AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogdan Siwiec, 2011-09-26
Kraków

Zawodowe, Plany pracy

Materiał nauczania w zaktresie anatomii i fizjoterapii w zawodzie Technik usług kosmetycznych

- n +

Dr Bogdan Piotr Siwiec
bsiwiec@op.pl
Anatomia i fizjologia.


1. Cytologia.
- Ogólna budowa i fizjologia komórki.

2. Histologia ogólna.
- Tkanka nabłonkowa, tkanka łączna (tkanka łączna włóknista, luźna, tkanka siateczkowata, tkanka łączna włóknista zwarta, tkanka tłuszczowa, tkanka chrzęstna, tkanka kostna), krew, tkanka mięśniowa , tkanka nerwowa. Budowa rola w organizmie.

3. Układ kostny.
- Podział kości (długie, płaskie, krótkie, różnokształtne, pneumatyczne).
- Ogólna budowa i podział połączeń kości.
- Więzadła.
- Kręgosłup. Charakterystyka kręgu. Kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna. Ogólna charakterystyka czynności kręgosłupa.
- Kości klatki piersiowej (żebra, mostek). Klatka piersiowa jako całość. Mechanika klatki piersiowej.
- Kości stawy i więzadła kończyny górnej. Kości obręczy górnej (obojczyk, łopatka). Kości części wolnej kończyny górnej (kość ramienna, kości przedramienia, kości ręki).
- Kości stawy i więzadła kończyny dolnej. Kości obręczy kończyny dolnej, kości części wolnej kończyny dolnej.
- Ogólna budowa czaszki. Kości części mózgowej czaszki, kość potyliczna, klinowa, czołowa, skroniowa, ciemieniowa, sitowa. Kości części trzewnej czaszki (małżowina nosowa dolna, kość nosowa, lemiesz, kość łzowa, szczęka, kość podniebienna, kość jarzmowa, żuchwa, kość gnykowa. Połączenia kości czaszki. Jamy i doły czaszki, jama części mózgowej czaszki, oczodół jama nosowa, jama ustna, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół skrzydłowo-podniebienny, dół zażuchwowy.

4. Układ mięśniowy.
- Ogólna budowa mięsni. Mięsnie poprzecznie prążkowane, mięśnie gładkie.
- Fizyczne i biologiczne właściwości mięśni.
- Mechanika mięsni.
- Mięśnie grzbietu 9powierzchowne mięsnie grzbietu, głębokie mięsnie grzbietu, powięzie grzbietu).
- Mięsnie brzucha.
- Mięsnie szyi. Grupa powierzchowna mięsni szyi, grupa środkowa mięsni szyi, grupa głęboka mięsni szyi.
- Powięź szyi.
- Mięsnie głowy. Mięsnie wyrazowe głowy (mięsnie sklepienia czaszki, mięśnie otocznia szpary powiek, mięśnie otoczenia szpary ust, mięśnie otoczenia nozdrzy, mięśnie małżowiny usznej). Mięśnie żwaczowe.
- Powięzie głowy.
- Wpływ mięsni głowy na kształt i wyraz twarzy, powstawanie fałd i bruzd.
- Mięśnie kończyny górnej. Mięsnie obręczy kończyny górnej. Mięśnie ramienia. Mięśnie przedramienia. Mięśnie krótkie ręki.
- Mięśnie kończyny dolnej. Mięśnie obręczy kończyny dolnej. Mięsnie uda. Mięśnie goleni. Krótkie mięśnie stopy.

