Katalog

Alicja Zienkiewicz-Zielińska, 2012-01-23
Zabuże

Język angielski, Artykuły

„English Our Chance”

- n +

„English Our Chance”

Po Belgii, Grecji, Francji, Niemczech, Ukrainie i Turcji, gdzie młodzież z Platerowa swe spostrzeżenia i potrzeby artykułowała za pomocą angielskich słów, nadszedł czas na wypróbowanie językowych umiejętności w zetknięciu z Anglikiem.
Tym razem pod hasłem „English Our Chance” uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie od stycznia do grudnia 2011 roku pod patronatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach zajęć cyklicznych ćwiczyli komunikację w sytuacjach codziennych, pisali pisma użytkowe i korzystali z gier dydaktycznych oraz multimediów.
Wszystkie te działania były wstępem do obozu językowego dla 20 osób w kraju Szekspira, Darwina i Newtona, na który młodzież gimnazjalna wybrała się w czerwcu.
Zaletą tygodniowego pobytu wśród Brytyjczyków była niewątpliwie konieczność komunikowania się w języku angielskim.
Okazało się, że bariera językowa wśród opiekunów była większa niż wśród uczniów. To młodość przetarła szlak ku pobliskiemu sklepowi spożywczemu, gdzie ze skutecznością uwidaczniającą się w zawartości toreb przynoszonych raz po raz oraz w systematycznym acz zaplanowanym kurczeniu się portfela, dokonywali zakupów.
Gimnazjaliści w tempie godnym podlaskiego przytomnego konsumenta opanowali kwestię przeliczania waluty, zapłaty za towar czy opłacalności zakupu zgrzewki wody mineralnej.
Nie mieli problemu ( poza pierwszym-przełamaniem się), z prośbą o doładowanie karty magnetycznej do pokoju, w recepcji na dole; bez działania której nie dało się wkroczyć w hotelowe przestrzenie.
Śpiewająco „zaliczali” kolejne badane w codziennych sytuacjach umiejętności, np.: słuchanie, bo rozumieli słowa przewodnika i nauczyli się frazy z metra "Mind the gap”, która nakazywała ostrożność przy wsiadaniu ze stacji do przedziału i przy wysiadaniu. Z audio-guide’m przy uchu zwiedzali zabytkowe sale w Oxfordzie.Czytanie i rozumienie tekstu ćwiczyli w londyńskich muzeach, gdzie gwarancją zidentyfikowania miejsca pochodzenia eksponatu, twórcy czy tytułu dzieła było przeczytanie napisów mu towarzyszących. Odczytując nazwy stacji, ulic czy sklepów, poruszali się po mieście, docierali do wyznaczonych miejsc spotkań i robili zakupy.
Po angielsku zwracali się do recepcjonistki i kelnera w chińskiej restauracji. Rozmawiali ze sprzedawcą w sklepie z pamiątkami i studentami Uniwersytetu Oxfordzkiego, których zgodnie z postawionym sobie wcześniej zadaniem wypytali nie tylko o dane personalne, ale przede wszystkim o kierunek studiów i motywację, przedmioty przewidziane do zaliczenia w ramach godzin szkolnych i zajęcia dodatkowe, także o czas wolny oraz o opłaty za semestr nauki.
Wszelkie swe działania i doświadczenia gimnazjaliści dokumentowali. Powstała pokaźna galeria zdjęć i przewodnik multimedialny po Oxfordzie, a o pierwszym pobycie w Wielkiej Brytanii opowiedzieli swym rodzicom i lokalnej społeczności podczas grudniowego podsumowania projektu.

A ilu z nas na pytanie: Do you speak English? potrafi z pełną świadomością i wiarą we własne słowa, zachowując prawidłową formę gramatyczną- odpowiedzieć twierdząco?
Są szanse, że wśród dzieci i młodzieży Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie coraz częściej będzie padać zdanie „Yes, I do”.


Opieką uczestników projektu otoczyli: koordynator Maria Daszko i Grzegorz Szymanek, zaś fachową pomocą służyły: Agnieszka Omelańczuk, Katarzyna Chraniuk oraz autorka tekstu- Alicja Zienkiewicz – Zielińska.
Wyświetleń: 840


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.