AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Rafał Czajka, 2011-08-18
Piotrków Tryb

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Rafał Paweł Czajka
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
Nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2010 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )


WYMAGANIA
• Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu nauczyciela dyplomowanego

FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• Przestudiowane i analiza przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ze zmianami
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie Karty Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• złożenie planu rozwoju zawodowego
WYMAGANIA
• Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8. ust. 2 pkt. 1 )

FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• wdrażanie uczniów do samooceny ( ankiety, karty ewaluacyjne ułatwiające uczniom samoocenę z zachowania oraz zdobywanych umiejętności )
• wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, także z zakresu WDN
• doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism
• gromadzenie literatury z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie
• przygotowanie uczniów do pozaszkolnych konkursów przedmiotowych
• współorganizowanie oraz organizowanie szkolnych konkursów z zakresu nauczanych przedmiotów
• organizacja wycieczek edukacyjnych, historyczno - krajoznawczych
• współuczestnictwo w przeprowadzaniu ewaluacji WSO
• udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań np. dotyczących ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły
• udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej
• współuczestnictwo w organizowanych corocznie Dniach Otwartych Szkoły (np. prowadzenie otwartych lekcji, prowadzenie lekcji dla trzecich klas gimnazjów na terenie ich szkoły, promocja szkoły w gimnazjach)
• diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły (np. klimat, zadania opiekuńcze, wychowawcze)
DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• zaświadczenia
• dokumentacja własna
• zapisy w szkolnych dziennikach
• dyplomy uczniów
• zaświadczenia Dyrektora szkoły
• zapisy w zeszycie Komisji Przedmiotów Humanistycznych
WYMAGANIA
• Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej (§ 8. ust. 2 pkt. 2)
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• komputerowe opracowywanie potrzebnych w procesie edukacyjnym materiałów
• wyposażenie pracowni historycznej w teksty źródłowe do nauczania historii
• wyposażenie pracowni historycznej w zestaw foliogramów do wybranych epok historycznych
• wykorzystywanie komputera w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej
• wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji
• wykorzystanie środków przekazu w procesie komunikacji
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i sieci Internet
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem (np. prawo autorskie przy wyszukiwaniu informacji na potrzeby referatów)
• korzystanie ze stron MEN, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• przykładowe teksty źródłowe , foliogramy
• dokumentacja własna
• konspekty lekcji
WYMAGANIA
• Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt. 3 )
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela kontraktowego lub stażysty jako obserwatora
• pełnienie funkcji opiekuna nauczycieli stażystów lub opiekuna praktyk pedagogicznych ( w razie potrzeby )
• opublikowanie „ Planu rozwoju zawodowego „ oraz autorskich scenariuszy lekcji historii w sieci Internet
• udostępnienie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów lub innych pomocy dydaktycznych w szkolnej bibliotece
• pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę i awans zawodowy
• prowadzenie szkoleń w ramach WDN- szkolenie Rady Pedagogicznej,
współpraca z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów
DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• zaświadczenia Dyrektora szkoły
• wydruk stron internetowych
• zeszyt protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• protokoły zebrań z rodzicami
• dokumentacja własna
• zapisy w szkolnych dziennikach
• potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza

WYMAGANIA
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej (§ 8 ust.2 pkt 4 b )

FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• ukończenie kursu na egzaminatora maturalnego z historii/wiedzy o społeczeństwie
DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• zaświadczenie

WYMAGANIA
• Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4 c )

FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• pedagogizacja rodziców
• prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
• organizowanie wycieczek edukacyjnych, turystyczno – krajoznawczych
• organizacja konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na wyższych szczeblach
• organizowanie spotkań z ludźmi tworzącymi piotrkowski samorząd, działającymi w ramach organizacji pozarządowych
• organizowanie akcji charytatywnych
DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• protokoły zebrań z rodzicami potwierdzenia Dyrektora szkoły
• dokumentacja własna
• zapisy w szkolnych dziennikach

WYMAGANIA
• Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt. 4 e )
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• utrzymywanie stałych kontaktów z Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczną
• nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta m.in. Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt, Miejską Biblioteką Publiczną, współpraca z organami prewencji
• stała współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
• współpraca z kuratorem sądowym ( w razie potrzeby)
• organizowanie/współorganizowanie imprez integracyjnych (np. otrzęsiny klas I)
DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• potwierdzenia Dyrektora szkoły
• potwierdzenia odpowiednich instytucji

WYMAGANIA
• Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt. 5 )


FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
• Tworzenie sytuacji wychowawczych podnoszących poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Pomoc koleżeńska dla uczniów słabszych.

• Opracowanie rozkładu materiału dla ucznia ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi

• opis i analiza postępowania ucznia z trudnościami wychowawczymi- badanie wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia

• Opracowanie rozkładu materiału dla ucznia ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi

DOWODY REALIZACJI / UWAGI
• Własna dokumentacja
• Notatki, opis przypadku
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2893


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.