5. Układ nerwowy.
- Rola układu nerwowego.
- Budowa komórki nerwowej.
- Ośrodkowy układ nerwowy (móżgowie, rdzeń kręgowy)-budowa i funkcje.
- Obwodowy układ nerwowy (nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe)-budowa i funkcje.
- Układ nerwowy autonomiczny (część współczulna, część przywspółczulna).
- Odruchy (bezwarunkowe, warunkowe).
- Łuk odruchowy.
6. Skóra. Narządy zmysłu.
- Budowa i fizjologia skóry, rodzaje receptorów skórnych, czucie skórne.
- Narząd powonienia, narząd wzroku, narząd smaku, narząd przedsionkowo-ślimakowy- ich umiejscowienie budowa i funkcje. Sposób odbioru świata zewnętrznego.
7. Układ krążenia.
- Serce (położenie, budowa, czynności serca.
- Naczynia krwionośne (tętnice, żyły, naczynia włosowate).
- Krwioobieg mały (krążenie wieńcowe, krążenie wrotne).
- Krwioobieg duży (krążenie krwi w krwioobiegu dużym.
- Krążenie w naczyniach włosowatych krwionośnych.
8. Układ chłonny.
- Drogi limfy (naczynia włosowate, naczynia zbiorcze.
- Chłonka.
- Rozkład naczyń węzłów chłonnych w ustroju (naczynia i węzły chłonne głowy, szyi, kończyny górnej, klatki piersiowej, kończyny dolnej, brzucha i miednicy).
- Śledziona
- Grasica.
9. Układ oddechowy.
- Nos zewnętrzny i jama nosowa, krtań tchawica i oskrzela główne, płuca.
- Anatomia fonacji i artykulacji.
- Oddychanie zewnętrzne (wentylacja płuc, wymiana gazów w płucach, transport gazów, dyfuzja gazów w naczyniach włosowatych, krwionośnych, w tkankach)
- -Oddychanie wewnętrzne.
10. Układ trawienny.
- Jama ustna (ślinianki), gardziel i gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie (dwunastnica, dalsza część jelita cienkiego), jelito grube, wątroba, trzustka.
- Trawienie (enzymy trawienne, etapy trawienia, regulacja nerwowo-humoralna).
- Wchłanianie.
- Czynności wątroby.
11. Gruczoły dokrewne.
-Przysadka mózgowa –budowa i czynności, hormony przysadki.
- Szyszynka – budowa, czynności.
- Tarczyca – budowa czynności, hormony tarczycy, nadczynność, niedoczynność tarczycy.
- Gruczoły przytarczyczne – budowa, czynności.
- Nadnercze- budowa, czynności, hormony nadnercza.
- Hormony, gruczoły płciowe męskie (jądra)-budowa, funkcje., żeńskie (jajniki)-budowa, funkcje, hormony.
- Znaczenie układu dokrewnego w regulacji czynności fizjologicznych ludzkiego organizmu.
- Zaburzenia hormonalne.
- Wpływ zaburzeń hormonalnych na wygląd zewnętrzny.
12. Układ moczowo-płciowy.
- Nerki, miedniczki nerkowe, pęcherz moczowy, cewka moczowa.
- Czynność nerek (wytwarzanie moczu, wydalanie moczu).
- Budowa narządó płciowych męskich (jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy, gruczoły opuszkowo-cewkowe, prącie)
- Budowa narządów płciowych żenskich (jajniki, jajowody, macica, pochwa srom, łechtaczka).
- Cykl płciowy żeński.
- Zapłodnienie, ciąża, poród, laktacja.

Literatura:

1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, wyd. PZWL Warszawa 1992.
2. Tkaczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, Kraków 1995
3. Chlebińska J., Anatomia i fizjologia człowieka, WsiP Warszawa 1990.
4. Gołąb B.K., Podstawy anatomii człowieka. Podręcznik dla studentów, wyd. PZWL Warszawa 2005.
5. Hoser P., Anatomia i fizjologia człowieka, WSiP Warszawa 1995.
6. Kiss F, Szentagothai J., Atlas anatomii człowieka, PZWL Warszawa 1987.
7. Sokołowska-Pituchowa J. (red),- Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. PZWL Warszawa 2000.Materiał nauczania w zakresie fizykoterapii


