AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Wójcik-Marzec, 2012-06-11
Białobrzegi

WOS, Konspekty

scenariusz lekcji wos-Rozmowa kwalifikacyjna

- n +

Dydaktyka przedsiębiorczości
Scenariusz lekcji przedsiębiorczości
1. Temat: Rozmowa kwalifikacyjna
2. Czas zajęć 45 min (90 minut w sytuacji, gdy klasa jest liczna).
3. Cele operacyjne:
Uczeń:
o potrafi przygotować się merytorycznie do rozmowy kwalifikacyjnej(zdobyć informacje o potencjalnym pracodawcy);
o przewiduje pytania, które mogą zostać zadane podczas rozmowy, planuje odpowiedzi na nie;
o sporządza listę przedmiotów, które należy zabrać na rozmowę, wybiera odpowiedni rodzaj ubioru;
o przeprowadza symulacyjną rozmowę kwalifikacyjną(jako pracownik i jako pracodawca);
o sporządza „profil” pracodawcy i wybiera najlepszą ofertę pracy(w warunkach symulacyjnych).
4. Metody: inscenizacja, dyskusja z elementami burzy mózgów.
5. Środki dydaktyczne: zeszyt ćwiczeń, podręcznik, rekwizyty do inscenizacji(meble biurowe).
6. Na lekcji poprzedzającej nauczyciel poleca uczniom przeczytanie rozdziału 3.5 „Rozmowa kwalifikacyjna” z podręcznika (s.66-67). Nauczyciel prosi uczniów o ubiór odpowiedni do sytuacji- rozmowy kwalifikacyjnej przed otrzymaniem pracy w biurze, w sklepie itp.

Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie- nauczyciel wyjaśnia uczniom konieczność zdobycia przed rozmową kwalifikacyjną informacji o przyszłym pracodawcy i pyta ich, w jaki sposób próbowaliby je uzyskać (korzystając z telefonu, Internetu, prasy, odwiedzając siedzibę firmy lub np. sklepy firmowe).
2. Uczniowie ustalają etapy przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej(zadanie 12 z zeszytu ćwiczeń, s. 34). Nauczyciel pyta ich, co należy zrobić przed wybraniem się na spotkanie. Następnie wspólnie ustalają kolejność tych czynności i ewentualnie odrzucają oczywiste(np. mycie zębów lub kupno biletu), nieistotne lub niekonieczne.
Przykład poprawnie wykonanego zadania:
- zdobycie informacji o pracodawcy(w tym o osobie rekrutującej)
- przygotowanie dokumentów: CV, listu motywacyjnego(oraz fotografii), zgodnie z życzeniem pracodawcy
- przygotowanie dokumentów do zabrania na rozmowę(CV i listu motywacyjnego, jeśli nie zostały wysłanie wcześniej, dokumentu tożsamości, dyplomów ukończenia szkoły, studiów, kursów itp., świadectw pracy, referencji, ewentualnie innych dokumentów, próbek wcześniej wykonanych prac i różnych dowodów umiejętności zawodowych, które można zaprezentować pracodawcy, np. opracowanego podręcznika szkoleniowego, teczek z projektami reklam, publikacji)
- wybór odpowiedniego stroju (oraz ewentualnej biżuterii, makijażu, perfum)
- dokładne sprawdzenie adresu firmy, przeanalizowanie możliwości dojazdu do jej siedziby (połączeń komunikacyjnych, czasu dojazdu).
Omawiając wybór ubioru, nauczyciel podkreśla, że strój jest ważnym komunikatem i powinien zostać dostosowany do charakteru stanowiska, o jakie się ubiegamy.
3. Nauczyciel prosi uczniów o podawanie przykładów pytań, jakie pracodawca może zadać kandydatowi, a kandydat pracodawcy. Propozycje są zapisywane na tablicy. Nauczyciel uzupełnia braki lub wyświetla foliogramy.
4. Nauczyciel dzieli klasę na parzystą liczbę grup 4-6- osobowych. Ich zadanie będzie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i wyłonienie osoby reprezentującej grupę w trakcie inscenizacji. Część grup opracowuje rolę pracodawcy, pozostałe- kandydata do pracy.
Założenia inscenizacji:
- W waszej miejscowości odbywa się rekrutacja na stanowisko kierownika sklepu PRO-FASHION. Kandydat(ka) ma doświadczenie Ani Nowak, które uczniowie znają z poprzedniej lekcji.(Realizacja inscenizacji dotyczącej innego rodzaju pracy jest niewskazana, konieczne byłoby szczegółowe i czasochłonne zaznajomienie uczniów z wymaganiami oraz życiorysem kandydata. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie do poprzedniej lekcji).
- Uczniowie nieodpowiednio ubrani nie mogą być przedstawicielami grup w odgrywanych scenach, co nie zwalnia ich od pracy w zespole.
- Podczas przygotowania pytań i odpowiedzi grupy nie powinny się kontaktować, aby przygotowane przez nie pytania były zaskakujące(jak w prawdziwej rozmowie).
- Kandydatem na kierownika sklepu nie musi być kobieta(jak sugerował wzorcowy list motywacyjny); może nim być również mężczyzna.
- W celu utrzymania dyscypliny czasowej i nabycia umiejętności wyboru najważniejszych kwestii należy ograniczyć liczbę zadawanych pytań; maksymalna liczba pytań „merytorycznych” pracodawcy to 6, pracownika- 2; cała rozmowa nie powinna trwać dłużej nią 7 minut.
- Nie powinno się zadawać pytań „branżowych”, związanych ze znajomością rynku odzieżowego( w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa przerodzenia się ćwiczenia w zabawę – gdy uczniowie zaczną się popisywać znajomością tej bliskiej im tematyki- należy jednak zaznaczyć, że podczas prawdziwej rozmowy takie pytania pracodawca może zadać).
- Należy zaaranżować warunki podobne do tych, w jakich prowadzi się takie rozmowy: biurko z wygodnym fotelem dla pracodawcy i stosunkowo twarde krzesło dla kandydata. Należy rozważyć możliwość „wypożyczenia” gabinetu dyrektora szkoły. Będzie to dodatkowa atrakcja dla uczniów, motywująca ich do działania.
- Inscenizację należy rozpocząć od momentu, w którym kandydat stoi przed drzwiami.
- Uczniowie mogą wprowadzić do rozmowy inne osoby, np. sekretarkę zapraszającą kandydata do gabinetu.
5. Uczniowie odgrywają krótkie scenki rozmowy kwalifikacyjnej(maksymalnie 7 minut; jednak jeśli czas nie został znacząco przekroczony, rozmowy nie należy przerywać).
6. Po zakończeniu inscenizacji nauczyciel zachęca uczniów do dyskusji. Należy zwrócić uwagę na zachowanie się pracodawcy i kandydata( w tym na przywitanie), mowę ich ciał, dobór pytań i udzielone odpowiedzi oraz zakończenie rozmowy. Ważna rola w dyskusji przypada uczniom-pracodawcom; powinni oni uzasadnić swoją decyzję o zatrudnieniu ucznia-kandydata lub jej braku. Nie należy dopuszczać do złośliwych uwag na temat zachowania się aktorów, pomyłek itp. Wszyscy uczniowie powinni być świadomi, że prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest łatwe, a odgrywanie scenki przed całą klasą i nauczycielem bywa stresujące.
7. Nauczyciel może ocenić pracę grup, posługując się wcześniej przygotowanym arkuszem oceniania.
Zadanie domowe: 14-20 z części III zeszytu ćwiczeń.


