Katalog

Joanna Błaut, 2011-11-17
Gdynia

Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

Sukcesy uczniów z olsztyńskich gimnazjów Nr 8 i Nr 12 w projekcie „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”

- n +

Wśród szkół na Warmii i Mazurach m.in. dwie z Olsztyna biorą udział w projekcie „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”. Jest to Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. C.K. Norwida, Gimnazjum Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 12 im. Sybiraków. Dzisiejsza szkoła ma za zadanie wszechstronnie rozwijać uczniów, kształtować ich osobowość, zainteresowania, dążenia czy potrzeby. Ma przygotować młode pokolenie do czynnego udziału w dorosłym życiu. Pokazać, że spędzanie wolnego czasu, to świetna zabawa, przy której można rozwijać się i kształtować osobowość. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb uczniów, zapewniły szkoły dzięki udziałowi w projekcie „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie, to atrakcyjne wypełnianie wolego czasu w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli szkół jak i kadrę dydaktyczną uczelni wyższych. W każdej ze szkół utworzono dwie grupy 10 osobowe, jedną o kompetencji matematyczno – przyrodniczej, drugą o profilu przedsiębiorczości. Uczestnicy chętnie uczą się planowania pracy, współdziałania w grupie i wyszukiwania informacji naukowych w różnych źródłach. Pracują z entuzjazmem na nowoczesnym sprzęcie dydaktycznym w jaki szkoła została wyposażona przez firmę COMBIDATA Poland sp. z o.o. partnera projektu realizującego projekt z Uniwersytetem
w Białymstoku. Nauczyciele prowadzący, za cel główny przyjęli zasadę dążenia do satysfakcji osobistej każdego ucznia. Uczniowie mają poczucie zdobycia osiągnięć naukowych i dobrego samopoczucia poprzez zrealizowanie własnych celów ze zdobywaniem wiedzy. Ponadto chętnie dzielą zdobytymi w ramach projektu kompetencjami także z innymi uczniami, jak również prezentują to w opracowanych projektach naukowych. Uczniowie Gimnazjum Nr 8 z Olsztyna. Na spotkaniu zorganizowanym w szkole zaprezentowali opracowane przez nich projekty pt. : „Wiem co jem” oraz „Obszary zlodowaciałe a zmiany klimatu”. Uczniowie podzieleni w parach wyszukiwali informacji dotyczących zagadnień. Grupa wraz ze swym opiekunem panią Małgorzatą Osińską uwzględnili w swoim projekcie florę i faunę, dane dotyczące ludności, reakcję na zimno i jak chronić się przed hipotermią. Zwrócili uwagę na dzisiejsze zagrożenia środowiska, co jest problem współczesnego świata. Dzięki pracy zespołowej w projekcie, uczniowie potrafili odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące np. tego jak przygotować organizm
w rejony zlodowaciałe. Uczestnicy projektu z Gimnazjum Nr 12 im. Sybiraków w wielkim zaangażowaniu pracowali nad tematami: „Moja droga do szkoły” oraz „Problem głodu na świecie”. Oprócz poszukiwań odpowiedzi na pytania, młodzież brała udział w konferencji Banku Żywności
a także uczestniczyła w strajku żywności pod hasłem: „ Nie marnuj żywności”. Zaangażowała się w pomoc Patrykowi, ciężko chorego kolegi z I klasy. Rozwieszali plakaty oraz zorganizowali zbiórkę pieniędzy, po dwóch miesiącach uzbierali 3 tys. złotych. Jak widać po tym przykładzie „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETECJE” rozwija nie tylko wiedzę z danej dziedziny, przede wszystkim umiejętność pracy zespołowej, odwagi, stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia także w niesieniu pomocy.

Wyświetleń: 1242


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.