Katalog

Aneta Rzeczycka, 2012-06-11
Mała

Przyroda, Sprawdziany i testy

Sprawdziany - krajobrazy Ziemi

- n +

Grupa A6 Sprawdzian wiadomości z wiedzy o strefach krajobrazowych.

Imię i nazwisko:……………………………………….. Data:………………………..

1. Wyjaśnij czym się odznacza strefa krajobrazowa (geograficzna). (1p.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Na których kontynentach i w których regionach występują wilgotne lasy równikowe? Zaznacz + obok nazwy kontynentu i określ w której części rosną? (3p)
Europa ……………………………………… Australia …………………………………...........
Ameryka Północna ……………………………………. Afryka…………………………………
Ameryka Południowa………………………………………… Azja ……………………………
3. Z podanych niżej cech charakteryzujących różne klimaty podkreśl te, które odnoszą się do klimatu pustyń: (1.5 p)
*duża wilgotność powietrza *brak pór roku * brak rzek *stała temperatura przez cały rok *opady występują bardzo rzadko * wysoka temperatura w dzień w nocy nieco niższa

4. Wypisz przyczyny wyniszczania wilgotnych lasów równikowych: (3p)
- ……………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………
5. Opisz wygląd sawanny w porze deszczowej i suchej. Jaka roślinność porasta sawannę? (2p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Przyporządkuj zwierzęta do odpowiedniej strefy geograficznej (wpisz odpowiednią literę):
a) Goryl b) żmija c) nietoperz d) lampart e) koliber f) nosorożec g) wielbłąd h) daniel i) jaguar j) zebra k) myszoskoczek l) koziorożec ł) lew m) skorpion n) kozica o) hiena
Strefa pustyń …………………………………………………………… ( 3 p)
Strefa śródziemnomorska …………………………………………………………….
7. Opisz przystosowania wybranego zwierzęcia do życia na pustyni ( 5 zdań). (2.5p)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Na podstawie opisu odgadnij o jaką strefę krajobrazową chodzi: (1p)
Ludność koczownicza wędruje ze stadami kóz, wielbłądów natomiast osiadła żyje w oazach i zajmuje się rolnictwem, handlem i rzemiosłem - ……………………………………………….

Zajmuje najmniejszą powierzchnię ze wszystkich stref krajobrazowych - …………………….
Grupa B6 Sprawdzian wiadomości z wiedzy o strefach krajobrazowych.

Imię i nazwisko:……………………………………….. Data:………………………..

1. Wyjaśnij co to jest klimat i jak się go określa. (1p.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Na których kontynentach i w których regionach występują pustynie ? Zaznacz + obok nazwy kontynentu i określ w której części się znajdują? (3p)
Europa ……………………………………… Australia …………………………………...........
Ameryka Północna ……………………………………. Afryka…………………………………
Ameryka Południowa………………………………………… Azja ……………………………
3. Z podanych niżej cech charakteryzujących różne klimaty podkreśl te, które odnoszą się do klimatu wilgotnyh lasów równikowych: (1.5 p)
*duża wilgotność powietrza *brak pór roku * brak rzek *stała temperatura przez cały rok *opady występują bardzo rzadko * wysoka temperatura w dzień w nocy nieco niższa

4. Dlaczego lasy równikowe są ważne dla klimatu Ziemi? (3p)
- ……………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………
5. Opisz roślinność naturalną strefy śródziemnomorskiej. Jakie ma ona przystosowania do życia przy ograniczonej dostępności wody (2p)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Przyporządkuj zwierzęta do odpowiedniej strefy geograficznej (wpisz odpowiednią literę):
b) Goryl b) żmija c) nietoperz d) lampart e) koliber f) nosorożec g) wielbłąd h) daniel i) jaguar j) zebra k) myszoskoczek l) koziorożec ł) lew m) skorpion n) kozica o) hiena
Strefa sawann …………………………………………………………… ( 3 p)
Strefa wilgotnych lasów równikowych……………………………………….
7. Opisz przystosowania wybranego zwierzęcia do życia na sawannie ( 5 zdań). (2.5p)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Na podstawie opisu odgadnij o jaką strefę krajobrazową chodzi: (1p)
Las zróżnicowany jest na poziomy a na jego dno dociera bardzo mało światła - ……………………………………………………….
Uprawia się tam oliwki, figowce, winorośl i drzewa cytrusowe - …………………………….