Przykłady pytań zadawanych przez pracodawcę
1. Dlaczego chce pani pracować w naszej firmie?
2. Co pani wie na temat naszej firmy? Czy zna pani sprzedawane przez nas towary? Co pani sądzi o logo naszej firmy?
3. Na jakim stanowisku była pani zatrudniona do tej pory?
4. Dlaczego przestało pani odpowiadać dotychczasowe miejsce pracy? Dlaczego zrezygnowała pani z poprzedniej pracy?
5. Jak traktowano panią w poprzedniej pracy?
6. Czego nauczyła się pani w poprzedniej pracy?
7. Proszę opisać najtrudniejsze momenty w pani karierze zawodowej. Z czym się one wiązały?
8. Co może pani uznać za swój największy sukces zawodowy?
9. Ze względu na specjalną ofertę ubezpieczenia interesuje nas pani stan cywilny, a także liczba dzieci i ich wiek. Ta wiedza pozwoli nam najlepiej dopasować formę ubezpieczenia do pani sytuacji rodzinnej.
10. Co o planowanej przez panią zmianie pracy sądzi pani mąż? Jakie są pani plany na przyszłość?
11. Jaki jest pani pogląd na temat” Kobieta i praca zawodowa”?
12. Dlaczego jest pani zainteresowana tym stanowiskiem? Proszę mnie przekonać, że jest pani najodpowiedniejszą kandydatką na to stanowisko.
13. Po tym, co usłyszałem, nasuwa mi się pytanie:” Czy nie ma pani zbyt wysokich kwalifikacji na to stanowisko?”.
14. Jakim stanowiskiem byłaby pani zainteresowana w przyszłości?
15. Jakie są pani plany zawodowe na przyszłość?
16. Dlaczego wybrała pani taki kierunek studiów?
17. Gdyby mogła pani wybrać ponownie kierunek studiów, na jaki by się pani zdecydowała?
18. Czy pracowała pani w czasie studiów?
19. Dlaczego podjęła pani pracę niezgodną ze swoim wykształceniem?
20. Czy mogłaby pani wyjaśnić pewne luki w swoim CV?
21. Jak ocenia pani swoje przygotowanie zawodowe?
22. Czego nauczyła się pani na studiach i na kursach zawodowych?
23. Jakie umiejętności są, według pani, konieczne, aby dobrze pracować na tym stanowisku? Jakie cechy charakteru decydują o sukcesie w tym zawodzie?
24. Czy ma pani jakieś wyjątkowe umiejętności?
25. Jaka jest najpoważniejsza wada pani charakteru?
26. Co pani sprawia najwięcej radości?
27. Gdyby miała pani opisać swoją osobę za pomocą jednego z dwóch określeń: „artystka” i „rzemieślnik”, które z nich wybrałaby pani?
28. Proszę opisać sytuację, która ostatnio panią zdenerwowała.
29. Jakie są pani oczekiwania finansowe? Ile chciałaby pani zarabiać?
30. Ile chciałaby pani zarabiać za kilka-kilkanaście lat?
31. Gdyby mogła pani wybierać, jaki system płac uznałaby pani za lepszy- stałą pensję na jednakowym poziomie czy pensję składającą się z nieco niższej podstawy i premii uzależnionej od wyników sprzedaży?
32. Woli pani pracować w grupie czy indywidualnie?
33. Co pani rozumie pod pojęciem „współpraca” i „kierownictwo”?
34. W jaki sposób będzie pani motywować pracowników do efektywniejszej pracy?
35. Z jakim ludźmi nie chciałaby pani współpracować? Dlaczego?
36. P[roszę opisać szefa, z którym chciałaby pani pracować.
37. Co pani zrobi, jeśli za kilka tygodni otrzyma pani lepszą ofertę pracy?
38. Czy lubi pani uregulowany tryb życia?
39. Czy lubi pani podróże? A może woli pani spędzać wolny czas w domu?
40. Czy lubi pani sport? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to dlaczego?
41. Kto jest dla pani największym autorytetem we współczesnym świecie? Proszę wymienić kilka osób, które pani podziwia, i uzasadnić swój wybór.
42. Proszę opisać swoje hobby. Co pani lubi robić w wolnym czasie?
43. Jakie książki i czasopisma lubi pani czytać? Co przeczytała pani ostatnio? Jakiego rodzaju filmy lubi pani najbardziej? Co oglądała pani ostatnio?
44. Czy mogłaby pani poddać natychmiastowej kontroli swoją znajomość języków obcych?
45. Czy przeszkadza pani niepunktualność? Dlaczego? Jeśli tak, to wyobraźmy sobie sytuację, że jestem pani podwładnym i po raz kolejny spóźniam się do pracy. Jak pani zareaguje? Proszę nie opisywać sytuacji, tylko udzielić mi stosownej reprymendy.

