Katalog

Marzena Pertek, 2012-05-14
Chrzypsko wielkie

Przyroda, Sprawdziany i testy

sprawdzian klasa szósta

- n +

IMIĘ I NAZWISKO……………………………. KLASA………………….

TEST SPRAWDZAJĄCY Z I SEMESTRU GR 1


1. Podaj 3 korzyści z wycinania lasów:
-
-
-

2. Wymień 2 przykłady sztucznych korytarzy ekologicznych:
-
-

3. Z jakich telefonów zadzwonisz pod podany nr:

a) „B” –
b) 999 –
c) 112 –

4. Co zrobisz podczas utraty przytomności u osoby poszkodowanej?

5. Napisz do czego wykorzystasz:

a) opaskę uciskową-

b) węgiel medyczny-

6. Wymień wszystkie kontynenty i oceany?

7. Podaj rolę wody – 4 przykłady.

8. Wyjaśnij pojęcia:

a) zmiennocieplność –

b) jajorodność –


9. Napisz na czym polega rozmnażanie przez podział i podaj przykład u kogo takie rozmnażanie występuje?

10. Ułóż łańcuch pokarmowy złożony z 4 ogniw dla ekosystemu leśnego – podpisz producenta i konsumentów.11. Napisz na 3 przykładach jak zwierzęta opiekują się potomstwem?

12. Wymień cechy umożliwiające ptakom lot.


IMIĘ I NAZWISKO……………………………. KLASA………………….

TEST SPRAWDZAJĄCY Z I SEMESTRU GR 2


1.Podaj 3 negatywne skutki z wycinania lasów:
-
-
-

2.Wymień 2 przykłady naturalnych korytarzy ekologicznych:
-
-

3.Z jakich telefonów zadzwonisz pod podany nr:

d) 999 –
e) 112 –
f) „B” –

4.Co zrobisz podczas krwotoku z nosa u osoby poszkodowanej?

5.Napisz do czego wykorzystasz:

a)wodę utlenioną-

b) altacet w żelu -


6.Wymień wszystkie kontynenty i oceany?

7.Podaj rolę wody – 4 przykłady.

8.Wyjaśnij pojęcia:

a) stałocieplność –

b) żyworodność –


9.Napisz na czym polega rozmnażanie przez pączkowanie i podaj przykład u kogo takie rozmnażanie występuje?

10.Ułóż łańcuch pokarmowy złożony z 4 ogniw dla ekosystemu jeziora – podpisz producenta i konsumentów.


11.Napisz na 3 przykładach jak zwierzęta opiekują się potomstwem?

12.Wymień cechy ssaków.
Wyświetleń: 4176


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.