AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Iwona Kruszyńska, 2012-04-16
Prabuty

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Asertywność

- n +


Konspekt lekcji


IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO - Iwona Kruszyńska
SZKOŁA - ZSO nr 1 Kwidzyn
KLASA - I1.Temat lekcji: Asertywność.


2. Cele główne:
- zapoznanie uczniów z pojęciem asertywności


3. Cele operacyjne:
Uczeń:
- poznaje znaczenie pojęcia "asertywność", istotę metod asertywnych
- umie określić nazwy metod, wyjaśnić, na czym polega ich istota,
- uświadamia sobie, że asertywność ma wielkie zalety, pozwala żyć w zgodzie ze sobą, pozwala wyjść "obronną ręką" z trudnych sytuacji.


4. Metody pracy:
- pogadanka
- zabawa


5. Środki dydaktyczne:
- uczniowie przedstawiają scenki


6. Przebieg lekcji:

- sprawy organizacyjne:
- sprawdzenie obecności

-podajemy temat lekcji:


T: Asertywność

1. Scenki
Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każda z grup ma przygotować scenkę.
Grupa I – rodzice nie akceptują dziewczyny syna.
Grupa II- rodzice nie akceptują muzyki, którą słuchają ich dzieci.
Grupa III - koledzy namawiają kolegów na imprezę.
Uczniowie przedstawiają scenki
2. Pogadanka na temat asertywnego zachowania.

Jak trudno jest się komunikować, mówić "nie", wyrażać swoje racje i sądy wie każdy, kto znalazł się w sytuacji konfliktowej.
Asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców. Teoria asertywności jest oparta na założeniu, ze każda jednostka posiada pewne podstawowe prawa. W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości. Ludzie asertywni potrafią też powiedzieć "nie" bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Asertywność jest zatem umiejętnością kluczową, kiedy trzeba się oprzeć naciskom m. in. w sprawie alkoholu i narkotyków.
Asertywność to umiejętność, a nie etykieta, którą można przyklejać ludziom To zachowania, a nie ludzi możemy określać jako "agresywne", "ulegle" czy "asertywne".
Asertywność jest czasem mylona z agresją. W przypadku zachowań agresywnych sytuacje są postrzegane w kategoriach "ja wygrywam, ty przegrywasz". Ton głosu w zachowaniu agresywnym różni się od tonu głosu w zachowaniu asertywnym - często bywa hałaśliwy, pobrzmiewa w nim pogróżka lub sarkazm. Towarzyszy mu odpowiednie zachowanie niewerbalne: mierzenie rozmówcy wrogim spojrzeniem, grożenie palcem, naruszanie granicy przestrzeni prywatnej Często myli się również pojęcia złości i agresji Złość jest uczuciem, agresja zaś sposobem wyrażania złości.


Dlaczego zachowujemy się agresywnie?
-Boimy się, że nie dostaniemy tego, co chcemy.
-Nie wierzymy w samych siebie.
-Wcześniej okazywało się to skuteczne.
-Chcemy zwrócić na siebie uwagę.
-Chcemy zademonstrować swój ą władzę.
-Chcemy wyładować złość
-Chcemy manipulować innymi.


Co ryzykujemy?
-Konflikty w zagrożeniach z innymi ludźmi (czują się zagrożeni)
-Utratę szacunku dla samego siebie.
-Utratę szacunku dla innych.
-Będziemy nie lubiani.
-Poważny stres.
-Dojdzie do przemocy.
-Rezultaty przeciwne do zamierzonych

Złość może być obecna także w zachowaniach asertywnych. W tych pierwszych kumuluje się i może później wybuchnąć w postaci agresji. W tych drugich jest wyrażana jako otwarty komunikat, np. "Jestem na ciebie zły.", i dzięki temu uświadamiana rozmówcy.

Dlaczego zachowujemy się asertywnie?
- Jesteśmy zadowoleni z siebie i z innych.
- Mamy szacunek dla siebie i innych.
- Pomaga nam to w osiągnięciu celów i realizacji własnych potrzeb.
- Dzięki temu mniej ranimy innych.
- Dzięki temu rośnie wiara w siebie.
- Daje to poczucie kontroli nad własnym życiem.
- Jesteśmy uczciwi w stosunku do samych siebie i innych.

A co ryzykujemy?
- Będziemy nie lubiani za to, że wyrażamy swoje odczucia.
- Etykietę człowieka idącego przez życie przebojem.
- Zmiany w naszych relacjach z innymi.
Teoria asertywności oparta jest na przekonaniu, że każda osoba posiada pewne podstawowe prawa. Przypomnijmy, zatem pięć, bardzo przydatnych w codziennej praktyce specjalisty ds. public relations, praw Herberta Fensterheima:
1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz — dopóki twoja działalność nie rani kogoś innego.
2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie — nawet jeśli rani to kogoś innego — dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne.
3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb — dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.
4. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z drugą osobą.
5. Masz prawo z korzystania ze swoich praw. Jeśli z nich nie korzystasz, to godzisz się na odebranie ich sobie.


Asertywność wykazuje 3 właściwości:
- Dobrze pojęty własny interes – oznacza to, że potrafisz ocenić, co jest warte twojego czasu i uwagi.
- Uczciwe postępowanie - mówisz to, co myślisz w taki sposób, by nikogo nie urazić.
- Poszanowanie praw – uznanie swojego prawa do wyrażenia opinii, uwagi czy obawy , tak by nie naruszyć przy tym praw innych ludzi.

3. Omówienie scenek przedstawionych przez uczniów

4. Podsumowanie
Wyświetleń: 2151


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.