Katalog

KAmil Kotas, 2012-06-11
Konary

Język polski, Różne

Sprawdzian.Edukacja Humanistyczna.

- n +

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
Sprawdzian w klasie piatej szkoły podstawowej. 1 / 21
Sprawdzian opracowały: Maria Krupa, Dorota Lewosz, Urszula Normantowicz, Elbieta Olechno
KOD UCZNIA
Sprawdzian diagnozujacy
w klasach piatych
Instrukcja dla ucznia
1. Na tej stronie wpisz swój kod, nie wpisuj nazwiska, imienia ani
klasy.
2. Czytaj uwanie wszystkie teksty i zadania.
3. W zadaniach, w których sa podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
4. Wybierz tylko jedna prawidłowa odpowiedz i otocz ja kółkiem, np.
A,
B,
C,
D.
5. Staraj sie nie popełniac błedów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale
jesli sie pomylisz, błedne zaznaczenie przekresl podwójnie i zaznacz
inna odpowiedz, np.
A,
B,
C,
D.
6. Rozwiazania pozostałych zadan zapisz czytelnie i starannie w
wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreslaj.
7. Nie uywaj korektora.
Powodzenia!
styczen
ROK 2006
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
Sprawdzian w klasie piatej szkoły podstawowej. 2 / 21
Sprawdzian opracowały: Maria Krupa, Dorota Lewosz, Urszula Normantowicz, Elbieta Olechno
Czesc humanistyczna
Drogi Uczniu!
Przed Toba fragment „Mitologii” J. Parandowskiego. Uwanie przeczytaj ten tekst i rozwia ponisze
zadania.
W zadaniach zamknietych jest tylko jedna prawidłowa odpowiedz. Wybierz ja i zaznacz literke kółkiem.
Jesli sie pomylisz, przekresl kółko krzyykiem i zakresl prawidłowa odpowiedz.
W zadaniach otwartych, na podanie odpowiedzi, masz wyznaczone miejsce. Udzielaj odpowiedzi zgodnie z
poleceniem. Staraj sie pisac czytelnie.
Na prace masz 30 minut.
Powodzenia!!
Grecy podzielili królestwo słoneczne miedzy dwóch bogów: Apolla i Heliosa, który był woznica
wyjedajacym o swicie znad brzegów Oceanu, aby znów o zachodzie, zanurzyc sie w falach rzeki
otaczajacej ziemie dokoła.
Miał on pałac cudowny, cały ze złota, pełen drogich kamieni i ozdób z kosci słoniowej. Drzwi
srebrne otwierały sie wprost ku wielkiej sali, gdzie w purpure odziany siedział na tronie ze złota Helios, w
otoczeniu Dni, Miesiecy, Lat i Stuleci, w koronie promienistej, tak jasny i błyszczacy, e nawet syn jego
Faeton nie smiał mu spojrzec w oblicze, z obawy, by wzroku nie stracic.
A własnie miał wana i pilna sprawe do ojca. Na ziemi drwia z niego, mówia, e nie jest synem
słonca. Jesli ojciec go kocha, niech mu powie cała prawde i niech spełni jego yczenie. Helios odparł, e
Faeton jest jego dzieckiem, i nie pytajac, czego by pragnał, przysiegał, e kade jego yczenie spełni.
Wówczas młodzieniec poprosił, aby mu zezwolił raz jeden wyjechac na wozie słonecznym. Zmartwił sie
Helios i zaczał przekonywac chłopca, e to bardzo niebezpieczne, bo kierowanie wozem słonca jest trudem
wielkim i wymaga wielkiej siły. Chłopak jednak nie chciał ustapic. Cofac sie było za pózno, dał bowiem
Helios przysiege.
Z pałacu słonca wyjechał Faeton na wozie ognistym i wzbił sie pod lazurowe sklepienie. Wnet
poznały rumaki niesmiertelne, e jakas miekka i niewprawna dłon je prowadzi. Zboczyły zaraz ze swej
drogi. Raz wznosiły sie tak wysoko, e eter zaczynał płonac, to znów opadały tak nisko, e a rzeki
wysychały. Wtedy to Etiopom poczerniała skóra, a zielone pola Afryki zmieniły sie w jałowa pustynie.
Ziemia, której ogien palił wnetrznosci, jekneła i zaczeła wzywac pomocy Dzeusa. Król bogów, widzac
Faedona na zbłakanym rydwanie i konie spłoszone, raził go piorunem. Faeton spadł z wozu do rzeki
Erydanu. Tak zakonczył swa podró podniebna syn złotowłosej Klymeny.
Jan Parandowski „Mitologia"
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
Sprawdzian w klasie piatej szkoły podstawowej. 3 / 21
Sprawdzian opracowały: Maria Krupa, Dorota Lewosz, Urszula Normantowicz, Elbieta Olechno
1. Przedstawiony tekst jest:
A. legenda
B. opisem
C. mitem
D. sprawozdaniem
2. Faeton "nie smiał spojrzec w oblicze" Heliosa, poniewa:
A. był niesmiały
B. wstydził sie
C. bał sie
D. nie lubił nikomu patrzec w oczy
3. Faeton to syn:
A. Apolla
B. Dzeusa
C. Hefajstosa
D. Heliosa
4. Helios pozwolił Faetonowi kierowac wozem słonca, poniewa
A. złoył mu przysiege
B. chciał sprawdzic jego umiejetnosci
C. postanowił nauczyc go powozic
D. sam nie mógł tego dnia powozic
5. O wydarzeniach w tekscie opowiada:
A. podmiot mówiacy
B osoba mówiaca
C. autor
D. narrator
6. W podkreslonym zdaniu w tekscie przewaaja:
A. przenosnie
B. wyrazy dzwiekonasladowcze
C. epitety
D. uosobienie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
