Katalog

Katarzyna Gołąb-Łatka, 2012-05-07
Wągrowiec

Język niemiecki, Zadania maturalne

Lifting maturalny podręcznika

- n +

Lifting maturalny podręcznika „alles klar 2”

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie kilka czynników, mianowicie niewielki wybór pozycji książkowych oferujących przykłady ustnych zadań maturalnych przygotowujących do nowego ustnego egzaminu maturalnego 2012 oraz względy ekonomiczne, które musiałabym ponieść ja i moja szkoła lub ja i rodzice moich uczniów, kupując wznowione, poprawione części podręcznika, które i tak nie były jeszcze dostępne, gdy nauczyciele języków obcych rozpoczynali przygotowania do nowej formy ustnego egzaminu, więc zaczęłam stosować moje innowacje. Na podstawie zadań z podręczników „alles klar 2a” i „alles klar 2b” (zakres rozszerzony) zaprezentuję, jak łatwo można dostosować już istniejące ćwiczenia do nowych wymagań oraz jak zaangażować w te innowacje uczniów.
Pierwszy typ ćwiczenia to rozmowa – scenka, w której zawsze należy poruszyć cztery kwestie.

Przykłady zadań:

„alles klar 2a”

Zadanie A18, strona 11

Przed:
W czasie pobytu na kursie języka niemieckiego w Bonn skradziono ci portfel. W rozmowie z policjantem:
- podaj okoliczności tego zdarzenia,
- powiedz, kiedy zuważyłeś/aś brak portfela,
- opisz skradziony przedmiot i jego zawartość.

Po:
W czasie pobytu na kursie języka niemieckiego w Bonn skradziono ci portfel. W rozmowie z policjantem uwzględnij cztery kwestie:
- okoliczności pobytu,
- okoliczności zdarzenia,
- opis portfela,
- zawartość portfela.

Uczniów można podzielić na grupy i polecić im wymyślanie możliwych kwestii.

Zadanie A28, strona 14

Przed:
W czasie kursu języka niemieckiego opowiadacie o ciekawych zdarzeniach wakacyjnych. Przedstaw swoje przeżycia i powiedz:
- gdzie to się zdarzyło,
- jak do tego doszło,
- jaka była reakcja twoja lub osób towarzyszących.

Po:
W czasie kursu języka niemieckiego opowiadacie o ciekawych zdarzeniach wakacyjnych. Przedstaw swoje przeżycia, w rozmowie uwzględnij cztery kwestie:
- miejsce wakacyjnego pobytu,
- okoliczności zdarzenia,
- przyczyny,
- reakcje.

Zadanie A15, strona 46

Przed:
Rozmawiasz z koleżanką z Niemiec o ostatniej Wigilii Bożego Narodzenia. Opowiedz:
- z kim ją spędziłeś/aś,
- jakie potrawy przygotowaliście,
- jakie prezenty dostałeś/aś.

Po:
Rozmawiasz z koleżanką z Niemiec o ostatniej Wigilii Bożego Narodzenia. W rozmowie z nią uwzględnij cztery kwestie:
- przygotowania,
- towarzystwo,
- prezenty,
- przebieg wieczoru.

Zadanie A8, strona 64

Przed:
W czasie kursu językowego w Austrii dyskutujecie na temat wartości w życiu człowieka. Powiedz:
- jakie wartości cenisz najbardziej,
- co jest teraz dla ciebie najważniejsze,
- czego obawiasz się w przyszłości.

Po:
W czasie kursu językowego w Austrii dyskutujecie na temat wartości w życiu człowieka. W rozmowie uwzględnij cztery kwestie:
- najważniejsze wartości,
- twoje priorytety,
- obawy (lęki),
- twoje plany na przyszłość.

Zadanie A34, strona 71

Przed:
W czasie pobytu w Austrii mieszkasz u zaprzyjaźnionej rodziny. Opowiadasz im o swojej sympatii. Powiedz:
- w jakich okolicznościach się poznaliście,
- jakie cechy w nim / w niej cenisz,
- jak wyobrażasz sobie waszą wspólną przyszłość.

Po:
W czasie pobytu w Austrii mieszkasz u zaprzyjaźnionej rodziny. Opowiadasz im o swojej sympatii. W rozmowie uwzględnij cztery kwestie:
- okoliczności poznania,
- jej / jego cechy,
- wspólna przyszłość,
- wspólne spędzanie czasu wolnego.

Zadanie A16, strona 80

Przed:
Jesteś w Berlinie na kursie językowym. Wspólnie z koleżanką, z którą mieszkasz w pokoju, planujecie zwiedzanie Berlina podczas weekendu.
- zaproponuj koleżance trasę zwiedzania,
- odrzuć jej propozycję rozpoczęcia zwiedzania od Bramy Brandenburskiej,
- zaproponuj kompromisowe rozwiązanie.

Po:
Jesteś w Berlinie na kursie językowym. Wspólnie z koleżanką, z którą mieszkasz w pokoju, planujecie zwiedzanie Berlina podczas weekendu. W rozmowie uwzględnij cztery kwestie:
- trasa zwiedzania,
- środek transportu,
- ceny przejazdu,
- kupienie pamiątek.

„alles klar 2b”

Zadanie A29, strona 14

Przed:
Region, w którym mieszkasz, nawiedziła ostatnio klęska żywiołowa. W rozmowie z koleżanką z Niemiec:
- powiedz, co to był za kataklizm,
- opisz jego skutki,
- powiedz, jaką pomoc otrzymali ludzie dotknięci katastrofą.

