Katalog

Janusz Borejko, 2012-05-04
Węgliniec

Informatyka, Konkursy

Szkolny Konkurs Informatyczny

- n +

KONKURS INFORMATYCZNY ROK SZKOLNY 2010/2011
(etap szkolny)
Część teoretyczna (test):
Właściwą odpowiedź zaznacz znakiem X.
1. Które z wymienionych programów są systemami operacyjnymi: 1p.
• LINUX, WINDOWS 95
• OFFICE, PAINT
• PowerPoint
2. Aplikacja to: 1p.
• Program graficzny,
• Program tekstowy,
• Program działający w środowisku Windows.
3. Edytorem tekstu jest: 1p.
• Excel,
• WordPad,
• Opera.
4. Aby stworzyć stronę internetową, posłużysz się programem: 1p.
• Front Page,
• Skype,
• Paint,
5. Plik stworzony w programie Word ma rozszerzenie: 1p.
• .jpg,
• .doc,
• .exe.
6. Programem FTP możesz: 1p.
• stworzyć stronę internetową,
• odtworzyć plik MP3,
• przesłać pliki w sieci.
7. Arkusz kalkulacyjny to: 1p.
• Word,
• Excel,
• Notatnik.

8. Rozszerzeniem pliku w arkuszu kalkulacyjnym (Excel) jest: 1p.
• .MP3,
• .xls,
• .avi.
9. Uzupełnij puste pola w tabeli odpowiednimi rozszerzeniami (.gif, .doc, .bmp, .ico, .exe): 4p.
Dokument Worda
Plik wykonywalny
Plik ikony
Mapa bitowa
10. Polecenie ZAPISZ JAKO znajdziesz w: 1p.
• Menu EDYCJA,
• Menu Widok,
• Menu PLIK.
11. Aby stworzyć prezentację skorzystasz z programu: 1p.
• Mozilla Firefox,
• PowerPoint,
• FrontPage.
12. Plik stworzony w programie Paint ma rozszerzenie: 1p.
• .ppt,
• .bmp,
• .exe.
13. Pliku z rozszerzeniem .dmg nie otworzysz w systemie: 1p.
• Windows,
• Linux,
• Mac OSX.
14. AppleWorks to:
• Edytor tekstu,
• Edytor graficzny,
• Arkusz klakulacyjny,
• Wszystkie odpowiedzi są poprawne. 1p.
Wyświetleń: 845


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.