Katalog

Dorota Ksion, 2012-05-29
Tłuszcz

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

test- prawo popytu i podaży

- n +

1. Popyt na dobro przedstawia:
a) Ilość dobra, jaką konsumenci mogą, ale wcale nie chcą, kupić przy różnych poziomach ceny
b) Ilość dobra, jakie konsumenci chcą i mogą kupić po jednej, jedynej cenie
c) Wpływ zmiany ceny jednego dobra na wielkość popytu na inne dobra
d) Ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy różnych cenach,
2. Wielkość popytu na dobro wzrośnie, jeśli:
a) Konsument niespodziewanie zapragnie mieć więcej dobra
b) Cena tego dobra spadnie
c) Pojawią się nowi konsumenci na rynku tego dobra
d) Dochody konsumentów zmniejszą się
3. Wszystkie z podanych czynników powodują przesunięcie krzywej popytu na lewo, oprócz:
a) Zmniejszenia się dochodów konsumentów
b) Wzrostu ceny dobra substytucyjnego
c) Spadku zainteresowania konsumentów
d) Wzrostu ceny dobra komplementarnego
4. Który z wymienionych czynników nie wpływa na podaż?
a) Ceny czynników wytwórczych
b) Wysokość podatków
c) Rodzaj wykorzystywanej technologii
d) Ceny dobra
5. Który z czynników spowoduje wzrost wielkości popytu na motorowery:
a) Wzrost ceny używanych samochodów
b) Wzrost ceny motorowerów
c) Spadek ceny motorowerów
d) Zanikanie mody na motorowery
e) Wszystkie wymienione czynniki
6. Krzywa popytu:
a) Opada na lewo
b) Pokazuje, że istnieje dodatnia zależność między ceną a wielkością popytu
c) Pokazuje wielkości popytu przy wszystkich cenach
d) Pokazuje, że wzrostowi ceny towarzyszy zwiększenie się wielkości popytu
e) Wszystko to, co zostało wymienione w powyższych punktach
7. Spadek dochodów konsumentów powoduje przesunięcie krzywej:
a) Podaży na prawo
b) Podaży na lewo
c) Popytu na lewo
d) Popytu na prawo
8. Przy pozostałych wielkościach nie zmiennych, jeśli cena dobra spada, to możemy oczekiwać, że:
a) Wielkość popytu wrośnie
b) Popyt wzrośnie
c) Podaż wzrośnie
d) Wielkość podaży wzrośnie
9. Jeśli popyt na dane dobro spada, to:
a) Mniej tego dobra jest kupowane przy każdej cenie
b) Przesuwamy się wzdłuż krzywej popytu
c) Więcej tego dobra jest kupowane przy każdej cenie
d) Krzywa popytu przesuwa się w kierunku do początku układu współrzędnych
10. Udoskonalenie technologii umożliwiające zwiększenie produkcji powoduje:
a) Ruch w górę wzdłuż krzywej podaży
b) Przesunięcie krzywej podaży w lewo
c) Że krzywa podaży nie przesuwa się w ogóle
d) Przesunięcie krzywej podaży na prawo
Wyświetleń: 5744


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.