Katalog

Elżbieta Żywicka, 2012-04-16
Głogów

WOS, Sprawdziany i testy

sprawdzian WOS - Unia Europejska

- n +

a. Ernest Renan
b. Charles de Gaulle
c. Winston Churchill

2. Wstaw właściwe słowa w wykropkowane miejsca.
Na mocy postanowień Traktatu ………………………. W roku 1952 rozpoczęła działalność organizacja o nazwie…………………………………………………………
Na mocy traktatów rzymskich podpisanych w roku……………………………………..
Rok później rozpoczęła działalność ………………………………………………………
Utworzona przez następujące państwa….………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
3. Wymień państwa, które zostały przyjęte do EWG, a następnie do Unii Europejskiej, podczas kolejnych rozszerzeń
1973……………………………………………………………………………………
1981…………………………………………………………………………………..
1986…………………………………………………………………………………….
1995…………………………………………………………………………………..
2004…………………………………………………………………………………….
2007…………………………………………………………………………………….

4. Układ z Schengen, który wszedł w życie w roku 1995, zniósł;
A) wszelkie ograniczenia w przewozie towarów między krajami członkowskimi Unii
B) granice wewnętrzne między państwami Unii
C) prawo azylu z przyczyn ekonomicznych

5. Wymień trzy filary UE
Filar I………………………………………………………………………………………
Filar II……………………………………………………………………………………..
Filar III……………………………………………………………………………………

6. Głównym organem prawodawczym UE, kształtującym politykę tej organizacji jest
……………………………………………………………… …………………………
Składa się on z………………………………………………………………………….

7. Pierwsze wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego odbyły się w roku
………… przewodniczącym tego organu jest obecnie……………………………..

8. Naczelnym organem wykonawczym UE jest:
a) Komitet Europejski
b) Komisja Europejska
c) Rada Ministrów

. Na mocy Traktatu Nicejskiego liczba deputowanych do Parlamentu Europejskiego została zwiększona z 626 do;
a) 700
b) 720
c) 732


9. Unijnymi organami wymiaru sprawiedliwości……………………………………… są……………………………………………………………………………………….

10. Rada Europy została utworzona w roku 1949 w:
a) Strasburgu
b) Londynie
c) Paryżu

11. Aktami prawnymi uchwalanymi przez Radę Europy są;
a) dekrety
b) uchwały
c) konwencje

12. Przy Radzie Europy działa……….…………………………………………………..…
Rozpatrujący indywidualne skargi na łamanie prawa

13. Wyjaśnij , dlaczego Polska została członkiem Rady Europy dopiero w 1991 r.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14.Zaznacz ‘P” lub „F”

W 1957 r w wyniku traktatów rzymskich powstały EWG i EURATOM. Jednocześnie zlikwidowano EWWiS
……………………

W 2002 r waluta euro zaczęła obowiązywać w 12 państwach członkowskich. Od tego czasu do tej strefy euro przystąpiły Wielka Brytania, Słowacja, Malta

…………………….

Wraz z Polską do UE przystąpiły w 2004 roku Słowenia, Litwa, Ukraina, Malta

Wyświetleń: 7873


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.