AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Jasionowska, 2012-04-16
ŁĘCZNA

Język niemiecki, Konspekty

Konspekt lekcji - j. niemiecki

- n +

Konspekt lekcji z języka niemieckiego

Imię i nazwisko: Izabela Jasionowska
Klasa: III a
Data:24.XI.2011
Temat lekcji 23: Umweltfreundlich fahren. Ćwiczenia w mówieniu.

Cel główny: zapoznanie ze zwrotami określającymi ruch uliczny, wady i zalety środków transportu, rozwijanie umiejętności mówienia.

Cele operacyjne:

Wymagania podstawowe:
 Uczeń zna podstawowe środki transportu, nazywa wady i zalety środków lokomocji;
 Uczeń reaguje na proste pytania;
 Uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela;
 Uczeń zna podstawowe słownictwo związane z ruchem ulicznym;
 Uczeń wykorzystując podane słownictwo odpowiada na pytania, tworzy krótkie wypowiedzi, uzupełnia ćwiczenia.

Wymagania ponadpodstawowe:
 Uczeń nazywa liczne środki lokomocji oraz stosuje rozbudowane słownictwo związane z podróżowaniem;
 Uczeń potrafi opisuje wady i zalety jeżdżenia samochodem lub innymi środkami komunikacji miejskiej;
 Uczeń rozumie wszystkie polecenia nauczyciela;
 Uczeń udziela wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania;
 Uczeń sprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych słownictwo związane a podróżowaniem.

Metody pracy:
 Praca z książką;
 Konwersacyjna;
 Gramatyczno-tłumaczeniowa.

Formy pracy:
 Zbiorowa;
 Indywidualna;
 W grupach dwuosobowych.

Środki dydaktyczne:
 podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, słownik niemiecko - polski, materiały przygotowane przez nauczyciela, magnesy.

Przebieg lekcji:

A. Faza wstępna:
1.Powitanie uczniów.
2.Sprawdzenie listy obecności.
3.Sprawdzenie pracy domowej.

B. Faza prezentacji:
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji.
Nauczyciel pisze na tablicy słowa-klucze, umożliwiające wprowadzenie uczniów do tematu. Uczniowie przy pomocy słowników podają znaczenia wyrazów „Umwelt” (środowisko) i „ freundlich” (przyjazny), po czym sami potrafią powiedzieć, co będzie tematem lekcji - Podróżowanie przyjazne dla środowiska.

C. Rozgrzewka językowa:
1.Przypomnienie nazw środków lokomocji, ogólnych pojęć związanych z podróżowaniem, utrwalenie i rozszerzenie słówek z zakresu ruchu ulicznego. Nauczyciel podaje znaczenia nowych słówek:

der Verkehr- ruch uliczny
die Verkehrsmittel- środki lokomocji
der Fahrer- kierowca
der Radfahrer- rowerzysta
der Fussganger- pieszy
schnell/ langsam fahren- szybko/ wolno jechać
zu Fuss gehen- chodzić
im Stau stehen- stać w korku
im Gedrange fahren- jechać w ścisku
die Abgase produzieren- produkować spaliny
eine Fahrkarte brauchen- potrzebować biletu
Larm machen- robić hałas
Benzin brauchen- potrzebować benzyny
nur bei gutem Wetter- tylko przy dobrej pogodzie

Uczniowie wymieniają poznane wcześniej środki lokomocji.
a) Nauczyciel przyczepia na tablicy pytanie:
Womit kann man fahren ? (czym można jeździć?)
-mit dem Auto (samochodem)
-mit dem Zug (pociągiem)
-mit dem Fahrrad (rowerem)
-mit der Strassenbahn (tramwajem)
-mit dem Schiff (statkiem)

a) Nauczyciel poszerza zwroty nowymi środkami transportu:
-mit dem Motorrad (motorem)
-mit dem Motoroller (skuterem)
-mit der U- Bahn (metrem)
-mit dem Flugzeug (samolotem)
-mit der S-Bahn (kolejką miejską)

Zadanie

 Nauczyciel prosi aby każdy uczeń odpowiedział na pytanie:
Womit fahrst du am liebsten? Warum? (czym jeździsz najchętniej, dlaczego?)
Np. Ich fahre am liebsten mit dem Zug, denn die Reise ist schnell und bequem.
 Chętni uczniowie odczytują swoje odpowiedzi.

Wymagania ogólne:

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymagania szczegółowe:

6. Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach:
3) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.

C. Faza ćwiczeń:

Zadanie

 Uczniowie oglądają rysunek w podręczniku, str.79 ćw.1 i odpowiadają napytania:
1. Was siehst du auf dem Bild? ( Co widzisz na obrazku?)
Auf dem Bild sehe ich viele Verkehrsmittel, Fussganger und Fahrer.
2. Wie ist der Verkehr? ( Jaki jest ruch uliczny?)
Der Verkehr ist gross.
3. Wie heissen die Verkehrsmittel auf dem Bild? ( Jak nazywają się środki lokomocji na obrazku?)
Die Verkehrsmittel heissen: Autos, Fahrrader, Motorrader und Strassenbahn.
Za poprawne odpowiedzi nauczyciel nagradza uczniów ustną pochwałą.


Wymagania ogólne:

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymagania szczegółowe:

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie);
2. Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje.

Zadanie

 Uczniowie wykonują w podręczniku ćw.5 str.80, które polega na przyporządkowaniu słów lub zwrotów określających wady i zalety wskazanych środków transportu. Utrwalają sobie w ten sposób nowe słownictwo, które będą wykorzystywać w kolejnym ćwiczeniu.

Wymagania ogólne:

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymagania szczegółowe:

5. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń:
2) opisuje wydarzenia życia codziennego;
5) wyraża swoje opinie i uczucia.


Zadanie

 Uczniowie pracują w parach i wykonują ćw. 6 str. 81. Nauczyciel przydziela każdej parze inny środek lokomocji i ma ona opracować przynajmniej jedną wadę i zaletę tego środka i zaprezentować go klasie.
Np.: Mit dem Auto fahrt man schnell, aber es produziert Abgase.
Mit dem Bus fahrt man nicht bequem, aber es ist billig.
Mit dem Fahrrad fahrt man gesund, aber nur bei gutem Wetter.

Wymagania ogólne:

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymagania szczegółowe:

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie);
6. Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach:
3) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia.

D. Podsumowanie lekcji.
Nauczyciel przypomina postawione cele lekcji. Krótkie powtórzenie- nauczyciel mówi słówka w języku niemieckim, a uczniowie tłumaczą je na j. polski. Np.: r Fussganger, r Verkehr, e U-Bahn…

E. Zakończenie:
1.Zadanie pracy domowej:
a) dla wszystkich: Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 9 str.78 oraz 13 str.80.
b) dla chętnych: Opisz swój ulubiony środek lokomocji, jakie ma wady i zalety (10-15 zdań).
2. Ocena pracy uczniów.
3. Pożegnanie z uczniami.





Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4320


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1



Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.