Katalog

Magdalena Małecka, 2012-05-31
Krzepice

Informatyka, Sprawdziany i testy

Sprawdzian po klasie VI

- n +

Badanie wyników po klasie VI z informatyki
Imię i nazwisko: ............................................................Data: .................... Liczba punktów: ............ Ocena: ........................

1) Fragment obrazu na ekranie monitora, ograniczony ramką. Otwiera się w nim większość programów uruchamianych
w systemie operacyjnym Windows.
a. pulpit
b. obszar roboczy
c. okno

2)W skład podstawowego zestawu komputerowego wchodzi:
a. kamera
b. monitor
c. drukarka

3)Urządzenia wejścia to:
a. monitor
b. głośniki
c. mikrofon

4) Pasek formatowania jest to:
a. pasek zawierający zbiór przycisków, które pozwalają na szybkie wprowadzanie zmian w wyglądzie dokumentu
b. pasek znajdujący się u góry okna programu, zazwyczaj pod paskiem tytułowym. Zebrane są na nim przyciski z nazwami grup poleceń dostępnych w programie
c. pasek umożliwiający przesuwanie dokumentu, tak aby można go było odczytać w całości. Znajduje się na nim suwak oraz strzałki wskazujące kierunek przesuwania

5) Przycisk umieszczony w lewym dolnym rogu Pulpitu, na pasku zadań. Po naciśnięciu tego przycisku rozwija się menu z listą poleceń umożliwiających m.in. uruchomienie programu, zmianę ustawień systemu Windows to:
a. ikona
b. przycisk sterujący
c. przycisk start

6) Urządzeniem opartym na technice komputerowej nie jest:
a. żelazko
b. bankomat
c. telefon

7) Odpowiednikiem teczki na dokumenty
w komputerze jest:
a. dokument komputerowy
b. ikona
c. folder

8) Które urządzenie nie jest umieszczone
w jednostce centralnej?
a. procesor
b. router
c. dysk twardy

9) Program Paint należy do grupy programów:
a. edytor zdjęciowy
b. edytor graficzny
c. edytor komputerowy

10) Który pasek nie jest paskiem programu Paint?
a. przybornik
b. paleta kolorów
c. pasek formatowania

11) Aby narysować kwadrat w programie Paint, należy użyć:
a. przycisku Prostokąt oraz klawisza Tab
b. przycisku Prostokąt oraz klawisza Shift
c. przycisku Prostokąt oraz klawisza Alt

12) Czy można wybrać kształt Pędzla
w programie Paint?
a. nie, można tylko wybrać kolor
b. tak
c. nie, można tylko wybrać grubość

13) Pojęcie orientacja strony oznacza:
a. pionowe lub poziome ustawienie strony
b. wybór ilości kopii rysunku
c. wybór rodzaju papieru do drukowania

14) Prezentacja multimedialna to przedstawienie danego zagadnienia w postaci elektronicznego dokumentu, zawierającego zwykle:
a. grafikę i tekst
b. tylko grafikę
c. tekst, grafikę, animację oraz dźwięk.

15) Aby prezentacja po uruchomieniu była od razu wyświetlana na pełnym ekranie należy zapisać ją z rozszerzeniem:
a. pps
b. txt
c. ppt

16) Pokaz slajdów można rozpocząć
a. tylko od pierwszego slajdu
b. od slajdu ostatnio dodanego
c. zawsze od slajdu tytułowego

17) Czy MS PowerPoint pozwala na korzystanie z obiektów pakietu Office?
a. tak, ale nie wszystkich
b. tak, ze wszystkich
c. nie

18) Czy możliwe jest wstawienie hiperłącza do prezentacji?
a. tak
b. nie

19) Dokument, w którym zapisujemy tekst to plik:
a. graficzny
b. muzyczny
c. tekstowy

20) Edytor tekstu to program służący do:
a. redagowania pism, ulotek, gazetek
b. tworzenia grafiki komputerowej
c. tworzenia rysunków technicznych i pisma technicznego

21) Jak uzyskać wielkie litery?
a. trzeba nacisnąć prawy ALT i wybraną literę
b. trzeba nacisnąć SHIFT i wybraną literę
c. trzeba nacisnąć prawy CTRL i wybraną literę

22) Znaki charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ę, ś, ć, ń, ł, ó, ż, ź) piszemy:
a. trzymając wciśnięty klawisz SHIFT
b. z lewym klawiszem ALT
c. trzymając wciśnięty klawisz prawy ALT

23) BACKSPACE to klawisz używany do:
a. kasowania liter za kursorem
b. kasowania znaków przed kursorem
c. kasowania znaków za kursorem

