Katalog

Katarzyna Pietrzyk, 2012-02-23
bilcza

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej

- n +

Sprawozdanie z działalności Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego w I SSP w Kielcach
Zgodnie z założeniami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 20112012 w I semestrze zostały zrealizowane następujące cele:
I. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności
p.Edyta Michta, Katarzyna Pietrzyk- ukończyły szkolenie techniczne i metodyczne nauczycieli realizowane w ramach projektu „ Nauczyciel XXI wieku" organizowane przez ŚCDN w Kielcach.
p.B. Jagło – konferencja dotycząca rozliczenia projektu realizowanego w ramach indywidualizacji nauczania w klasach I-III.
p.Alina Hajdorowicz, Urszula Leźnicka – udział w konferencji metodycznej „Odkrywamy radość rozwoju- Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” zorganizowanej przez ŚCDN w Kielcach.
p.Wiktoria Gruba- ukończyła internetowy kurs Akademii Ortograffiti „Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I–III”.
p.Edyta Michta-zajęła III miejsce konkursie dla nauczycieli wychowania fizycznego „Edukacja zdrowotna a nowa podstawa programowa WF- jak przygotować ciekawe lekcje?” z organizowanym przez SODMiDN w Kielcach.
p.Edyta Michta – uczestniczyła w lekcji otwartej dla nauczycieli wychowania fizycznego – „Korekcja wad postawy w wodzie- analiza stylów pływackich pod kątem wykorzystania w korekcji wad postawy” oraz „Metodyka nauczania pływania kraulem i nauka skoku startowego”
p.Wiktoria Gruba – zdobyła wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel XXI wieku”
p.Katarzyna Pietrzyk- zdobyła nagrodę w konkursie „Nauczyciel XXI wieku”
I. Uczniowie przygotowują programy artystyczne
Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w imprezach klasowych i szkolnych takich jak: Dzień Chłopaka, ślubowanie kl. Ia i Ib, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, koncert wigilijny z okazji świąt Bożego Narodzenia, wigilie klasowe, Dzień Babci.

III. Uczniowie poznają różne dziedziny sztuki
Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych TLiA „Kubuś” oraz w projekcjach filmowych. Zwiedzili także Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach oraz Galerię BWA.
Wychowawcy klas I-III i oddziałów przedszkolnych czynnie współpracowali z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Kielcach, uczestnicząc wraz z uczniami w cyklu zajęć edukacyjnych EKO, ARCHEO, ETNO, LOGIKO. Zajęcia miały na celu bezpośrednie obcowanie uczestników z cennymi zabytkami dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego.
IV. Uczniowie prezentują swoje dokonania w środowisku lokalnym
Uczniowie kl. O-III pod kierunkiem nauczycieli przygotowują prace plastyczne na konkurs „Mój Teatr” organizowany przez TLiA „Kubuś”.
W dniach 17- 23 października 2011r. uczniowie klas I-III SP oraz oddziału przedszkolnego, pod kierunkiem swoich wychowawców, uczestniczyli w projekcie ŚCDN „Otwarta Twoja Kariera” w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ideą projektu było uwrażliwienie uczniów, nauczycieli i rodziców na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. Hasło tegorocznego projektu: „Otwarta Twoja Kariera”- „Zawody przyszłości”. Podczas realizacji projektu dzieci wykonały prace plastyczne n/t „Zawody w mojej rodzinie”. Nadesłane, w wersji elektronicznej do ŚCDN, prace uczniów utworzyły ZaMeK 2011 czyli III Zawodoznawczą Mediotekę Kariery i są dołączone do zasobów poprzedniej edycji OTK. Zamek 2011 zostanie udostępniony Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych RP - organizatorowi Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty. Szkolnym koordynatorem projektu była p. Katarzyna Pietrzyk.V. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej aktywnie włączyli się w zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z rejonów, które dotknęła powódź, a także w akcję charytatywną „Pieluszka dla maluszka” organizowaną .