Sprawdzian w klasie piatej szkoły podstawowej. 4 / 21
Sprawdzian opracowały: Maria Krupa, Dorota Lewosz, Urszula Normantowicz, Elbieta Olechno
7. Jan Parandowski urodził sie w 1895r. W którym wieku urodził sie?
A. XX
B. XVIII
C. XIX
D. XVII
8. W którym słowniku znajdziesz znaczenie wyrazu mit.
A. ortograficznym
B. terminów literackich
C. wyrazów bliskoznacznych
D. poprawnej polszczyzny
9. Nadaj tytuł tekstowi. Zastosuj równowanik zdania.
.....................................................................................
.....................................................................................
10. Z podanych poniej haseł wybierz te, które sa zwiazane ze staroytnym Rzymem lub Grecja i
wpisz je do odpowiedniego panstwa.
Koloseum, Swiatowid, olimpiada, akwedukt, Popiel, Zeus, Akropol, agora, terma, gladiator.
RZYM....................................................................................................................................................
GRECJA.................................................................................................................................................
11. Prowadzisz konkurs „Wiem wszystko o staroytnym Rzymie i Grecji”. Napisz krótka mowe
rozpoczynajaca te uroczystosc a skierowana do publicznosci.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Uzupełnij zdania forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników:
Nasza klase pozbawiono (nadzieja) ................................................................ na wyjazd do Grecji.
Jestesmy w trudnej (sytuacja) .....................................................................
O tej (tragedia) ..................................................................... trudno zapomniec.
Na tej (ziemia) ...................................................................... warto załoyc hodowle borówek.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
Sprawdzian w klasie piatej szkoły podstawowej. 5 / 21
Sprawdzian opracowały: Maria Krupa, Dorota Lewosz, Urszula Normantowicz, Elbieta Olechno
13. Uzupełnij i wpisz słownie poprawne formy liczebników:
Urodziłem sie w roku
................................................................................................................................
(5 ) ........................................................................ małych dzieci bawiło sie w piaskownicy.
( 3 ) .................................................................... kociat rozbiegło sie po pokoju.
W mojej klasie jest .................................................................... uczniów.
14. Utwórz od podanych bezokoliczników rzeczowniki odczasownikowe;
spojrzec .......................................................................................................................
przemówic .................................................................................................................
spełnic ......................................................................................................................
15. W podanych zdaniach zastosuj formy czasowników czasu przeszłego 3.os. l. pojedynczej.
Faeton (pragnac) ...................................................powozic niesmiertelnymi rumakami.
Helios (podjac) ........................................................... trudna decyzje.
Dzeus (wziac) ............................................................ odpowiedzialnosc za Faetona.
16. Przekształc podane zdanie, stosujac formy trybu przypuszczajacego. Pamietaj o poprawnosci
ortograficznej.
Faeton wyjechał z pałacu na wozie ognistym, wzniósł sie wysoko ponad ziemie i zniknał za
widnokregiem.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
17. Uzupełnij zdania poprawna forma rzeczownika podanego w nawiasie.
Latem wyjedziemy z (przyjaciele).............................................. w góry.
Przygladałem sie (ksiaki) ......................................................na wystawie.
Na biologii przygladalismy sie (mucha) ...................................... na ilustracji.
18. Zredaguj prosbe, skierowana do swoich rodziców, o pozwolenie na wyjazd w góry na ferie
zimowe. Wypowiedz 3 – 4 zdaniowa.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
Sprawdzian w klasie piatej szkoły podstawowej. 6 / 21
Sprawdzian opracowały: Maria Krupa, Dorota Lewosz, Urszula Normantowicz, Elbieta Olechno
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................Jesli chcerz Kartę odpowiedzi i punktację.
Pisz na adres E-Mail: Nauczyciel005@interia.pl
Wyświetleń: 912


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.