Katalog

Bernardeta Jakubowska, 2012-05-29
Tomaszow -Maz

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Konspekt zajęć świetlicowych. Poznajemy tradycje świąteczne-wykonanie kartki bożonarodzeniowej.

- n +

Konspekt zajęć świetlicowych

Temat: Poznajemy tradycje świąteczne – wykonywanie kartki bożonarodzeniowej.

Cele ogólne:
- zapoznanie dzieci z tradycjami świąt Bożego Narodzenia
- rozwijanie aktywności twórczej uczniów
- prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami
- wyrabianie nawyku porządkowania miejsca po zakończonej
pracy

Cele operacyjne:
- uczeń zna zwyczaje świąteczne i potrafi o nich opowiedzieć
- uczeń potrafi wykonać pracę plastyczno- techniczną
i ozdobić wg własnego pomysłu
- dba o estetykę swojej pracy
- uczeń porządkuje swoje miejsce pracy

Cele rewalidacyjne:
- doskonalenie wypowiadania się
- kształtowanie sprawności manualnej oraz koordynacji
wzrokowo-ruchowej
- rozwijanie wyobraźni

Metody:
- podająca ( rozmowa, opis, objaśnienie)
- eksponująca (pokaz)
- zajęcia praktyczne ( wykonanie)

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- szablony do odrysowywania, ozdobne dziurkacze, blok techniczny kolorowy, papier kolorowy, ołówek, pasmanteria, klej, nożyczki.

Przebieg zajęć

I. Zajęcia wstępne
1. Powitanie dzieci i wprowadzenie do tematu zajęć.
2. Zachęcanie wychowanków do brania aktywnego udziału w zajęciach.

II. Zajęcia główne
1. Rozmowa na temat tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia.
2. Zajęcia plastyczne- wykonywanie kartki świątecznej
- zaprezentowanie dzieciom wcześniej wykonanych gotowych kartek
- przygotowanie potrzebnych materiałów i narzędzi
- wykonanie przez dzieci kartek świątecznych
III. Zakończenie
1. Porządkowanie swoich stanowisk pracy
2. Prezentacja wykonanych kartek
3. Pożegnanie dzieci.

Opracowanie: mgr Bernardeta Jakubowska
Wyświetleń: 6001


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.