Test sprawdzający z działu „ Krajobrazy Ziemi” Grupa A
Imię i nazwisko:………………………………………………………….. Data: ……………………………
1. Odpowiedz na pytania: ( 2p)
a) Na jakich kontynentach rozciąga się strefa lasów liściastych zrzucających liście na zimę?
……………………………………………………………………………………………………….
b) Jaka strefa położona w Azji nosi nazwę tajga?
…………………………………………………………………………………………………….
2. Zaznacz znakiem v najwłaściwsze określenia charakteryzujące klimat stepów. ( 1p)
Lato: upalne……… ciepłe ……….chłodne ………. suche………… z opadami………….
Zima: mroźna …… łagodna …… ciepła …… bez opadów ………. z opadami śniegu …………
3. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj strefy a odpowiedzi wpisz w odpowiednie miejsca używając symboli: L– lasy liściaste zrzucające liście S – stepy T– tundra I – północne lasy iglaste.
Z powodu bardzo żyznych gleb przekształcone w pola uprawne - …………
W tej strefie może rosnąc tylko roślinność karłowata ………… (2p)
Rosną tam wyłącznie drzewa iglaste …………
Charakterystyczny gryzoń tej krainy to leming ………………
4. Podane rośliny i zwierzęta przyporządkuj do odpowiedniej warstwy roślinności w lesie(4p)
Sowa; ślimak ; wiewiórka; kret; sarna; mysz; dąb; malina; paproć; opadłe liście, młoda jarzębina; grzyby
a) Ściółka leśna - …………………………………………………………………………………….
b) Runo - ……………………………………………………………………………………………..
c) Podszyt - ………………………………………………………………………………………….
d) Korony drzew - …………………………………………………………………………………….
5. Porównaj roślinność tundry i północnych lasów iglastych. (2p)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Jakie cechy budowy, przystosowują myszołowa do zdobywania pokarmu: (1.5p)
a)………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………………….
7. Jaki to biegun? (1p)
Antarktyda - ………………………………….. Arktyka - …………………………………….
8. Wypisz zwierzęta żyjące wyłącznie na Antarktydzie? (1p)
………………………………………………………………………………………………………..
9. Obok nazw ptaków wpisz numery cech charakteryzujących te ptaki. ( 3p)
a) Bardzo dobrze fruwają nie pływają
b) Mają gęste, czarno – białe upierzenie
c) Pożywienie łowią dużym dziobem
d) Są to duże ptaki o białym upierzeniu
e) Pod skórą mają grubą warstwę tłuszczu
f) Rozpiętość skrzydeł może osiągać ponad 3 metry
g) Latają nad wodami lub pływają

Pingwin ……………………………………….. albatros …………………………………………
Test sprawdzający z działu „ Krajobrazy Ziemi” Grupa B
Imię i nazwisko:………………………………………………………….. Data: ……………………………
1. Odpowiedz na pytania: ( 2p)
a) Na jakich kontynentach rozciąga się strefa stepów?
……………………………………………………………………………………………………….
b) Jak się nazywają mieszkańcy Półwyspu Skandynawskiego?
…………………………………………………………………………………………………….
2. Zaznacz znakiem v najwłaściwsze określenia charakteryzujące klimat tajgi. ( 1p)
Lato: upalne……… ciepłe ……….chłodne ………. suche………… z opadami………….
Zima: mroźna …… łagodna …… ciepła …… bez opadów ………. z opadami śniegu …………
3. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj strefy a odpowiedzi wpisz w odpowiednie miejsca używając symboli: L– lasy liściaste zrzucające liście S – stepy T– tundra I – północne lasy iglaste.
Głównymi bogactwami tej strefy są ropa naftowa i gaz ziemny - …………
W glebie tej krainy pojawia się wieczna zmarzlina ………… (2p)
W tej strefie żyją suhaki i gazele …………
Pospolite drzewa tej strefy to dąb, brzoza, buk i olcha ………………
4. Podane niżej zwierzęta przyporządkuj do odpowiedniej strefy krajobrazowej. (4p)
Renifer, gronostaj, ryś, jastrząb, rosomak, wół piżmowy, myszołów, jemiołuszka, sowa śnieżna, borsuk, zając bielak, sokół
a) tundra - ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
b) północne lasy iglaste - ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
5. Porównaj roślinność stepów i lasów liściastych zrzucających liście na zimę. (2p)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Jakie cechy budowy lub trybu życia zwierząt stepowych umożliwiają im obronę przed drapieżnikiem (1.5p)
a)………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………………….
7. Kiedy na Antarktydzie zaczyna się noc polarna, a kiedy dzień polarny? (1p)
23 XI -21 III - ………………………………….. 21III – 23 XI - …………………………………….
8. Wypisz zwierzęta żyjące wyłącznie na Arktyce? (1p)
………………………………………………………………………………………………………..
9. Obok nazw ptaków wpisz numery cech charakteryzujących te ptaki. ( 3p)
a) Palce kończyn tylnych spięte są błoną
b) Krótkie skrzydła pełnią rolę płetw
c) Odżywiają się rybami i mięczakami
d) Na lądzie poruszają się powoli i niezdarnie
e) Żyją w dużych grupach
f) Złożone jaja samica wysiaduje na zmianę z samcem
g) Złożone jaja samica umieszcza między nogami i ogrzewa.

Pingwin ……………………………………….. albatros …………………………………………
Wyświetleń: 21691


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.