Katalog

Katarzyna Leśniarek - Ciaputa , 2011-07-29
Kraków

Pedagogika, Artykuły

Szkoła dla rodziców - krótko na temat upośledzenia umysłowego

- n +
Szkoła dla rodziców – krótko na temat upośledzenia umysłowego


„ Upośledzenie umysłowe ” ( oligofrenia ), czyli niższy niż przeciętny iloraz inteligencji , często traktowane jest jako swoistego rodzaju piętno , które uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie w jakimkolwiek zakresie.
Rozróżnia się cztery stopnie upośledzenia umysłowego :
lekki
umiarkowany
znaczny
głęboki
W większości przypadków dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym są w stanie całkiem dobrze radzić sobie w życiu codziennym i w szkole. Oczywiście , napotykają na wiele trudności adaptacyjnych , ale mogą się wiele się nauczyć i w konsekwencji prowadzić w miarę samodzielne życie.
W przeszłości , gdy u dziecka stwierdzano niedorozwój intelektualny , doradzano zwykle rodzicom oddanie go specjalistycznego zakładu opiekuńczo – leczniczego . Współcześnie poglądy w tym zakresie znaczenie się zmieniły . Specjaliści stoją na stanowisku , że upośledzone dzieci należy pozostawić w środowisku rodzinnym i umożliwić im uczestnictwo w życiu domowników ( oczywiści na miarę ich możliwości ) .
Oligofrenii często towarzyszą współwystępujące zaburzenia lub niepełnosprawności np. niedowidzenie ,ślepota , niedosłuch, głuchota , zaburzenia mowy , niepełnosprawność ruchowa .
W leczeniu oraz prowadzeniu należytej opieki nad dzieckiem upośledzonym , niezwykle ważna jest dogłębna i szczegółowa diagnoza , celem której jest ustalenie obciążeń oraz mocnych stron młodego człowieka. Dziecko jak najwcześniej powinno być zdiagnozowane przez zespół specjalistów , w skład którego powinni wejść : pediatra lub lekarz ogólny,neurolog , psychiatra , okulista , otolaryngolog , fizykoterapeuta , psycholog , pedagog , logopeda itd.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników z badań , we współpracy z rodzicami i szkołą ustala się kompleksowy program leczenia i edukacji .
Niepełnosprawne intelektualnie dzieci mają w naszym państwie zapewnione prawo nauki oraz pozostałe prawa socjalne , które są identyczne z prawami całego społeczeństwa.
Od najmłodszych lat mają zapewniony system opieki , nauczania i wychowania . Rozwinięte jest szkolnictwo specjalne dla niepełnosprawnych intelektualnie począwszy od przedszkola , aż do szkół zawodowych , szkół życia oraz placówek przygotowujących do życia w społeczeństwie . Niepełnosprawne umysłowo dzieci uczęszczają także do przedszkolnych grup integracyjnych oraz do takiego samego typu klas w szkołach podstawowych , gimnazjach oraz szkołach zawodowych .
Realizują tam program nauczania specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w systemie klasowym lub w ramach nauczania indywidualnego .
W procesie nauczania na postępy niepełnosprawnego intelektualnie dziecka oprócz współwystępujących niepełnosprawności wpływ także mają zaburzenia emocji oraz zachowania. W wielu przypadkach , dzieci upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym zdają sobie sprawę z faktu , że pozostają w tyle za rówieśnikami . U niektórych wywołuje to frustrację , zamknięcie w sobie , depresję lub ciągły niepokój manifestujący się w tzw. złych zachowaniach .
W większości przypadków uczniowie niepełnosprawni umysłowo mają ograniczone umiejętności językowe i nie potrafią mówić o swoich uczuciach . Zwiększa to ich zagubienie i sprzyja pojawieniu się zachowań depresyjnych .
Wczesne wykrycie zaburzeń pozwala na podjecie szybkiej interwencji i należytą pomoc , której celem jest zwiększenie szans radzenia sobie ze stresem .
Ważne jest to , aby pamiętać , że upośledzenie umysłowe nie przekreśla dziecka oraz jego możliwości adaptacyjnych . Dzieci niepełnosprawne intelektualnie tez maja szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu i w szkole , trzeba im tylko pomóc poprzez stworzenie odpowiednich warunków , które pozwolą na wzmocnienie i rozwijanie mocnych stron .
Wyświetleń: 528


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.