Katalog

Justyna Wójcik, 2012-03-30
Płock

Przyroda, Plany pracy

Plan pracy Szkolnego Koła LOP

- n +

Plan pracy SZKOLNEGO KOŁA LOP na rok szkolny 2010/2011

1. Agitacja do uczestnictwa
w organizacjach ekologicznych działających na rzecz ochrony środowiska
-zebranie wszystkich miłośników ochrony przyrody
-spotkanie organizacyjne wybór zarządu
-zapoznanie z historią i obszarami działalności LOP
2. Wypracowanie zadań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku szkolnym
-„burza mózgów” i wyłonienie najciekawszych propozycji
3. Udział i organizacja akcji „Sprzątanie świata”
-sporządzenie wykazu prac do wykonania
i ich przydział poszczególnym klasom
-wyznaczenie odpowiedzialnych za poszczególne zadania
-ustalenie terminu wykonania prac
- wykonanie gazetki ściennej „Co zrobić by nie zasypała nas góra śmieci?”
4. Dni Ochrony Przyrody 1-31 X
-formy ochrony przyrody z Polsce i najbliższej okolicy
-ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt chronionych
5. Przygotowanie i udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
-przygotowanie uczniów do olimpiady
-praca z przykładowymi testami z lat ubiegłych
-czytanie artykułów z prasy przyrodniczej i Internetu
6. Patron Ekologów Św. Franciszek
- zapoznanie z życiorysem patrona ekologów
-przejawy jego stosunku do przyrody
- wykonanie gazetki ściennej
7. Udział w programie edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę”
-kontynuacja programu edukacji ekologicznej organizowanego przez stowarzyszenie kulturalno –ekologiczne Klub Gaja
8. Światowy Dzień bez Papierosa (31 V)
-konkurs na plakat
-pogadanka przeprowadzona przez opiekuna LOP
9. Dzień LOP (9 I)
- zapoznanie z historią LOP
- przedstawienie działalności SK LOP w ubiegłych latach
10. Przygotowanie obchodów z okazji Dnia Ziemi
-przygotowanie części artystycznej na spotkanie/apel z okazji Dnia Ziemi
-ogłoszenie konkursu na plakat z okazji Dnia Ziemi
11. Analizowanie bieżących problemów dotyczących ochrony środowiska na podstawie czasopism ekologicznych, doniesień TV i radiowych oraz wiadomości internetowych
- gromadzenie i wspólne analizowanie informacji, dyskusja
12. Czy moja rodzina dba o środowisko?
-opracowanie i przeprowadzeni ankiet wśród uczniów
-opracowanie wyników i przygotowanie gazetki ściennej
13. Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej
-przygotowanie programu na konkurs
14. Udział w Konkursach organizowanych przez Zarząd Główny LOP
i organizacje ekologiczne
-przygotowywanie prac konkursowych
15. Wyszukiwanie pomników przyrody na terenie naszego powiatu
- wyszukanie pomników przyrody i sporządzenie listy pomników przyrody naszego powiatu
16. Dokarmianie ptaków w czasie zimy
-oczyszczenie i naprawa karmników
-zebranie zapasów ziarna w pracowni biologicznej
-zawieszenie karmników wokół szkoły i w okolicy domów
17. Wycieczka na ścieżkę przyrodniczo-leśną w Łącku
18. Zdrowa żywność- co to takiego?
-pogadanka
-przygotowanie gazetki ściennej
-wyszukanie na terenie Płocka sklepów ze zdrową żywnością
19. Porządkowanie, upiększanie szkoły i terenu szkolnego
20. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz środowiska
i promocji zdrowia
-współpraca z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Ligą Ochrony Przyrody, Wydziałem Ochrony Środowiska powiatu, Klubem Gaja, Nadleśnictwem ŁąckWyświetleń: 920


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.