AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Michalina Wyspiańska, 2011-11-14
Rybnik

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Michalina Anna Wyspiańska
Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
Ul. Rybacka 55
44 – 207 Rybnik
woj. śląskie
Opiekun stażu: mgr Kornelia Przybysz

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 30.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
I. Sfera organizacyjna
Działania związane z procedurą awansu zawodowego

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z
procedurą i zasadami
uzyskania stopnia awansu
zawodowego - Analiza Karty
Nauczyciela

- Analiza rozporządzenia
MEN dotyczącego
awansu zawodowego

- Systematyczne obserwowanie
w Internecie informacji
na temat awansu zawodowego
Wrzesień 2011

Cały okres stażu - Znajomość przepisów prawnych

- Wykaz stron internetowych
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - Rozmowa na temat
zakresu obowiązków
stażysty i opiekuna stażu

- Opracowanie planu
rozwoju zawodowego

- Zawarcie kontraktu
z opiekunem stażu

Wrzesień 2011 - Poprawnie
skonstruowany
plan rozwoju
zawodowego- Umowa o
współpracy
3. Zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi
funkcjonowanie szkoły - Analiza następujących aktów prawnych:
- Statut szkoły
- Program profilaktyczny
- Program wychowawczy
- Wewnątrzszkolny System Oceniania

- Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej tj. dziennik zajęć, arkusze ocen
Cały okres stażu - Znajomość wymienionych aktów prawnych

- Dzienniki zajęć, arkusze ocen
4. Współpraca z biblioteką szkolną - Wykorzystywanie zasobów biblioteki szkolnej podczas prowadzonych zajęć

- Zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej
Cały okres stażu - Dokumentacja biblioteki szkolnej

- Karty biblioteczne uczniów
5. Dokumentowanie
realizacji zadań
przedstawionych w
planie rozwoju
zawodowego - Gromadzenie
zaświadczeń, scenariuszy zajęć


- Przygotowanie
sprawozdania z realizacji
planu rozwoju
zawodowego

- Złożenie wniosku o
rozpoczęcie postępowania
kwalifikacyjnego Cały okres stażu

Kwiecień 2012Czerwiec 2012 - Konspekty, potwierdzenia


- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

- Wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnegoII. Sfera dydaktyczna
Działanie oparte na doskonaleniu warsztatu pracy

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
1. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu - Obserwacje zajęćCały okres stażu - Karty obserwacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły - Omówienie zajęć


- Opracowanie konspektów lekcyjnych


Cały okres stażu - Wnioski po omówieniu zajęć

- Konspekty

3. Doskonalenie
multimedialnej techniki pracy - Publikacja w Internecie niniejszego planu rozwoju zawodowego


- Wykorzystanie komputera do przygotowania kart pracy dla uczniów, testów sprawdzających wiedzę uczniów

- Wykorzystanie tablicy multimedialnej w realizacji materiału

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrane zajęcia
Październik/ Listopad


Cały okres stażu- Zaświadczenie o publikacji


- Karty pracy, testy
- Prezentacja multimedialna
4. Rozwijanie aktywności uczniów - Przygotowanie audycji z okazji Święta Niepodległości (audycja w szkolnym radiowęźle)


- Opieka nad gazetką szkolną Listopad 2011Cały okres stażu - Potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

- Wydanie szkolnej gazetki


III. Sfera opiekuńczo – wychowawcza
Działania związane z działalnością opiekuńczo – wychowawczą

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z sytuacją uczniów (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniowie z zaświadczeniami o dysfunkcjach)
- Kontakt z uczniami
(obserwacje, rozmowy)

- Kontakt z wychowawcami

- Kontakt z rodzicami Cały okres stażu - Potwierdzenia wychowawców

- Obecność na konsultacjach z rodzicami
2. Współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym
- Rozmowy, konsultacje dotyczące poszczególnych klas i uczniów Cały okres stażu Potwierdzenia
3. Doskonalenie
umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów - Uczestniczenie w szkolnych imprezach (m.in. przygotowanie audycji z okazji Święta Niepodległości wspólnie z uczniami)

- Przygotowanie uczniów klas I do ślubowania


- Współpraca z uczniami przy tworzeniu szkolnej gazetki


- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej
Cały okres stażuPaździernik 2011


Cały okres stażu Potwierdzenia
Wydane numery gazetki szkolnej w wersji drukowanej i internetowej
4. Zapewnienie uczniom i sobie
bezpiecznych i
higienicznych warunków
nauki i pracy - Zapewnienie uczniom opieki w czasie zajęć i przerw (dyżury)

- Dbanie o estetykę pracowni, w których odbywają się zajęcia Cały okres stażu Potwierdzenia


IV. Sfera osobista
Działania powiązanie z własnym rozwojem zawodowym

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
1. Podnoszenie kwalifikacji
poprzez uczestnictwo w
szkolnym i pozaszkolnym
kształceniu - Udział w pracach zespołów przedmiotowych

- Ukończenie kursu doskonalącego


- Szkolenie dotyczące awansu zawodowego


- Szkolenie w ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
- Rozpoczęcie studiów magisterskich na kier. Filologia polska
(spec. nauczycielska)
Cały okres stażu

Zależnie od terminarza kursów WOM w Rybniku


30 Września 2011

Zależnie od terminarza kursów
METiS w Katowicach

Październik 2011 - Potwierdzenia


- Certyfikat ukończenia kursu

- Certyfikat (zaświadczenie)


- Zaświadczenie

- Zaświadczenie
2. Samodzielne poznawanie literatury pedagogicznej - Systematyczne zapoznawanie się z najnowszymi metodami pracy z uczniami
- Systematyczne poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki
Cały okres stażu - Bibliografia
3. Analiza i ocena swojej pracy - Analiza i ocena swojej pracy, konspektów, notatek, konsultacji pohospitacyjnych Cały okres stażu - Wyniki pracy pedagogicznej (zdobywanie doświadczenia)

- Wnioski do dalszej pracy

4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - Analiza pracy podczas odbywania stażu

- Określenie swoich mocnych i słabych stron w pracy nauczyciela

- Wstępne określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Kwiecień 2011

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2456


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.