AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Sobańska, 2011-11-21
Police

Wychowanie fizyczne, WSO

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizyznego Gimnazjum nr 2 w Policach

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 2
W POLICACH
Ocena z wychowania fizycznego:
Zgodnie z § 2, ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… przedmiotem oceny z WF jest:
a)wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
b)poziom i postęp wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.
Wskaźnikami wysiłku ucznia są następujące obszary:
1. ocena frekwencji na zajęciach wf ujętych w planie lekcyjnym,
2. ocena frekwencji na zajęciach 4 godz. wf,
3. ocena aktywności w czasie zajęć wf ujętych w planie lekcyjnym,
4. ocena z pełnienia funkcji organizacyjnych w czasie zajęć wf oraz wykonywania prac na rzecz wf ,
5. ocena osiągnięć edukacyjnych (umiejętności i wiadomości) ucznia.
1.2. Ocena frekwencji na wszystkich zajęciach WF:
Ocena bieżąca frekwencji: kontrola obecności w dzienniku lekcyjnym z odnotowaniem podjęcia lub niepodjęcia ćwiczenia (nieobecności usprawiedliwione – przez wychowawcę klasy, niećwiczenie usprawiedliwione – zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców w uzasadnionych przypadkach trwające powyżej jednego miesiąca np. kontuzjach nie są uwzględniane przy ustalaniu oceny).
Ocena semestralna (miesięczna itp.) z obszaru oceniania „Frekwencja” w skali szkolnej (6-1):
6 – powyżej 95% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia,
5 – od 90% do 95% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia,
4 – od 80% do 89% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia,
3 – od 70% do 79% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia,
2 – od 60% do 69% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia,
1 – poniżej 60% obecności i każdorazowe podjęcie ćwiczenia.
3. Ocena aktywności w czasie zajęć WF ujętych w planie lekcyjnym:
Ocena bieżąca aktywności w skali dwustopniowej (+/–):
(+) plus otrzymuje uczeń, który ćwiczy w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości,
(–) minus otrzymuje uczeń, który bez uzasadnionego powodu nie ćwiczy bądź unika ćwiczeń.
(+,-) plus i minus otrzymuje uczeń, który w czasie zajęć bez uzasadnionego powodu przestaje ćwiczyć bądź unika wybranych ćwiczeń
Ocena semestralna (miesięczna itp.) z obszaru oceniania „Aktywność” w skali szkolnej (6-1):
6 – duża liczba plusów bez minusów,
5 – duża liczba plusów i mała minusów,
4 – przewaga plusów nad minusami,
3 – przewaga minusów nad plusami,
2 – duża liczba minusów i mała plusów,
1 – duża liczba minusów bez plusów.
Określenie „duża liczba” i „mała liczba” wynika z odniesienia do liczby plusów zdobytych przez uczniów danego oddziału.
4. Ocena wypełnienia funkcji organizacyjnych w czasie zajęć WF oraz wykonania na terenie szkoły
prac na rzecz WF:
Ocena bieżąca w skali punktowej, ważonej:
– sędziowanie w czasie lekcji, zawodów międzyklasowych – do 10 punktów,
– organizowanie ćwiczeń – do 15 punktów
-prowadzenie rozgrzewki - do 5 punktów,
–przygotowanie szkolnej gazetki - do10 punktów,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej – do 20 punktów,
- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów międzyklasowych i międzyszkolnych – do 20 punktów.
Ocena semestralna z obszaru oceniania „Wypełnianie funkcji organizacyjnych…” w skali szkolnej (6-1):
6 – powyżej 50 punktów,
5 – od 41 do 50 punktów,
4 – od 31 do 40 punktów,
3 – od 21 do 30 punktów,
2 – od 10 do 20 punktów,
1 – poniżej 10 punktów.
5. Ocena osiągnięć edukacyjnych (umiejętności i wiadomości) uczniów:
Uczniowie uzyskują oceny z zadań kontrolno–sprawdzających umiejętności i wiadomości z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Ocena bieżąca z umiejętności i wiadomości w skali szkolnej (6-1):
6– cztery i więcej ocen celujących, brak ocen dopuszczających i niedostatecznych,
5 – przewaga ocen bardzo dobrych, brak ocen niedostatecznych, max. 1 ocena dopuszczająca,
4 – przewaga ocen dobrych, max. 1 ocena niedostateczna i max. 2 oceny dopuszczające,
3–przewaga ocen dostatecznych, 2-3 oceny dopuszczające, 2-3 oceny niedostateczne,
2–przewaga ocen dopuszczających, liczne oceny niedostateczne,
1 – przewaga ocen niedostatecznych nad pozostałymi ocenami.
OCENA KOŃCOWA Z WF:
Na ocenę końcową z wychowania fizycznego składa się pięć obszarów obejmujących lekcje WF i obligatoryjne zajęcia pozalekcyjne WF. Uczeń może uzyskać ze wszystkich tych obszarów max. 30 pkt.
1.2. Frekwencja na wszystkich zajęciach WF (od 0 do 6 pkt.):
ocena 6 – 6 pkt.
ocena 5 – 5 pkt.
ocena 4 – 4 pkt. x 2
ocena 3 – 3 pkt.
ocena 2 – 2 pkt.
ocena 1 – 1 pkt.
RAZEM: od 0 do 12 pkt.
3. Aktywność w czasie zajęć WF ujętych w planie lekcyjnym (od 0 do 6 pkt.):
ocena 6 – 6 pkt.
ocena 5 – 5 pkt.
ocena 4 – 4 pkt. x 1
ocena 3 – 3 pkt.
ocena 2 – 2 pkt.
ocena 1 – 1 pkt.
RAZEM: od 0 do 6 pkt.
4. Wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie zajęć WF oraz wykonanie na terenie szkoły prac na rzecz WF (od 0 do 6 pkt.):
ocena 6 – 6 pkt.
ocena 5 – 5 pkt.
ocena 4 – 4 pkt. x 1
ocena 3 – 3 pkt.
ocena 2 – 2 pkt.
ocena 1 – 1 pkt.
RAZEM: od 0 do 6 pkt.
5. Poziom i postęp umiejętności i wiadomości wynikających z programu (od 0 do 6 pkt.):
ocena 6 – 6 pkt.
ocena 5 – 5 pkt.
ocena 4 – 4 pkt. x 1
ocena 3 – 3 pkt.
ocena 2 – 2 pkt.
ocena 1 – 1 pkt.
RAZEM: od 0 do 6 pkt.
Sposoby ustalania oceny klasyfikacyjnej z WF:
1.Ustalenie obszarów oceniania:
- frekwencja na lekcjach (od 0 do 6 punktów),
- aktywność w czasie lekcji WF (od 0 do 6 punktów),
- frekwencja na obligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach (od 0 do 6 punktów),
- wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji WF oraz wykonanie na terenie szkoły prac na rzecz WF (od 0 do 6 punktów),
- poziom i postęp umiejętności i wiadomości wynikających z programu (od 0 do 6 punktów).
2. Wyliczenie oceny semestralnej:
6 – powyżej 25 punktów,
5 – od 21 do 25 punktów,
4 – od 16 do 20 punktów,
3 – od 11 do 15 punktów,
2 – od 6 do 10 punktów,
1 – 5 i mniej punktów.
3.Wyliczanie oceny końcowej:
6 – powyżej 49 punktów, gdy uczeń uzyska chociaż z jednego semestru 26 pkt.
5 – od 41 do 49 punktów,
4 – od 31 do 40 punktów,
3 – od 21 do 30 punktów,
2 – od 11 do 20 punktów,
1 – 10 i mniej punktów.
4. Udział w ocenie klasyfikacyjnej:
- wysiłek – 80% (4/5),
- osiągnięcia edukacyjne – 20% (1/5).Zgłoś błąd    Wyświetleń: 955


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.