24) Co to jest akapit?
a. odstęp pomiędzy lewym marginesem a tekstem w pierwszym wierszu
b. fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza ENTER zawierający jeden lub więcej wierszy
c. odstęp między wierszami

25) Co spowoduje naciśnięcie przycisku oznaczonego literą I na pasku FORMATOWANIE?
a. ustawienie następnego wiersza INACZEJ niż poprzednie na tej stronie
b. użycie czcionki inwersyjnej
c. pisanie tekstu kursywą

26) Co oznacza ukazująca się pod wyrazem czerwona falista linia?
a. czerwone podkreślenie faliste
b. najczęściej błąd ortograficzny
c. błąd w programie

27) Przykładem arkusza kalkulacyjnego jest
a. MS Word
b. MS PowerPoint
c. MS Excel

28) Nazwa kolumny to:
a. litery alfabetu
b. liczby porządkowe
c. symbole matematyczne

29) Nazwy wierszy to:
a. litery alfabetu
b. liczby porządkowe
c. symbole matematyczne

30) Która z podanych formuł sumowania bloku komórek od a1 do b10 jest poprawna?
a. =SUMA(A1;B10)
b. =SUMA(A1;...;B10)
c. =SUMA(A1:B10)

31) Zapis A1 to:
a. adres względny komórki A1
b. adres bezwzględny komórki A1
c. adresowanie mieszane komórki A1

32) Podstawowym elementem arkusza kalkulacyjnego jest:
a. liczba
b. formuła
c. komórka

33) Wzór opisujący sposób obliczenia zawartości komórki arkusza, poprzedzony znakiem "=", to:
a. adres
b. formuła
c. liczba

34) Co to jest przeglądarka internetowa?
a. program pocztowy
b. program umożliwiający wyświetlanie zawartości stron WWW
c. edytor tekstu

35) Który adres jest niepoprawny?
a. www.komputerświat.pl
b. www.humor.top/krecik.pl
c. www.onet.biznes.com

36) Który program nie jest przeglądarką internetową:
a. excel,
b. Netscape navigator,
c. Microsoft Internet Explorer.

37) WWW to:
a. globalna, ogólnoświatowa sieć,
b. ogólnoświatowy, hipertekstowy system informacji,
c. popularna przeglądarka internetowa,

38) Baltie jest to program który służy do:
a. grania,
b. pisania
c. programowania

39) W którym trybie w programie Baltie na ekranie nie pojawia się Czarodziej
a. budowanie
b. programowanie nowicjusz
c. programowanie zaawansowany

40) Przedmioty można umieszczać na scenie korzystając z Banku przedmiotów, podzielonego na
a. 11 kart
b. 13 kart
c. 9 kart

41) Co należy zrobić, gdy przyjdzie test od nieznanej osoby?
a. natychmiast otworzyć i przeczytać wraz
z załącznikami
b. usunąć wiadomość bez czytania
c. wyjąć ze skrzynki pocztowej i przeczytać


42) Wirusy są najczęściej w plikach z rozszerzeniem:
a. .gif
b. .exe
c. .jpg

43) Ktoś nieznajomy poprosił Cię o przesłanie Twojej fotografii. Co powinieneś zrobić?
a. poprawić swój wygląd, robić zdjęcie i wysłać
b. natychmiast mu ją wysyłasz
c. nie wysyłać, powiedzieć o tym rodzicom

44) Co to jest Trojan?
a. pająk z Ameryki Południowej
b. program wykonujący dodatkowe czynności bez wiedzy użytkownika
c. koń trojański z mitologii greckiej

45) Spam to wiadomość:
a. z programem szpiegowskim
b. z wirusem
c. niechciana, rozsyłana do wielu osób

46) Czy potrzebne są aktualizacje systemu operacyjnego?
a. tak, bardzo są potrzebne, gdyż dzięki nim komputer ma zainstalowane najnowsze i najbezpieczniejsze programowanie.
b. obojętnie, nic ciekawego tam nie ma.
c. nie, bo zajmują dodatkowe miejsce na twardym dysku.

47) Czy powinieneś podawać swoje dane wraz
z adresem i numerem telefonu w Internecie?
a. nie wiem, ale jeśli przedstawię się
w Internecie to będę miał więcej przyjaciół
b. nie, gdyż ktoś może podstępnie je wykorzystać
c. tak, gdyż wszyscy będą mnie znali
i mogli do mnie napisać lub zadzwonić

48) Jaka jest rola programu antywirusowego?
a. zabezpieczanie systemu operacyjnego przed ptasią grypa.
b. oddzielenie (odizolowanie) komputera od sieci internetowej
c. wykrywanie i zwalczanie wirusów


SPRAWDŹ ZANIM ODDASZ!!!
POWODZENIA
Wyświetleń: 4739


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.