Katalog

Donata Solik, 2011-08-04
Żory

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test wiadomości

- n +

Przykładowy test wiadomości z zakresu wiedzy o gospodarce.


1.Rynek to :
a) miejsce,
b) wszystkie relacje między kupującymi a sprzedającymi,
c) miejsce o którym dowiadujemy się o cenie towaru.
2.Połącz w pary hasło i jego definicję:

popyt ilość towarów jaką klienci chcą
kupić po danej
cenie w określonym czasie


podaż wartość towaru wyrażana w
pieniądzucena ilość towarów jaką
producenci oferują do
sprzedaży po danej cenie i
w określonym czasie

3.Jeżeli cena towaru lub usługi podnosi się, to popyt na ten towar lub usługę:
a) wzrośnie
b) spadnie
c) pozostanie bez zmian
4. Co stanie się z podażą towaru/usługi gdy spadać będzie jego cena:
a) wzrośnie
b) spadnie
c) pozostanie taka sama
5. Obok podanych przykładów wpisz czy reprezentują one stronę popytu czy podaży :
np. Janek kupił nowy komputer. strona popytu

Mama kupiła Ani nowe spodnie ..............................
Biuro podróży wysłało oferty wczasów do klientów .........................
W piekarni kupuję chrupiące bułeczki .................................
Pan Nowak zakupił nowy dom na wsi .................................

6.Inflacja to:
a) wzrost poziomu cen w określonym czasie
b) spadek poziomu cen w określonym czasie
c) utrzymanie się cen na tym samym poziomie przez
określony czas
7.Pieniądz występuje w postaci:
a) monety i banknotu
b) czeku, polecenia przelewu i karty płatniczej
c) wszystkich wymienionych w punktach a, b.
8. Podatki to:
a) darowizny na rzecz państwa
b) dochody z pracy
c) przymusowe( zgodne z prawem) pobieranie pieniędzy od ludności i przedsiębiorstw przez państwo.
9. Podatki bezpośrednie to takie, które są:
a) płacone od naszego dochodu
b) płacone raz w roku
c) płacone są przy zakupie towarów
10) Podatek VAT:
a) płacimy wraz z zakupem towarów i usług
b) płacimy od towarów przywożonych zza granicy
c) płacimy tylko przy zakupie artykułów spożywczych.
11. Deklaracja na której składane są roczne zeznania podatkowe to:
a) NIP
b) PIT
c) ZUS
12. Podkreśl nazwę instytucji w której podatnicy rozliczają się z podatku :
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Miejski

13. Podatek akcyzowy obejmuje takie towary na które zawsze jest duży popyt. Z podanych towarów podkreśl ten który objęty jest akcyzą:
a) samochody
b) bombki choinkowe
c) awokado
14. Podatek VAT w usługach wynosi:
a)
b)
c)


14.Towarem na rynku pracy jest:
a) praca
b) ziemia
c) pieniądze
15. Bezrobotni to :
a) wszystkie osoby w wieku produkcyjnym
b) osoby które chcą ,,sprzedać” swoje umiejętności
c)osoby w wieku produkcyjnym, które mogą i chcą pracować ale
nie mogą znaleźć pracy
16. Czym zajmuje się Biuro Pracy:
a) ustala przepisy dla pracodawców
b) zatrudnia pracowników
c) pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy
17. Co należy zrobić aby zyskać status ,, bezrobotnego
absolwenta”:
a) ukończyć szkołę zawodową
b) po ukończeniu szkoły zarejestrować się w Powiatowym
Urzędzie Pracy
c) uzyskać uprawnienia do wykonywania wybranego zawodu


18. W prasie ukazało się ogłoszenie:


Firma rodzinna ,, Słodka chwila” poszukuje kandydata na stanowisko
CUKIERNIKA
WYMAGANIA:
· ukończona w tym kierunku szkoła zawodowa lub średnia
· doświadczenie na podobnym stanowisku
· prawo jazdy kat. B
Mile widziane:
· podstawowa znajomość języka niemieckiego
Oferty kierować w terminie do dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Firma ,,Słodka chwila” 00-111 Budyniów ul. Tortowa 55Wymagania spełnia:
a) osoba która ukończyła ZSZ i już pracowała
b) osoba z kwalifikacjami cukiernika , która już pracowała w tym zawodzie i ma prawo jazdy kat. B
c) osoba która pracowała w cukierni, ma prawo jazdy kat. B i zna język niemiecki
19. Jakie dokumenty są składane u potencjalnego pracodawcy:
a) świadectwo ukończenia szkoły
b) list motywacyjny i CV
c) list motywacyjny, CV i ewentualnie list intencyjny
20. Kiedy następuje nawiązanie stosunku pracy:
a) podczas rozmowy kwalifikacyjnej
b) w momencie podpisania umowy o pracę
c) w momencie skierowania przez Urząd Pracy do pracodawcy
21.Która z podanych rodzajów umów jest najkorzystniejsza dla pracownika:
a) umowa o dzieło
b) umowa na czas określony
c) umowa na czas nieokreślony
22. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony może nastąpić:
a) w dowolnej chwili
b) tylko z uzasadnionych powodów
c) z dniem ukończenia określonej pracy
23. Na podstawie której z wymienionych umów pracownik ma
prawo do urlopu wypoczynkowego:
a) umowy o pracę
b) umowy o dzieło
c) umowy-zlecenia

24. Wynagrodzenie pracownika podane jest w :
a) umowie o pracę
b) Kodeksie Pracy
c) podaniu o pracę
25.Płaca brutto to kwota:
a) obliczona do wypłaty
b) bez podatku dochodowego
c) określona w umowie o pracę
26. Płaca netto to kwota:
a) obliczona do wypłaty
b) bez podatku dochodowego
c) określona w umowie o pracę
27.W jakim okresie pracownik musi otrzymać od pracodawcy umowę o pracę:
a) w tym samym dniu
b) do dnia następnego
c) do siedmiu dni
28. Ile wynosi wynagrodzenie brutto pracownika jeżeli w punkcie
umowy o pracę dotyczącym wynagrodzenia czytamy:

,,...wynagrodzenie: 2520zł/słownie dwa tysiące pięćset dwadzieścia zł/+premia regulaminowa 10% wynagrodzenia zasadniczego”:

a) 2520 zł
b) 2772 zł
c) 1772 zł
29.Młodocianym pracownikiem jest:
a) osoba która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat
b) uczniowie gimnazjum
c) młodzi pracownicy, bez zdobytego zawodu
30.Ile urlopu należy się 17-letniemu pracownikowi po roku pracy:
a) 26 dni roboczych
b) 20 dni roboczych
c) 12 dni roboczych
31.Kto może założyć działalność gospodarczą:
a) każdy
b) kierownicy i dyrektorzy
c) osoby bezrobotne

32.Jaki Urząd nadaje numer NIP:
a) Urząd Miejski
b) Urząd Skarbowy
c) Główny Urząd Statystyczny
Wyświetleń: 5708


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.