AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Jarosz, 2012-05-23
Białogard

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

§ 8 ust. 2 pkt. 1

I. UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY .
Zadania
1.Awans na nauczyciela dyplomowanego:
- ocena własnych umiejętności, predyspozycji i możliwości,
- autorefleksja nad dalszym rozwojem zawodowym

2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
- przeprowadzenie analizy swoich słabych i mocnych stron i dostosowanie ich do szans i możliwości płynących z otoczenia,
- uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia, takich jak szkolenia, konferencje, kursy i granty.

3.Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności:
- zdobycie uprawnień umożliwiających wykonywanie prac elektrycznych z zakresu eksploatacji i wykonawstwa

§ 8 ust. 2 pkt. 2


II. WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
Zadania:
1.Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej:
- śledzenie aktualności na internetowych portalach edukacyjnych,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

2.Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy:
- wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do tworzenia pomocy dydaktycznych zarówno w programie Word jak i Power Point,
- wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych na zajęciach w CKP.

3.Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym:
- opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela,
- systematyczne tworzenie teczki związanej z awansem zawodowym. estetyczne wykonanie teczki „Awans Zawodowy”.

§ 8 ust. 2 pkt. 3III. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJEĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I INNYCH ZAJĘĆ.
Zadania:
1.Praca na rzecz rady pedagogicznej szkoły:
- aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
- prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli szkoły,
- opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.

2.Praca na rzecz innych nauczycieli:
- opracowanie materiałów i informacji umożliwiających lepszy rozwój innym nauczycielom,
- pomoc nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego i mianowanego w realizacji planów rozwoju,
- udostępnienie swoich materiałów z zakresu pracy pedagogicznej szerszemu gronu pedagogicznemu poprzez publikacje swoich materiałów i dokumentacji na stronach internetowych,
- prowadzenie spotkań zespołu przedmiotowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

IV. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PRGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ.

Zadania:

1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu:
- opracowanie i wdrożenie programu mającego na celu wyrównanie szans uczniów klas trzecich zdających egzaminy zewnętrzne w zawodzie elektryk,
- podniesienie efektywności pracy z uczniami poprzez wprowadzenie indywidualnych metod nauczania,

2.Przygotowanie i wdrożenie programu profilaktycznego:
- opracowanie i wdrożenie programu profilaktyki uzależnień wśród uczniów naszej szkoły,
- pedagogizacja rodziców poprzez szkolenia przeprowadzane na zebraniach rodzicielskich,
- aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy,
- aktywny udział w zapobieganiu określonym formom uzależnień,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W WSZEGÓLNOSCI DOTYCZACYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

Zadania:

1.Poszerzenie oferty dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły:
- organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do zawodowych egzaminów zewnętrznych z praktycznej części egzaminu.
- prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających przedsiębiorczość oraz możliwości płynące z regionalnego rynku pracy,
- pomoc absolwentom, którym nie powiodły się egzaminy zawodowe w poprzednich latach.

2.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przydatnych w realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych szkoły:
-uczestnictwo i ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia SEP.
- organizowanie wycieczek dla uczniów szkoły,
- pomoc w organizacji imprez szkolnych,
- pozyskiwanie materiałów przydatnych do rozwoju bazy dydaktycznej w CKP w Białogardzie.
- współpraca na rzecz szkoły z zakładem energetycznym ,,ENERGA” w Białogardzie.§ 8 ust. 2 pkt. 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

Zadania:

1.Współpraca z organizacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i szeroko pojętej edukacj:
- współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( np. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów),
- współpraca z policją,
- współpraca z kuratorem sądowym.
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- współpraca ze służbą zdrowia ( prelekcja lekarza na wybrany temat ).

V. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.
Zadania:

1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
- analiza dokumentów wychowanków,
- przeprowadzenie ankiety,
- indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniem.

2.Kształtowanie umiejętności:
radzenia sobie z uczniem trudnym.
- wywiad środowiskowy,
- skierowanie do Poradni Psychologicznej,
- rozmowy z uczniem i rodzicami

3.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego:
- studium przypadku.

Grzegorz
Jarosz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1109


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.