AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Płotka, 2012-03-26
Plewiska

Biologia, Konspekty

Konspekt lekcji biologii dla klasy I LO: "Budowa i funkcja mitochondrium"

- n +

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII

mgr Izabela Płotka

1. Temat: Budowa i funkcja mitochondrium.
2. Zakres treści:
- oddychanie jako proces kataboliczny; przypomnienie definicji: anabolizm, katabolizm, metabolizm,
- ATP jako uniwersalny nośnik energii; przypomnienie budowy,
- budowa mitochondrium,
- aspekty oddychania; oddychanie jako proces wytwarzania energii w każdej żywej komórce, oddychanie jako proces wymiany gazowej odbywający się dzięki układowi oddechowemu,
- sumaryczna reakcja obrazująca proces oddychanie wewnątrzkomórkowego,
- wyjaśnienie, dlaczego oddychanie jest procesem katabolicznym,
- etapy oddychania wewnątrzkomórkowego i ich lokalizacja w komórce,
- oddychanie jako proces wieloetapowy (dlaczego tak jest?)
- typy reakcji chemicznych zachodzących podczas oddychania: utlenianie/ redukcja, dehydrogenacja, dekarboksylacja fosforylacja (substratowa, oksydacyjna),
- akceptory atomów wodoru uwalniających się podczas utleniania glukozy (NAD, FAD),
- zależność między aktywnością metaboliczną komórki, a ilością mitochondriów,
- mitochondrium jako struktura komórkowa półautonomiczna.
3. Strategia: operacyjna
4. Cel ogólny lekcji: poznanie budowy i funkcji mitochondrium.
5. Cele lekcji:
a) w zakresie wiadomości uczeń potrafi:
- wymienić elementy budowy mitochondrium
- podać funkcje mitochondrium,
- zlokalizować mitochondrium w komórce,
- wymienić typy reakcji chemicznych zachodzących podczas oddychania wewnątrzkomórkowego.
b) w zakresie umiejętności uczeń potrafi:
- rozpoznać mitochondrium na schemacie,
- wykazać związek budowy mitochondrium z pełnioną funkcją,
- uzasadnić, że mitochondria są strukturami półautonomicznymi,
- wyjaśnić, dlaczego oddychanie wewnątrzkomórkowe jest procesem wieloetapowym,
- wyjaśnić zależność między aktywnością metaboliczną komórki, a ilością mitochondriów; podać przykłady komórek, w których występuje szczególnie dużo mitochondriów.
6. Metody i techniki pracy: praca w grupach równym frontem (uczniowie czytają tekst o budowie mitochondrium, a następnie na podstawie analizy tekstu rysują schemat budowy mitochondrium), analiza schematów,
7. Pomoce dydaktyczne: arkusze papieru, pisaki, magnesy, foliogramy, tekst na temat budowy mitochondrium
8. Tok lekcji:
- przypomnienie informacji na temat typów reakcji metabolicznych,
- przypomnienie budowy i funkcji ATP,
- rozpoznawanie na rysunkach/ zdjęciach spod mikroskopu mitochondriów (poszczególni uczniowie podchodzą do planszy rozpoznają i pokazują za pomocą wskaźnika mitochondria),
- zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji,
- podział klasy na grupy 3 – 4 osobowe; każda grupa otrzymuje tekst do analizy, arkusz papieru, pisak,

Na podstawie poniższego opisu wykonaj na arkuszu papieru schemat budowy mitochondrium. Podpisz narysowane elementy budowy tej struktury komórkowej.

Pojedyncze mitochondrium ma kształt owalny, otoczone jest dwiema błonami: zewnętrzną i wewnętrzną. Pomiędzy błonami znajduje się niewielka strefa o dużej przepuszczalności dla elektronów – nazywa się ją przestrzenią międzybłonową.
Błona wewnętrzna ma znacznie większa powierzchnię, niż błona zewnętrzna, wiec tworzy charakterystyczne wpuklenia nazywane grzebieniami mitochondrialnymi.
Wnętrze mitochondrium jest wypełnione białkowa substancją o charakterze enzymatycznym – jest to macierz mitochondrialna, inaczej: matrix.
Na powierzchni grzebieni, skierowanej do matrix znajdują się mikroskopijnej wielkości grzybkowate struktury nazywane oksysomami. Zbudowane są z białka enzymatycznego, a ich zadaniem jest synteza ATP w końcowym etapie oddychania wewnątrzkomórkowego.
Elementami składowymi mitochondrium są ponadto ziarenkowate struktury odpowiedzialne za syntezę białka oraz kolista, dwuniciowa cząsteczka DNA kodująca niektóre enzymatyczne białka mitochondrialne.

- uczniowie czytają tekst dotyczący budowy mitochondrium, a następnie na podstawie analizy tekstu rysują i opisują na arkuszu papieru schemat budowy mitochondrium (czas pracy: 10 min),
- po wyznaczonym czasie każda grupa prezentuje swoją prace na tablicy; wszystkie schematy zostają przywieszone za pomocą magnesów do tablicy,
- nauczyciel wybiera najbardziej poprawny schemat budowy mitochondrium i poleca uczniom narysowanie schematu w zeszycie,
- zapoznanie uczniów z etapami oddychania wewnątrzkomórkowego,
- uczniowie na podstawie schematu zawartego w podręczniku wymieniają lokalizacje poszczególnych etapów oddychania na terenie komórki,
- uczniowie zastanawiają się, dlaczego oddychanie jest procesem wieloetapowym,
- zapoznanie uczniów z typami rekcji chemicznych, jakie zachodzą podczas oddychania oraz z akceptorami atomów wodoru, które uwalniają się podczas utleniania glukozy,
- ewaluacja: nauczyciel wyświetla na ekranie, za pomocą grafoskopu zadania podsumowujące: tekst z luką na temat oddychania i budowy mitochondrium; każdy uczeń czyta i uzupełnia jedno zdanie,
- zadanie domowe: „Wyjaśnij, jakie jest związek miedzy aktywnością metaboliczną komórki, a ilością zawartych w niej mitochondriów. Wymień 3 przykłady komórek, w których występuje szczególnie dużo mitochondriów”.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1748


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.