AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Jarosz, 2012-05-22
Białogard

Zawodowe, Różne

Autorski program zajęć wyrównawczych dla klasy elektryk

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH
„Przygotowanie do egzaminu zawodowego – będzie łatwiej”Autor programu:
Grzegorz Jarosz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białogardzie
SPIS TREŚCI:

I. WSTĘP.
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU.
III. STRUKTURA PROGRAMU.
IV. CELE KSZTAŁCENIA.
V. OSIĄGANIE CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.
VI. HARMONOGRAM ZAJĘĆ.
VII. EWALUACJA.

I. WSTĘP.
W dzisiejszych czasach elektryka w wydaniu praktycznym, stała się ważną dziedziną kształcenia zawodowego. Mając na uwadze fakt, że uczniowie klas trzecich, kształcący się w zawodzie elektronik, w niedalekiej przyszłości zmierzą się z trudem egzaminu z przygotowania zawodowego, nauczyciele robią wszystko aby ułatwić młodzieży podołać temu zadaniu. Zanim jednak to nastąpi, uczniowie borykają się z poważnymi problemami w ramach przedmiotów zawodowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży postanowiłam opracować program zajęć pozalekcyjnych tzw. wyrównawczych, pokazujących młodzieży jak należy łączyć teorię z praktyką, przez co zrozumienie szeroko pojętej elektroenergetyki stanie się znacznie łatwiejsze i prostsze.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU.
Program zajęć wyrównawczych „Przygotowanie do egzaminu zawodowego – będzie łatwiej” został opracowany z myślą o ucz¬niach klasy trzeciej w zawodzie elektryk i podzielony na dwa moduły. Pierwszy to „Elektroenergetyka – teoria” w wymiarze 1 godzina w okresie 2 tygodni, a drugi to „Zadania egzaminacyjne – ćwiczenia praktyczne” w wymiarze 1 godzina co 2 tygodnie. Zadania praktyczne będą odbywały się po zakończeniu modułu z teorii. Zadaniem tego programu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w ramach realizacji programu nauczania z przedmiotu „Techniki wytwarzania” oraz zrozumienie działania podstawowych instalacji i układów elektrycznych. Program pozwala na realizację oczekiwań związanych z reformą edukacji, a więc przekazanie wiedzy, która będzie w życiu przydatna, a jego treści mają zachęcić ucznia do samodzielnych działań przy stosowaniu odpowiednich metod nauczania, które rozwijają także jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, rozbudzają podmiotowy udział ucznia w edukacji szkolnej oraz kształcą motywację do świadomej pracy nad sobą i nad rozwijaniem swoich zdolności i zainteresowań.


III. STRUKTURA PROGRAMU.
Program obejmuje:
1. Cele kształcenia.
2. Osiąganie celów kształcenia i wychowania.
3. Uwagi o realizacji.
4. Treści kształcenia i ich harmonogram.
5. Zakładane osiągnięcia uczniów.
6. Sprawdzanie osiągnięć uczniów.

IV. CELE KSZTAŁCENIA.
Uczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach w ramach zajęć wyrównawczych ma przede wszystkim na celu rozwój osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, rozwiązywanie postawionych problemów, a także sprzyjanie ogólnemu wykształceniu.
Cele ogólne (w tym wychowawcze):
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ogólnie pojętą elektryką,
• przestrzeganie przepisów przeciwporażeniowych oraz przepisów BHP, które obowiązują podczas wykonywania prac elektrycznych,
• odpowiednie wykorzystywanie dokumentacji technicznej,
• kształtowanie odpowiedzialności za wspólne mienie,
• kształtowanie postaw twórczych,
• wyrabianie roztropności i samokontroli,
• zrozumienie, czym zajmuje się dziedzina elektryki i jaka jest jej rola we współczesnym świecie.
Cele szczegółowe:
• czytanie ze zrozumieniem opisów, instrukcji, wykresów, dokumentacji technicznych,
• obliczanie wartości zabezpieczeń na podstawie danych znamionowych instalacji,
• rozpoznawanie symboli graficznych elementów elektrycznych,
• rozpoznawanie podzespołów instalacji i układów elektrycznych,
• stosowanie norm i przepisów,
• wykonywanie planu działanie prac montażowych,
• przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
• łączenie instalacji i układów elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
• umiejętność prezentacji wykonanego zadania,
• wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych.
V. OSIĄGANIE CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.
Bardzo ważnym elementem osiągnięcia zakładanych celów kształcenia i wychowania jest umiejętność stworzenia warunków, które będą sprzyjały powstawaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania. Jest to o tyle istotne, że na zajęcia wyrównawcze, uczeń przychodzi z własnej woli ponieważ są one nadobowiązkowe. Dlatego ważny jest dobór odpowiednich metod nauczania, środków dydaktycznych oraz kontroli osiągnięć, gdyż uczeń uczestniczy w takich zajęciach po to, by wiedzieć więcej, a z wyników swojej pracy nie jest rozliczany za pomocą klasycznej oceny. Dobór tych metod powinien sprzyjać harmonijnej współpracy pomiędzy uczniem, a nauczycielem w celu osiągnięcia możliwie najlepszych efektów.


VI. HARMONOGRAM ZAJĘĆ.
Zajęcia w ramach zajęć wyrównawczych zostały podzielone na dwa moduły, które mogą być ewentualnie uszczuplane bądź poszerzane o określone treści w zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów lub warunków, w jakich odbywać się będą zajęcia. Realizowane będą dwa moduły: teoria oraz ćwiczenia praktyczne.
Moduł 1. Teoria – 8 godzin (od września do stycznia).
1. Czytanie opisów, instrukcji, wykresów, dokumentacji technicznych.
2. Obliczanie wartości zabezpieczeń na podstawie danych znamionowych instalacji.
3. Rozpoznawanie symboli graficznych elementów elektrycznych.
4. Rozpoznawanie podzespołów instalacji i układów elektrycznych.


Moduł 2. Ćwiczenia praktyczne – 8 godzin (od lutego do czerwca).
1. Wykonywanie planu działanie prac montażowych na podstawie dostarczonej dokumentacji.
2. Organizowanie stanowiska pracy na podstawie sporządzonego planu działania, dobór narzędzi i materiałów.
3. Łączenie instalacji i układów elektrycznych według obowiązujących zasad i instrukcji wykonania zadania.
4. Prezentacja i ocena własna wykonanego układu i instalacji elektrycznej.


VII. EWALUACJA.
Ocena postępów uczestników zajęć wyrównawczych jest bardzo istotna przede wszystkim dla nauczyciela, który powinien uzyskać jak najwięcej informacji o przystępności i efektywności prowadzenia zajęć. Ważną sprawą jest również stopień zainteresowania uczniów danym zagadnieniem, gdyż wskaże to nauczycielowi właściwą drogę w planowaniu dalszej pracy w ramach zajęć wyrównawczych. Dlatego też sama ocena będzie się ograniczać do obserwacji takich elementów jak:
• poprawność wykonania otrzymanych zadań,
• ilość zrealizowanych zagadnień z ćwiczenia,
• zaangażowanie uczniów,
• właściwe stosowanie metod i środków dydaktycznych,
• poprawność wypowiedzi uczniów,
• stopień wykorzystania przez ucznia pomocy dydaktycznych w sytuacjach korzystnych i unikanie sytuacji stwarzających zagrożenia,
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1113


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.