Pytania związane z branżą:
46. Czy czyta pani czasopisma poświęcone modzie?
47. Co jest najmodniejsze w tym sezonie?
48. Jakiego kreatora mody ceni pani najbardziej i dlaczego?
49. Proszę mnie przekonać do zakupu tego płaszczyka.
50. Proszę podać pięć przykładów działań, dzięki którym zaktywizuje pani sprzedaż odzieży w sklepie.


Przykłady pytań zadawanych przez kandydata

1. Czy może pani określić zakres obowiązków na proponowanym stanowisku?
2. Jakie szanse rozwoju zawodowego miałabym w państwa firmie?
3. Czy mogę prosić o przedstawienie mi schematu organizacyjnego firmy? Chciałabym się zorientować, kto będzie moim przełożonym, a kto podwładnym.
4. Dlaczego stanowisko, o które się ubiegam, jest wolne? Dlaczego odszedł mój poprzednik? Dlaczego nie zdecydowali się państwo awansować na to stanowisko któregoś z pracowników firmy?
5. Z czego będzie się składało moje wynagrodzenie?
6. Jakie świadczenie socjalne oferuje firma?
7. Mieszkam w innej miejscowości. Czy pomogą mi państwo w wynajęciu mieszkania?
8. Od kiedy będę mogła rozpocząć pracę?
9. Jak będzie wyglądał mój czas pracy? Czy będę pracować w godzinach nocnych, w weekendy i święta?
10. Jak firma zachowa się wówczas, kiedy będę się spodziewać powiększenia rodziny i pójdę na urlop macierzyński?
11. Czy przewidują państwo okres próbny? Na podstawie jakich kryteriów będę oceniana po jego upływie?
12. Czy istnieje plan wdrożenia mnie do nowej pracy? Czy będę uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do objęcia nowego stanowiska?
13. Jaki sprzęt będę musiała obsługiwać w czasie pracy?
14. Kiedy i w jakiej formie dostanę odpowiedź w sprawie wyników postępowania rekrutacyjnego?
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4219


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.