Katalog

Donata Solik, 2011-08-04
Żory

Religia, Konspekty

Alleluja - Jezus żyje! Konspekt katechezy dla szkoły ponadgimnazjalnej

- n +

Temat: Alleluja – Jezus żyje.


Cel ogólny:
Formułowanie treści wiary dotyczącej zmartwychwstania Jezusa oraz określenie jego znaczenia dla człowieka.

Cele szczegółowe:
- uczeń wie, że przeżywamy aktualnie okres wielkanocny w Roku Liturgicznym,
- uczeń wie, że Jezus umarł i po trzech dniach zmartwychwstał,
- uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie ,,zmartwychwstanie”,
- uczeń rozumie i potrafi opisać perykopę biblijną o zmartwychwstaniu Jezusa,
- uczeń potrafi wyjaśnić związek pomiędzy zmartwychwstaniem Jezusa a jego zmartwychwstaniem,
- uczeń prezentuje postawę skupienia podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego.

Metody pracy:
Rozmowa kierowana, praca z tekstem Pisma Św. i kartą pracy, medytacja obrazu/ pokaz, pytania zamknięte


Środki dydaktyczne:
Pismo Św., karty pracy, teksty pytań, slajdy do prezentacji multimedialnej

Przebieg zajęć

Wprowadzenie:
1. Modlitwa.
2. Nawiązanie i powtórzenie wiadomości o przeżywanym w ostatnich dniach Triduum Paschalnym. ( prezentacja slajdów)
3. Nawiązanie do okresu liturgicznego który obecnie przeżywamy w Kościele- jakie wydarzenia z życia Jezusa my przeżywamy w tym okresie?
( prezentacja slajdu,, Rok Kościelny” lub planszy)
Zapisanie na tablicy WIELKANOC - ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA
4. Zapisanie tematu lekcji.

Zasadnicza część katechezy:
1. Co oznacza słowo ,,zmartwychwstanie”? ( powstać z martwych, ożyć na nowo)
2. Pogadanka na temat skąd wiemy o tym, że Jezus zmartwychwstał ?
3. Odczytanie i omówienie fragmentu Pisma Św. opisującego fakt zmartwychwstania (podkreślenie, że wszyscy Ewangeliści go opisują, kto zaświadcza o zmartwychwstaniu, jakie polecenie otrzymały kobiety, czy polecenie to dotyczy tylko kobiet które poszły do grobu?- zapisywanie odpowiedzi na tablicy)
Mt 28,1-10 ; Mk 16, 1-11; Łk 24, 1-12; J 20, 1-9
4. Prezentacja slajdów obrazujących perykopy biblijne.Zastosowanie:
1. W temacie lekcji zapisaliśmy słowo ,,alleluja”. To słowo często słyszymy w okresie wielkanocnym, jest często treścią pieśni wielkanocnych – co ono oznacza?
( karta pracy)
2. Z czego chrześcijanie winni się radować?
3. Co zmartwychwstanie Jezusa oznacza dla nas? Na to pytanie też odpowiada Pismo Św. – J 11, 25- 26 ; 1Kor 15,14; 1Kor 15,20-22; Rz 6, 3-4.8-9 – zapisanie wniosków- Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć. Chrześcijanie wierzą , że zmartwychwstaną tak jak Jezus. Wiara ta wynika z zapewnień i obietnic danych przez samego Boga
Zakończenie:
1. Powtórzenie najważniejszych faktów dotyczących tematu lekcji – kartki z pytaniami
2. Podanie zadania domowego.
3. Modlitwa końcowa.


Pytania dot. Powtórzenia materiału:

1. Jaki okres Roku Liturgicznego obecnie przeżywamy?
2. Z jakim wydarzeniem z życia Jezusa łączy się okres wielkanocny
3. Co oznacza słowo ,,zmartwychwstanie”?
4. Który ewangelista opisuje fakt zmartwychwstania?
5. Co oznacza słowo ,,alleluja”?
6. Udowodnij, że Jezus zmartwychwstał?
7. Co zmartwychwstanie Jezusa oznacza dla nas?
Wyświetleń: 3054


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.