Katalog

Elżbieta Żywicka, 2012-04-16
Głogów

WOS, Sprawdziany i testy

sprawdzian WOS społeczeństwo obywatelskie

- n +

I Jednym z elementów charakteryzujących państwo demokratyczne jest
a)kontrola życia społecznego
b) podporządkowanie instytucji społecznych władzy państwowej
c) swoboda zrzeszania się obywateli i działalności politycznej
d) płacenie podatków

II. Podaj trzy przyczyny starzenia się polskiego społeczeństwa

1.………………………………………………………………………………………………… 2.………………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………………………

V. Przyporządkuj odpowiednią normę do podanego opisu
Opis postawy Norma społeczna
A Zawsze należy mówić prawdę
B Kłamstwo jest grzechem
C Składanie fałszywych zeznań jest zagrożone karą więzienia

VI .Podaj zasadniczą różnicę między mniejszością narodową a mniejszością etniczną.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a) podkreśl dwie mniejszości narodowe występujące w Polsce
Francuzi, Niemcy, amerykanie, Żydzi, Anglicy, Tatarzy, Grecy, Hiszpanie

b) podkreśl dwie mniejszości etniczne występujące w Polsce
Białorusini, Ukraińcy, Romowie, Rosjanie, Łemkowie, Węgrzy, Czesi, Ormianie


XI. Uzupełnij tekst

W czerwcowych protestach polskich robotników w …………………………….. w roku ………….. zginęło p. 70 osób.
Efektem tych wydarzeń była m.in. zmiana w kierownictwie partii. Partia ta nazywała się…………………………………………………………………………….. …………. Po wystąpieniach robotników Ursusa i Radomia w 76 r powstawały organizacje wolnościowe m.in…………………………………………………………………………………………i ……………………………………………………………………………………………….w 1980 .powstała……………………………………………………………………………,
która po wprowadzeniu stanu wojennego, dnia …………………. roku ………………
Podjęła tajną działalność.
Wybory do sejmu i senatu 4 czerwca…………….roku doprowadziły do powołania pierwszego niekomunistycznego rządu, w którym ministrem finansów został……………………………………………………………….. a opracowany przez niego plan przemian gospodarczych został wprowadzony w życie i rozpoczął przejście Polski z gospodarki centralnej na…………………………………………………….
Pierwszym polskim powojennym prezydentem wybranym w wolnych i powszechnych wyborach został………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…..
X. Wskaż zalety i wady wymienionych koncepcji sprawiedliwości społecznej;
Koncepcja Zaleta wada

Każdemu według jego potrzeb




Każdemu to samo






XI. Podaj trzy sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych i wyjaśnij na czym one polegają:
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

X. Podaj dwa przykłady istniejących aktualnie konfliktów społecznych na świecie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyświetleń: 4386


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.