Po:
Region, w którym mieszkasz, nawiedziła ostatnio klęska żywiołowa. W rozmowie z koleżanką z Niemiec uwzględnij cztery kwestie:
- rodzaj kataklizmu,
- okoliczności / przebieg zdarzenia,
- skutki,
- udzielona pomoc.

Zadanie A30, strona 43

Przed:
Przebywasz u kolegi w Austrii. Chcecie wyjechać z jego niepełnosprawnymi znajomymi na tydzień nad morze. Rodzice kolegi są negatywnie nastawieni do tego pomysłu.
- przekonaj rodziców kolegi o swoim doświadczeniu w przebywaniu z niepełnosprawnymi,
- nie zgódź się z opinią o braku doświadczenia w tym wieku,
- zaproponuj udział w planowaniu pobytu.

Po:
Przebywasz u kolegi w Austrii. Chcecie wyjechać z jego niepełnosprawnymi znajomymi na tydzień nad morze. Rodzice kolegi są negatywnie nastawieni do tego pomysłu. W rozmowie z nimi uwzględnij cztery kwestie:
- doświadczenia z osobami niepełnosprawnymi,
- plan pobytu,
- zalety przedsięwzięcia,
- własne predyspozycje.

Drugi typ ćwiczenia na nowych zestawach maturalnych to opis obrazka. Ten typ zadania uległ najmniejszej modyfikacji, ponieważ wystarczy dodać do istniejących w podręcznikach ilustracji trzecie pytanie odpowiednio sformułowane i nowe zadanie maturalne gotowe. Jednak trzeba pamiętać o dwóch prostych zasadach, mianowicie pytanie musi dotyczyć tematu na zdjęciu oraz powinno wymuszać na odpowiadającym / zdającym zrelacjonowanie zdarzenia w czasie przeszłym.

Propozycje trzecich pytań / zadań do ilustracji:

„alles klar 2a”

Zadanie A41, strona 73

Erzähle von deiner letzten Einkaufstour / von deinem letzten Einkaufsbummel.

Zadanie A30, strona 84

Erzähle von deiner letzten Auslandsfahrt / -reise.
albo
Was hast du letztens im Ausland besichtigt? Berichte darüber.

„alles klar 2b”

Zadanie A33, strona 66

Beschreibe ein Verbrechen, das du oder deine Bekannten gesehen habt.
albo
Du warst Augenzeuge eines Verbrechens. Erzähle darüber.

Ponieważ w omawianych częściach podręcznika, na tym etapie zaawansowania, niewiele jest zdjęć z gotowymi już pytaniami, to można oczywiście zaproponować uczniom, w ramach prac grupowych i przygotowania do egzaminu maturalnego, układanie pytań do wszystkich ciekawych ilustracji zamieszczonych w podręczniku. Uprzednio należy jednak zapoznać uczniów ze strukturą ustnego egzaminu maturalnego. Najciekawsze propozycje należy spisać, żeby je wykorzystać w dalszej pracy z uczniami, a najlepszą grupę nagrodzić. Poza tym uczniowie mogą na przykład jako zadanie domowe opracować ustnie swoje pytania.

Trzeci typ zadania, najtrudniejszy dla moich uczniów, to materiał stymulujący, wybieranie najlepszej propozycji i odrzucanie pozostałych, łącznie z ich wyczerpującymi uzasadnieniami. To zadanie wydaje się uczniom najtrudniejsze, ponieważ mają oni bardzo często problem ze znalezieniem właściwych argumentów potwierdzających ich opinię, więc ćwiczymy argumentację przy wszystkich okazjach nadarzających się w podręczniku. Każde zadanie, w którym uczniowie proszeni są o decyzję i jej uzasadnienie, poszerzam i proszę o argumentację także tych odrzucanych elementów, niezależnie od tego, czy są to zdjęcia, czy nagłówki, czy tytuły, albo jeszcze coś innego.

Przykładowe zadania:

„alles klar 2a”

Zadanie A25, strona 24

W tym zadaniu uczniowie mają określić, co reklamuje plakat. Moi uczniowie proszeni są dodatkowo o uzasadnienie swojego zdania oraz o odrzucenie propozycji, które nie pasują do plakatu z argumentacją oczywiście.

Zadanie A31, strona 71

W poleceniu tego zadania uczeń proszony jest o wybór najlepszych fragmentów listów miłosnych i uzasadnienie swojego wyboru. Moi uczniowie argumentują również te odrzucone propozycje z podręcznika.

„alles klar 2b”

Zadanie A30, strona 14 i zadanie A25, strona 52

Zadania polegają na dokonaniu wyboru pasującego do zdjęcia tytułu i oczywiście uzasadnieniu własnego zdania. Moi uczniowie argumentują również, dlaczego odrzucili pozostałe tytuły.

Zadanie A29, strona 65

W tym zadaniu uczniowie wybierają nagłówek prasowy, który ich zdaniem najbardziej skłoni czytelnika do przeczytania tekstu o kieszonkowcach i argumentują swój wybór, moi uczniowie dodatkowo uzasadniają odrzucenie pozostałych nagłówków prasowych.

Podsumowując ten wywód, muszę zwrócić uwagę na fakt, że uczniowie, którzy są świadomi, co ich czeka i uczestniczący aktywnie w tworzeniu zadań maturalnych, czują się dowartościowani, docenieni oraz przede wszystkim lepiej przygotowani. Mam również nadzieję, że ten artykuł będzie dla nauczycieli inspiracją w ich codziennej niełatwej pracy.


Katarzyna Gołąb-Łatka
Wyświetleń: 3046


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.