Katalog

Romana Korytna, 2012-05-02
Gostyń

Język niemiecki, Plany metodyczne

Plan metodyczny z języka niemieckiego do tematu "Fremde"

- n +

PLAN METODYCZNY - ZAJĘCIA OTWARTE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Nauczyciel prowadzący: mgr Romana Korytna
Temat lekcji: Obcy
Fremde (1h)
Klasa: III TAK/TE (grupa zaawansowana)
Data: 24.04.2012
Cele komunikacyjne:
Kształcenie umiejętności mówienia o przyczynach opuszczania kraju ojczystego, związanych z tym nadziejami i problemach.
Cele leksykalne:
Wprowadzenie zagadnień z zakresów tematycznych państwo i społeczeństwo.
Środki dydaktyczne: tablica, podręcznik Alles klar 2b, arkusz papieru, mazaki
Metody i techniki nauczania: praca z tekstem, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, asocjogramm, rozmowa stymulowana, prezentacje
2. Cele operacyjne jednostki lekcyjnej:
a) językowe /poznawcze/: utrwalenie słownictwa z lekcji poprzednich, utrwalenie znajomości odmiany czasowników, ćwiczenia w mówieniu, doskonalenie wypowiedzi ustnej, rozumienie tekstu czytanego,
b) wychowawcze:
- poziom działania;
• uczestnictwo w lekcji otwartej, punktualność, podejmowanie działań, wykonywanie poleceń nauczyciela,
- poziom postawy:
• dobrowolne i spontaniczne reagowanie na polecenia,
- system wartości,
• samokontrola, takt, postawa.
c) praktyczne: wykorzystanie poznanego materiału do prowadzenia rozmów, wyrażania opinii
Przebieg lekcji
Organizacja: sprawdzenie obecności, powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji (5’)
Faza wprowadzająca:
1. Nauczyciel prezentuje temat lekcji, informuje uczniów o planowanym przebiegu lekcji.
2. Uczniowie opisują fotografie, znajdujące się w podręczniku – A1 str. 69 – praca indywidualna. (2’)
3. Na podstawie materiału stymulującego uczniowie wypisują na arkuszach papieru skojarzenia ze słowem „fremd” – praca w grupach. (7’)
4. Wybrany przedstawiciel grupy prezentuje na forum klasy skojarzenia. (7’)
Faza główna:
Prezentacja nowego materiału.
1. Podczas prezentacji nauczyciel wypisuje na tablicy podane wyrażenia.
2. Uczniowie zastanawiają się, do kogo lub do czego można odnieść słowo „obcy”. (1’)
Praca nad nowym materiałem.
Praca z tekstem – uczniowie czytają głośno tekst mówiący o osobach, które opuszczają ojczyznę – podręcznik str. 70 A2, następnie odpowiadają na pytania dotyczące tekstu, zapisując informacje do zeszytu. (10’)
Faza utrwalająca
1. Uczniowie przedstawiają swoje przemyślenia na temat stwierdzenia wypowiedzianego w tekście, że „dom jest wszędzie” (podręcznik- str. 70, A3) (2’)
2. Uczniowie prowadzą rozmowę na temat emigracji obcokrajowców, podają przyczyny opuszczania kraju oraz zastanawiają się nad negatywnymi stronami emigracji – podręcznik -
str. 71, A6 (5’)
Zadanie domowe
1. Nauczyciel prosi o przygotowanie wypowiedzi pisemnej na temat: Möchtest du einmal auswandern? Warum (nicht)? Aus welchen Gründen?- podręcznik- str. 71, A7
2. Przygotowanie wypowiedzi ustnej – rozmowa sterowana - podręcznik - str. 71, A8


Wyświetleń: 731


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.