Katalog

Ewelina Pogwizd, 2012-05-09
Nowy Sacz

Informatyka, Sprawdziany i testy

typy strukturalne - sprawdzian wiadomosci

- n +

TYPY STRUKTURALNE –sprawdzian wiadomości gr. A

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
1.
3. Wstaw w miejsce kropek brakujące informacje.

Tablice deklarowane są za pomocą słowa kluczowego array (tablica),
zaś składnia deklaracji jest następująca:

………………………:array………………………………………………………………
W nawiasach kwadratowych musisz umieścić dwie stałe określające ……………………..
i ………………… dopuszczalny indeks tablicy.
Oba indeksy mogą mieć dowolne ………………., ale muszą być tego samego ……………
porządkowego, a …………… indeks nie może być mniejszy od …………... Zwykle tablice
indeksuje się od ……...

4. Co przedstawia poniższy obrazek?

Krok
Zawartość w tablicy
1
3
5
4
1
6
2
2
3
4
5
1
6
2
3
3
4
1
5
6
2
4
3
4
1
5
6
2
5
3
4
1
5
2
6

……………………………………………………….
5. W jaki sposób zadeklarowałbyś w programie typ rekordowy „samochód” który zawierałby wszystkie dane dotyczące samochodu. Zapisz poniżej.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Opierając się na poniższym przykładzie napisz w jaki sposób wyglądał by dostęp do pól zmiennej „gaz” która jest typu rekordowego.
Gaziki=record
nazwa : string[16];
skladniki : array [1..10] of char;
gestosc : real;
wybuchowy : boolean;
end;
var
gaz:array[1..100] of gaziki
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Uzupełnij luki

Dana typu rekordowego składa się ze elementów …………….. typu. Składniki te nazywają się …………………i są identyfikowane przez unikalne w obrębie definicji rekordu identyfikatory. Do zdefiniowania rekordu stosujemy słowa kluczowe ……… oraz ……………. Między nimi umieszczamy …………………………………………. dokładnie w taki sam sposób jak robimy to z identyfikatorami zmiennych.

8. a) Wpisz brakujące informacje
Przy deklaracji typu zbiorowego używamy zwrotu ……………. co oznacza "to zbiór". Do zmiennych przypisujemy elementy używając nawiasów ……………

b)Zadeklaruj typ zbiorowy „cyfry” zawierający cyfry od 0 do 9 a następnie do zmiennej A przypisz elementy 7,8,2,6.
………………………………………………………………………………………………………..
9. Pliki tekstowe.

Za pomocą jakiego polecenia dokonujemy przypisania nazwy zmiennej plikowej do pliku?
……………………………………………………………………………………………………….
Polecenie EOLN oznacza……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

10. Napisz program który zamieni liczbę naturalną zapisaną w programie dziesiątkowy na liczbę w systemie dwójkowym
Wyświetleń: 653


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.