkę papieru z zapisem:
gr. I – Metody terroru stosowane wobec Polaków na ziemiach wcielonych do Rzeszy
gr. II – Metody terroru stosowane wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie
gr. III – Metody terroru stosowane wobec Polaków pod okupacją radziecką
4. Wyjaśnienie, że ich praca polegać będzie na wypisaniu, w punktach, co najmniej 7 metod terroru stosowanych wobec Polaków na przydzielonym danej grupie terenie. Potrzebne informacje mogą znaleźć w podręczniku na stronach: 83-87 Mogą także korzystać z wiadomości zdobytych wcześniej z innych źródeł jak np. filmów. Nowe, nieznane im pojęcia mogą wyjaśnić przy pomocy słownika.
5. Wybór lidera w każdej z grup. Wyjaśnienie, że funkcja lidera będzie polegać na szerszym omówieniu punktów wypisanych przez jego grupę.
6. Praca uczniów w grupach. Przykładowe plakaty:
gr. I
Metody terroru stosowane wobec Polaków na terenach wcielonych do Rzeszy
1. pozbawienie wszelkich praw
2. likwidacja szkół polskich
3. masowa aresztowania działaczy niepodległościowych, inteligencji, duchowieństwa
4. masowe egzekucje
5. zsyłki do obozów koncentracyjnych w Rzeszy
6. konfiskata majątków
7. masowe wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa

gr. II
Metody terroru stosowane wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie
1. aresztowania inteligencji (prof. krakowskich)
2. masowe egzekucje
3. zsyłki do obozów koncentracyjnych utworzonych w G.G. (Auschwitz, Majdanek, Treblinka)
4. zsyłki do obozów pracy
5. wywóz na roboty przymusowe do Niemiec
6. łapanki
7. prześladowania ludności żydowskiej: getta, Holokaust
gr. III
Metody terroru stosowane wobec Polaków pod okupacją radziecką
1. narzucenie obywatelstwa ra-dzieckiego
2. masowe aresztowania
3. zsyłki do łagrów w ZSRR
4. przesiedlenia w głąb Rosji
5. przymusowe wcielanie do Armii Czerwonej
6. likwidacja oficerów polskich przebywających w obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie

7. Wywieszenie na tablicy plakatu gr. I i omówienie przez jej lidera punktów na nim zapisanych. Po omówieniu uczniowie tej grupy, jeżeli mają jeszcze do dodania jakieś informacje, mogą uzupełnić zapis na plakacie. Np. 8. niszczenie i rabunek dóbr kultury polskiej. Możliwość taką mają także uczniowie z innych grup.
Takie samo postępowanie kolejno gr. II i gr. III
8. Wystawienie ocen liderom i uczniom (wskazanym przez lidera), którzy włożyli najwięcej pracy w tworzenie plakatu.
9. Porównanie przez uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, sytuacji Polaków na omówionych terenach. Uczniowie powinni dostrzec punkty wspólne w działaniach okupanta niemieckiego i radzieckiego stosowanych wobec ludności polskiej: aresztowania polskiej inteligencji, duchowieństwa, działaczy politycznych; masowe egzekucje; wywózki do obozów koncentracyjnych. Dostrzegają także podobieństwa pomiędzy sytuacją Polaków na ziemiach wcielonych do Niemiec i pod okupacją radziecką. Na obu terenach przeprowadzono akcje przesiedleńcze, które odbywały się w podobnych warunkach.
10. Rozmowa z uczniami, podczas której starają się wyjaśnić cel stosowanych przez okupantów metod terroru. Wynikiem rozmowy powinny być wnioski, że dążyli oni do wynisz-czenia i wynarodowienia ludności polskiej poprzez likwidację najbardziej wartościowych grup społeczeństwa. Działania te miały przyśpieszyć proces scalania tych ziem z państwami okupującymi. Generalne Gubernatorstwo zaś miało stanowić dla Niemiec rezer-wuar taniej siły roboczej.
11. Wspólne z uczniami sformułowanie notatki (w oparciu o punkt 9 i 10), którą zapisują w zeszytach.
Przykładowa notatka:
Sytuacja narodu polskiego pod okupacją niemiecką i radziecką była tragiczna. Obaj okupanci stosowali wobec niego rożne metody terroru jak np. masowe aresztowania, egzekucje, zsyłki do obozów koncentracyjnych, pozbawianie majątków, przesiedlenia. Celem tych metod było biologiczne wyniszczenie Polaków i pozbawienie ich tożsamości naro-dowej. Działania te miały przyśpieszyć scalanie pn.- zach. ziem polskich z III Rzeszą a wschodnich z ZSRR. Generalne Gubernatorstwo stanowiło dla Niemców źródło taniej siły roboczej.
12. W domu uczniowie, by utrwalić sobie materiał dotyczący nowej lekcji, mają wykonać w zeszycie ćwiczeń, ćw. 1-5 s. 57-59
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2398


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.