AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Hińcza, 2012-05-30
Wejherowo

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

SZKOŁA: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Anna Wilk

OPIEKUN STAŻU: mgr Barbara Malewska

NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Alicja Hińcza

Stanowisko: Nauczyciel języka polskiego

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Studia: Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Filologiczno-Historyczny; kierunek: filologia polska o specjalności nauczycielskiej


OKRES TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy

ROZPOCZĘCIE STAŻU: 1 września 2011 r.

ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31 maja 2012 r.CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

PLANY DZIAŁANIA

I. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – ORGANIZACYJNA
ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMINY DOWODY REALIZACJI,
1.Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły. - wrzesień/październik 2011 r. - Notatki własne.
2.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. - Zapoznanie z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (internetowy system kontroli nauki i frekwencji LIBRUS)-wrzesień 2011 r. i cały okres stażu - Samodzielne dokonywanie wpisów do LIBRUSA
3.Nawiazanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące przebiegu stażu. - Omówienie zasad współpracy. - wrzesień – 2011r. - Kontrakt zawarty z opiekunem stażu.
4. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole. - Udział w szkoleniu BHP.- W czasie trwania stażu - Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
5.Poznanie procedury awansu zawodowego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - wrzesień 2011r. - Opracowanie niniejszego planu rozwoju zawodowego
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń. - w czasie trwania stażu - Teczka stażysty.
7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu. - Przygotowanie sprawozdania, opis zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. - maj 2012r. - Sprawozdanie z realizacji stażu.
II. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – DYDAKTYCZNA
ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMIN - DOWODY REALIZACJI WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwowanie zajęć, omówienie i zapisanie wniosków. Analiza mocnych i słabych stron. - w czasie trwania stażu,- według wcześniej ustalonych terminów - Wnioski z obserwowanych zajęć(arkusze hospitacji zajęć)
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Przeprowadzenie zajęć według wcześniej przygotowanego konspektu, omówienie zajęć - wymiana poglądów, spostrzeżeń. - według ustalonych terminów - Konspekt z zajęć z wnioskami osoby hospitującej.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. - Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć. - w czasie trwania stażu - Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć, notowanie wniosków w konspektach po przeprowadzonej lekcji
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - Korzystanie ze źródeł (teksty kultury) zamieszczonych w internecie podczas prowadzonych zajęć. - Projekcja reprodukcji dzieł malarskich, rysunku, fotografii, fragmentów filmów, czy sztuk teatralnych. - W czasie trwania stażu oraz w dalszej pracy dydaktycznej. - Konspekty lekcji z zamieszczonymi adresami wykorzystanych źródeł.
III. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – OSOBISTA
ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMIN - DOWODY REALIZACJI WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, np. warsztatach metodycznych, szkoleniach. - w czasie trwania stażu - Zaświadczenia lub świadectwa ukończenia kursów, szkoleń itp.
2. Zapoznanie się z literaturą zawodową. - Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.Poznawanie i wykorzystywanie nowych metod pracy z młodzieżą. - w czasie trwania stażu - Bibliografia.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - Umieszczenie w Internecie Planu rozwojowego oraz wybranych konspektów lekcji. - W czasie trwania stażu - Wydruki z portalu.
4. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej. Pełne korzystanie z opcji internetowego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce LIBRUS.
Przesyłanie trudniej dostępnych lektur w formie E-booków na adresy pocztowe zainteresowanych klas. - W czasie trwania stażu - Samodzielne dokonywanie spisów oraz korzystanie z dodatkowych funkcji (wiadomości, uwagi, ogłoszenia) systemu LIBRUS. - Wydruki z poczty.
5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - Aktywne uczestnictwo w zespole ewaluacyjnym na poziomie wewnętrznym lub zewnętrznym - W czasie trwania stażu. - Dokumentacja pracy zespołu, notatki własne.


IV. SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO (OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA)

ZADANIA - FORMY REALIZACJI - TERMIN - DOWODY REALIZACJI WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków. - Rozmowa, wywiad z innymi nauczycielami. - w trakcie stażu - Notatki własne
2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - Zapewnienie uczniom opieki na lekcjach. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w trakcie zorganizowanych wycieczek. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. - w czasie trwania stażu - Potwierdzenie dyrektora/opiekuna stażu.
3. Realizacja podjętego przez siebie zadania wychowania przez muzykę. Prowadzenie artystycznych zajęć pozalekcyjnych. Przygotowywanie uczniów do występów artystycznych oraz konkursów na poziomie szkolnym i pozaszkolnym. w czasie trwania stażu Dokumentacja prowadzona w LIBRUSIE, ewentualne kserokopie dyplomów uczniów.
4.Udzielanie się
w pracach wychowawczych szkoły.
Organizowanie lub współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień nauczyciela, Kolędowanie i in.)
w czasie trwania stażu

Scenariusze z uroczystości szkolnych.


5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autorefleksja, opis przyszłych planów zawodowych. czerwiec – 2011r. Forma opisowa dalszego rozwoju zawodowego.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1154


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.