1. Wiadomości wstępne.

- Rys historyczny rozwoju fizykoterapii.
- Mechanizm działania bodźców fizykoterapeutycznych na organizm człowieka
- Podział właściwości czynników fizykalnych
- Zjawisko ruchu odruchowego połączenia pomiędzy elementami somatycznymi i autonomicznymi układu nerwowego.
- Reaktywność skóry na działanie bodźców.
- Zmiany reaktywności i zdolności kompensacyjnych organizmu.
- Podział leczenia fizykalnego.
- Podstawowe zasady stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych.
2. Światłolecznictwo.
- Widmo fal elektromagnetycznych
- Właściwości fizyczne promieniowania świetlnego.
- Promieniowanie podczerwone. Reakcja organizmu człowieka na promieniowanie podczerwone. Zastosowanie promieniowania w lecznictwie, kosmetyce. Wskazania i przeciwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego. Sztuczne promienniki podczerwieni. Zasady wykonywania zabiegów.
- Promieniowanie ultrafioletowe. Podział właściowości. Działanie biologiczne promieniowania ultrafioletowego. Odczyny fizjologiczne ( odczyn rumieniowo-zapalny, reakcja barwnikowa, uczynnienie w skórze produkcji vit. D, denaturacja białka komórkowego, wpływ na ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy), odczyny przewlekłe, odczyny patologiczne fototoksyczne i fotoalergiczne.
- Działanie bakteriobójcze promieni UV. Zastosowanie promieni UV w lecznictwie i kosmetyce. Przeciwwskazania do stosowania promieniowania UV. Aparatura emitująca promieniowanie UV. Metodyka naświetlania promieniami UV.
- Helioterapia
- Wiązka o bardzo dużym natężeniu światła – lasery. Podstawowe wiadomości o laserze i promieniowaniu laserowym. Podstawowe wiadomości działania lasera. Właściwości promieniowania laserowego. Lasery stosowane w medycynie i kosmetyce (laser molekularny CO2, lasery Ho: YAG i ErYAG, laser argonowy, laser helowo-neonowy, lasery półprzewodnikowe, laser barwnikowy, laser elascynowy. Zasady bezpieczeństwa pracy z laserami. Zagrożenia spowodowane promieniowaniem laserowym. Podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń pochodzących od promieniowania laserowego. Działania i środki zapewniające bezpieczna pracę z laserami. Rodzaje oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki (efekty fototermiczne, fotojonizacyjne, fotochemiczne i biostymulacji). Usuwanie tkanki na skutek promieniowania laserowego. Fotostymulacja tkanek na skutek promieniowania laserowego
- Światło spolaryzowane. Przygotowanie do terapii. Technika naświetlania. Wskazania i przeciwwskazania.


3. Elektrolecznictwo:

- Prąd stały. Wpływ prądu stałego na organizm, (zjawiska elektrolecznicze, elektrokinetyczne, elektrotermiczne). Reakcje nerwów mięsni, naczyń krwionośnych na prąd stały. Zabiegi elektrolecznicze przy użyciu prądu stałego. Galwanizacja (metodyka, zasady obowiązujące przy wykonywaniu galwanizacji, wskazania i przeciwwskazania do galwanizacji. Jontoforeza ( metodyka, roztwory leków używane do jontoforezy. Wskazania i przeciwwskazania do jontoforezy.
- Prąd zmienny – impulsowy, małej częstotliwości- faradyczny. Działanie prądu faradycznego na organizm ludzki, technika wykonywania zabiegów, wskazania i przeciwwskazania. Działanie prądu neofardycznego na organizm ludzki- technika wykonywania zabiegów galwano-faradyzacji wskazania i przeciwskazania. Działanie prądów diadynamicznych na organizm ludzki- technika wykonywania zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.
- Elektrostymulacja prądami impulsowymi, technika wykonywania zabiegu, wskazania i przeciwwskazania
- Prądy średniej częstoliwości-interferencyjne. Ogólne zasady powstawania prądów interferencyjnych. Wskazania i przeciwskazania do wykonywania zabiegów z zastosowaniem prądó interferencyjnych. Bezpieczeństwo pracy w warunkach elektroleczniczych oraz zasady postępowania z prądem elektrycznym.
- Prądy wielkiej częstotliwości. Działanie biologia prądu wysokiej częstotliwości na tkanki człowieka. Metody leczenia z zastosowaniem prądu wielkiej częstotliwosci-darsonwalizacja, diatermia krótkofalowa. Technika wykonania zabiegu. Wskazania i przeciwskazania. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy obsłudze urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne. Mikroprądy. Miostymulator-technika wykonywania zabiegów. Wskazania i przeciwwskazania.

