AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Skowronek
Geografia, Konspekty

Współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne na kontynentach i w wybranych państwach - konspekt lekcji dla II kl. gimnazjum

- n +

Konspekt lekcji geografii dla klasy II gimnazjum

Treści Podstawy Programowej:
Współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne na kontynentach i w wybranych państwach.

Ścieżka międzyprzedmiotowa: Edukacja Filozoficzna:
Wszystkie rasy i odmiany ludzkie bez względu na kolor skóry, płeć, język, religię, krąg kulturowy - stanowią jeden gatunek ludzki - człowiek myślący.

Ścieżka międzyprzedmiotowa: Edukacja Prozdrowotna:
Jakiekolwiek różnice nie powinny stanowić pretekstu do poniżania, prześladowania, dyskryminowania jednych przez drugich.

Moduł programu:
Kontynenty i wybrane państwa świata.

Blok tematyczny:
Ameryka Północna i Południowa.

Temat lekcji:
Mieszkańcy Ameryki.

Cele ogólne:
- kształtowanie świadomości, że wszyscy jesteśmy integralną częścią przemian zachodzących we współczesnym świecie.
- kształtowanie racjonalnych postaw wobec świata, poprzez poznawanie współzależności występujących pomiędzy na pozór odległymi zjawiskami oraz śledzenie wielorakich przyczyn zróżnicowania krajobrazu kulturowego.

Cele szczegółowe:
- Poznanie charakterystycznych cech rozmieszczenia ludności.
- Poznanie głównych ras ludzkich.
- Poznanie głównych problemów demograficznych.
- Kształtowanie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru.
- Pogłębienie rozumienia rzeczywistości.
- Przygotowanie do pracy samodzielnej i wykorzystanie map, książek i czasopism geograficznych jako narzędzi pracy intelektualnej.

Założone osiągnięcia uczniów:
Uczeń pamięta (zna, wie):
- że ludzie na świecie różnią się pod względem koloru skóry, języka, religii, przekonań, stylu życia,
- kolonializm był następstwem wielkich odkryć geograficznych,
- największe miasta i aglomeracje Ameryki,
- nazwy grup ludnościowych (narodowościowych) które pojawiły się na lądzie amerykańskim i brały udział w jego kolonizacji i poznaniu,
- najlepiej i najsłabiej zaludnione regiony Ameryki.
Uczeń rozumie:
- znaczenie pojęć: migracja, Metys. Mulat, rasa, Zambos, aglomeracja, gęstość zaludnienia,
- potrzebę tolerancji wobec ludzi innych ras, religii, przekonań politycznych lub odmiennego stylu życia,
- związki pomiędzy rozmieszczeniem ludności a warunkami przyrodniczymi takimi jak dostępność wody, klimat, możliwość produkcji żywności oraz położeniem geograficznym (wysokość nad poziomem morza, odległość od mórz i oceanów),
- czynniki ograniczające zasięg obszarów ekumeny oraz możliwości adaptacyjne człowieka,
- tendencje zmian w rozmieszczeniu ludności.
Uczeń potrafi:
- podać przykłady odkryć geograficznych, które zapoczątkowały zakładanie zamorskich kolonii,
- właściwie reagować na przykłady nietolerancji,
- podać nazwy największych aglomeracji, miast i zlokalizować je na mapie,
- odszukać na mapach obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia oraz wyjaśnić przyczyny powodujące, że w niektórych miejscach tworzą się wielkie koncentracje ludności podczas gdy inne rozległe obszary pozostają pustkowiami,
- wykorzystywać materiały kartograficzne i statystyczne do formułowania prawidłowości określających związki pomiędzy rozmieszczeniem ludności a różnorodnymi czynnikami geograficznymi m in. szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, roczna suma opadów, odległość od morza.

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:
Mapy ścienne Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, atlasy szkolne, mapki konturowe, kolorowe kartoniki symbolizujące rasy, paski z nazwami największych miast Ameryki, duża mapa konturowa, podręczniki, czasopismo "National Geographic", ćwiczenia i plansze przygotowane przez nauczyciela.

Metody i formy pracy:
Praca z podręcznikiem, mapami konturowymi, atlasem, mapą ścienną, słownikiem i czasopismami geograficznymi. Dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, pogadanka i burza mózgów.

Przebieg lekcji

Część wstępna:
1. Nauczyciel informuje o celach lekcji i przewidywanych osiągnięciach uczniów.
2. Nauczyciel wprowadza do tematu przedstawiając podłoże historyczne i etapy kolonizacji Ameryki.

Część właściwa:
1. Uczniowie zaznaczają na mapkach konturowych kierunki napływu ludzi do Ameryki - praca w grupach.
2. Uczniowie na podstawie ilustracji i własnych wiadomości określają charakterystyczne cechy podstawowych ras ludzkich, podają ich nazwy - praca w grupach z wykorzystaniem kolorowych kartoników symbolizujących poszczególne rasy.
3. Uczniowie przygotowują odpowiedź na pytanie: czy wszystkie rasy mają jednakowe możliwości rozwoju intelektualnego.
4. Uczniowie zapisują do zeszytu schemat, obrazujący powstawanie poszczególnych odmian ras ludzkich.
5. Wykorzystując atlas, uczniowie zaznaczają na mapie konturowej obszary na których ludność posługuje się określonym językiem (Ameryka anglosaska i Ameryka łacińska) oraz odpowiadają na pytanie: co jest przyczyną tak dużej różnorodności i ilości języków używanych w Ameryce? - praca w grupach.
6. Uczniowie wymyślają hipotezy - co wpływa na to, że jedne obszary są bardzo gęsto zaludnione a inne bardzo słabo lub wcale? - praca w grupach, burza mózgów.
7. Porównując mapy - hipsometryczną i gęstości zaludnienia Ameryki Północnej i Południowej - uczniowie wskazują obszary o największym i najmniejszym zaludnieniu, weryfikując w ten sposób prawidłowość przyjętych wcześniej hipotez - praca indywidualna.
8. Uczniowie lokalizują na mapie hipsometrycznej miasta, których nazwy znajdują się na paskach przygotowanych przez nauczyciela. Grupując je według określonych kryteriów, uzasadniają przebieg procesów urbanizacyjnych - praca w grupach.

Podsumowanie lekcji i ocena uczniów.
1. Utrwalenie zdobytych wiadomości dotyczących osadnictwa poprzez uzupełnienie właściwymi odpowiedziami planszy przygotowanej przez nauczyciela.
2. Wystawienie ocen dla najaktywniejszych uczniów.

Zadanie domowe:
1. Czy na obszarze Ameryki istnieją związki między rozmieszczeniem ludności a różnorodnymi czynnikami geograficznymi?- (utrwalenie wiadomości z lekcji).
2. Proszę zgromadzić jak najwięcej informacji o Polakach, którzy znaleźli się w Ameryce (dlaczego tam się znaleźli, czy przyczynili się w jakiś sposób do budowy wizerunku dzisiejszej Ameryki?)- (przygotowanie do następnej lekcji).
3. Dodatkowo można wykonać ćw. 2, 3, 5 z zeszytu ćwiczeń - (dla zainteresowanych tematem).

Opracowanie: mgr Alicja Skowronek
nauczyciel geografii
w Gimnazjum nr 2 w Rudkach k/Kielc

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10859


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.19Ilość głosów: 16

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.