VI. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez przygotowanie przez nauczyciela kl. III testów kompetencji. Wychowawcy klas I – III oraz nauczyciel j. angielskiego p. M. Dętka przygotowują uczniów do wzięcia udziału w konkursach „Świetlik”, „Kangur”, „Fox” oraz „Zuch”.
p.B. Jagło przygotowywała uczniów do XIV edycji testu „Matematyka z plusem”- Oxford. Mateusz Szrajer z kl. III zdobył maksymalną liczbę punktów w w/w konkursie.
VII. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy
We wrześniu wychowawcy klas Ia, Ib i oddziałów przedszkolnych przeprowadzili diagnozę wstępną uczniów zgodnie wymogami Podstawy Programowej. Diagnoza została przeprowadzona także w klasach II, IIIa i IIIb.
Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wstępnej analizie wyników diagnozy, wychodząc naprzeciw treściom zawartym w nowej podstawie programowej dotyczącej indywidualizacji nauczania, opracował programy wspierające, które głównie kładą nacisk na usuwanie objawów trudności w uczeniu się, wspomagają rozwój potencjalnych możliwości dzieci oraz rozbudzają w nich gotowość do uczenia się. Nauczyciele podjęli także działania w zakresie rozwijania predyspozycji i zdolności poznawczych u dzieci szczególnie uzdolnionych.
Przeprowadzona diagnoza oraz napisane programy wspierania posłużyły do realizacji założeń projektu „Lepszy start”, który rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2011/2012. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projektem objęci są uczniowie kl. I-III I Społecznej Szkoły Podstawowej, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w uczeniu się, a także dzieci szczególnie uzdolnione.
Obydwie grupy dzieci potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia im zajęć, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania w ISSP. Uczniowie uczestniczący w realizacji projektu „Lepszy start” pracują w następujących grupach:
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – nauczyciele prowadzący: B.Jagło, W.Gruba, A.Pawłowska.
2. Zajęcia logopedyczne – prowadząca D. Święcka
3. Gimnastyka-korekcyjna – nauczyciel prowadząca E.Michta
4. Nauka przez doświadczenie – nauczyciele prowadzący: B.Jagło. M.Orlińska, K.Pietrzyk
Zajęcia każdej grupy odbywają się raz w tygodniu

Wychowawcy klas I-III włączyli się także w realizację projektu „Szkoła bez przemocy”. W ramach projektu wychowawcy klas Ia, Ib, IIb przeprowadzili w klasach lekcje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
Ideą przyświecającą przeprowadzonym zajęciom było propagowanie bezpiecznego korzystania z Internetu, przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod kolorowanek, konkursów i innych form edukacji przez zabawę. Podczas lekcji głównym elementem zajęć była kreskówka pt.: „Sieciaki” przekazująca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Sieci. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci są świadome niebezpieczeństw, jakie mogą napotkać w Internecie oraz poznały zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.
Bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły jest ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Dlatego już 2 września 2011r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji w Kielcach p. asp. Tomaszem Królakiem, p. asp. Izą Grabowską oraz p. Michałem Brelskim - ratownikiem medycznym. W pogadance na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły” wzięli udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Prelegenci między innymi zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, uświadomili dzieciom zagrożenia i skutki wypadków drogowych, rozwijali u najmłodszych umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni oraz przypomnieli jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.
Uczniowie klasy Ia i Ib wraz wychowawczyniami p. Wiktorią Grubą oraz p. E. Michtą wzięli także udział w imprezie „Pierwszaki 2011/2012. Zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się 7 października 2011r. Dzieci śpiewały, rapowały i tańczyły wraz z Jeżem Edkiem, policjantami, strażakiem, ratownikiem medycznym i lekarką.
Dzieci odpowiadały też na bardzo trudne pytania. Nasi uczniowie wspaniale spisali się podczas konkursów! Szkołę reprezentowali: Aleksander Gronowski, Jakub Rybak z kl. Ia oraz Mateusz Stępień z kl. Ib.
Na koniec spotkania sfotografowano wszystkich pierwszaków. Specjalny dodatek „Echa Dnia” wraz ze zdjęciami ukazał się 8 grudnia.

Przewodnicząca zespołu:
Katarzyna Pietrzyk

Wyświetleń: 21725


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.