4. Ultradźwięki:
- Podstawowe wiadomości o ultradźwiękach i ruchu falowym. Działanie biologiczne ultradźwięków (mechaniczne, cieplne, fizykochemiczne). Ultradźwięki w kosmetyce. Aparatura ultradźwiękowa . Metodyka stosowania ultradźwięków i parametry dawkowania. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków. Zasady BHP przy obsłudze urządzeń wytwarzających ultradźwięki.

5. Leczenie ciepłem i zimnem.

- Wskazania i przeciwskazania.
- Zabiegi ciepłolecznicze.
- Leczenie ciepłym powietrzem. Nagrzewanie ogólne. Stosowanie pary wodnej.
- Kocowanie, kąpiele przegrzewające,
- leczenie gorącym piaskiem.
- leczenie parafiną.
- Leczenie zimnem. Zabiegi zimne miejscowe. Zabiegi zimne ogólne. Zabiegi kriochirurgiczne.6. Wodolecznictwo:

-Fizjologiczne podstawy wodolecznictwa.
-Wpływ zabiegów wodoleczniczych na oddychanie, na przemianę materii
przewlekłą niewydolność nerek, na układ nerwowy, na gruczoły dokrewne


7. Kinezyterapia-wybrane zagadnienia.
- Wpływ ćwiczeń fizycznych na czynności układów i narządów człowieka.
- Zmiany czynnościowe w układzie mięśniowym, pokarmowym moczowym, krwionośnym, płynach ustrojowych, zmiany czynnościowe w narządzie ruchu.
- Wybrane metody wybranych ćwiczeń fizycznych. Rodzaje i metody ćwiczeń gimnastycznych stosowanych w różnych.

8. Masaż leczniczy.

- Ogólne zasady wykonywania masażu.
- Wpływ masażu na narządy i układy organizmu.
- Masaż klasyczny (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie.
- Masaż segmentalny – wskazania i
- Masaż stref odruchowych w tkance łącznej –
- Masaż okostnej- technika wykonania, wskazania i przeciwwskazania

Literatura

1. Mika T. Fizykoterapia. Podręcznik dla wydziałów medycznych studiów zawodowych. PZWL Warszawa 1999
2. Zarys klinicznych zastosowań laserów, Dom Wydawniczy Ankar Warszawa 1995,
3. Prochowicz Z., Podstawy masażu leczniczego, PZWL Warszawa 2007
4. Siergoń A, Cieślar G, Adamek M, Magnetoterapia i laseroterapia, Śląska Akademia Medyczna Katowice 1994,
5. Rehabilitacja medyczna, red. W. Dega, K. Milanowska, PZWL Warszawa1983.
6. Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G., Fizjoterapia z elementami klinicznymi, t.1,2, PZWL Warszawa 2008.
7. Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G., Fizjoterapia, PZWL Warszawa 2007.
8. Rehabilitacja medyczna, red. J. Kiwierski, PZWL Warszawa 2007.
9. Milanowska K. , Kinezyterapia, PZWL Warszawa 2008.
10. Kasprzak W., Mańkowska A.,, Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa, SPA, PZWL Warszawa 2008.
11. Ward A.B, Barnes M.P., Podręcznik rehabilitacji medycznej, Wyd. Urban i Partner Warszawa 2008.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3221


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.